تاریخ خبر: ۳۰ آذر ۱۳۹۴

محلی برای مهربانی پرندگان کیو را دریابیم

چند روزپیش یکی ازشهروندان خرم آبادی به نام آقای محمد قبادی با من تماس گرفت وضمن ابرازنگرانی ازوضعیت موجود حیوانات پارک کیوخصوصا غازها ومرغابی های دریاچه گفت: فلانی نمی دانم ازچه طریق باید اقدام کنم.
گفتم: درچه موردی؟!
گفت: حیوانات این دریاچه اوضاع خوبی ندارند من حاضرم برای بهبود آنها با سرمایه شخصی ام به مجوعه کمک کنم ولی راهش را بلد نیستم واصلا نمی دانم چگونه وبا چه کسی یا اداره ای باید صحبت کنم.
گفتم: پیشنهادات را بده مادر هفته نامه بامداد لرستان منتشر می کنیم امیدوارم متولیان متوجه شوند و پیگیر موضوع بشوند
وی در ادامه گفت: پس از قول من اول خطاب به متولیان امر بنویسید . حاضرم سر پناه مناسبی برای حیوانات دریاچه با سرمایه شخصی بسازم و همچنین محلی شکیل و مناسب برایی غذا دادن به آنها طراحی کنم.
با توجه به فصل زمستان و امکان حضور پرندگان مهاجر در نقاط مختلف و سخت تر شدن تهیه غذا برای پرندگان در محیط شهر با همکاری همشریان گرامی با قرار دادن مانده های غذاهای سفره هایمان برای حیوانات مهربانی را به فرزندانمان بیاموزیم .
وی افزود: من حاضرم با هماهنگی و برنامه ریزی متولیان پارک ضمن آموزش ساخت ظروف غذا خوری فهرست غذاهایی را که هر روز در سطل زباله می ریزیم و با آن محیط زیستمان را آلوده تر می کنیم به مردم معرفی کنیم تا قدمی بر داشته باشیم در بازگشت صحیح دوباره انرژی به زمین.
وی در ادامه گفت: در صورت همکاری شهرداری آمادگی تهیه و رها سازی چند قطعه پرنده زینتی در فضای دریاچه کیو را دارد . نشان و شماره تماس ایشان در دفتر هفته نامه موجود است.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

8 (6) image image image

یک دیدگاه