تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴

شکار مهربانی

شکار مهربانی

سپیده رئوفی نیا

 

کهنگی ها دریده می شوند
تا التهاب چشمها
فقط برای شنیدن باشد
و خاموشی صدا
در دیدن راهی
که تازه های شکفته را
دعوتی کند به شکار مهربانی ها

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

5 (7) 6 (8)

یک دیدگاه