لرستان

لزوم توجه به اصول شهرسازی در لرستان ساخت‌وسازهای بی‌قواره شهر را از ریخت انداخت؛مسئولان پاسخگو نیستند

لزوم توجه به اصول شهرسازی در لرستان ساخت‌وسازهای بی‌قواره شهر را از ریخت انداخت؛مسئولان پاسخگو نیستند

خرم‌آباد- وضعیت کنونی ساخت‌وسازها و منظر شهرهای استان دست‌پخت دستگاه‌های مختلف است، موضوعی که موردانتقاد مسئولان ارشد استان هم قرارگرفته اما برخی از متولیان همچنان پاسخگو نیستند. خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بیشتر شهرهای لرستان و به‌ویژه مرکز استان باسابقه تمدن ۴۰ هزارساله، در عصر خودنمایی شهرها و جلب سرمایه‌های مادی و معنوی، کمتر حرفی برای […]