لابردنگ!

خروس داریم تا خروس

خروس داریم تا خروس

چند روزپیش ازتلویزیون ترانه ای ازمرحوم زنده یاد بدیع زاده پخش می شد. ترانه ای پر از به قول امروزی ها نوستالژی وبه قول خودمان خاطره های کهنه. لحن وصدا و کلام هماهنگ بود. داشتم با خودم فکرمی کردم یک هنرمند گاهی چقدرمتفاوت می شود. این ترانه کجا وخزان شد کجا؟ که رسیدم به آنجا […]

آنکه می رود و آنکه می آید  حکایت آزمون و خطاهای مکرر در استان

آنکه می رود و آنکه می آید حکایت آزمون و خطاهای مکرر در استان

بقلم محسن ثابت قدم گفت: فلانی مشکل ما، درلرستان یک بخش برمی گردد به نداشتن سوژه آنهم سوژه های ناب گفتم: به عکس به قول لری خودمان «چاورشه» مردحسابی یک چیز توی این استان فراوان است سوژه ، همینطور دور و برمان سوژه ریخته چنان که بیا و تماشا. گفت: برای مثال؟ گفتم: برای مثال […]

12