تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴

شروق

دلم روشن است
از شروقی که در راه است
و این ،
نویدی است بر بلوغ شادی ها
در گذر!
از دوشینه های رنجوری
که گِره خورده در اضلاع مان.
آری
چلَّه نشینی شورِ دیگری است.
شروق:طلوع

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

6 (8) 6 (9)

یک دیدگاه