تاریخ خبر: ۲۸ مهر ۱۳۹۴
کدام کار وجود دارد که فرهنگ کار وجود ندارد؟

کدام کار وجود دارد که فرهنگ کار وجود ندارد؟

سخن مدیرمسئول

هرچند، از بیکاری ومعضلات پیرو آن آنقدرگفته ایم وگفته اند که به موضوعی دائمی تبدیل شده است اما، حسن موضوعات اجتماعی آن است که هرگز نخ نما نمی شوند، چرا که تا حل نشده اند ودرجامعه به قوت خود باقی هستند وبه مردم چنگ ودندان نشان می دهند.
مشکل اجتماعی با سخنرانی حل نمی شود ، برروی کاغذ ودرقالب صورتجلسه هم حل شدنی نیست. اگرشده بود الان باید یک بیکار را با ذره بین در همه ی لرستان و بلکه ایران پیدا نمی کردیم.
دراستان خودمان که الی ماشاا… وتا دلمان بخواهد درنشست ها و جلسات و درقالب صورتجلسه شغل ایجاد شده و …
اما ، این روزها دوباره همان تهمت همیشگی را می شنویم که به مردم ما وارد می شودبحث حرف نداشتن و فقر فرهنگ کار و یا روحیه علاقه به پشت میز نشینی!
وما چون این کلام درهرجایی که گفته شود نامکرر به ذهن می آید دوباره می گوییم راستی کدام کار وجود دارد که فرهنگ کار وجود ندارد؟
وقتی ما توانستیم وظیفه اصلی یعنی ایجاد کار را به انجام برسانیم وجمعیت جویای کار از پذیرش آن سرباز زد آنوقت می توانیم بگوئیم که فرهنگ کار دراستان ضعیف است؟!اخیرا مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی لرستان در آیین تجلیل از بازنشستگان، همسران بازمانده و ازکارافتادگان نمونه تأمین اجتماعی لرستان گفته بودند:
همه باید تلاش کنیم که این تعریف غیرکارشناسی از کارمبنی براستخدام دردستگاه‌های دولتی وبنگاه‌های اقتصادی بزرگ تغییر پیدا کند و از کار به معنی یک فعالیت مشروع و قانونی که منجر به ایجاد درآمد می‌شود، تعبیر شود.
ما هم این حرف را قبول داریم . این تغییر نگاه نسبت به کار و کار جویی در همه جا باید صورت بگیرد نه فقط در استان ما، اما، با زمینه هایی که ایجاد می کنیم.
واقعیت این است که اغلب ما بیرون گود ایستاده ایم و هی به جوانان می گوییم لنگش کن.
ما باید خلق موقعیت کنیم ، یا درخلق موقعیت ها به کمک جوانان بیائیم. خلق موقعیت که نیاز به سرمایه، توان مالی مناسب و استفاده از امکانات دارد؟
آیا با وضعیت شرکت های تاسیس شده و مواجه آنان با بدهی های آنچنانی و عدم همکاری بانک ها که بارها و بارها ازسوی مدیران مورد انتقاد قرارگرفته اند قدرت ریسک برای کسی می ماند که به این سمت بیاید.
کارآموزان فنی وحرفه ای هم اگر بخواهند شغلی مستقل با درآمد مفید ومستعمر داشته باشند باید همین مسیر را بروند.
آیا امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای همه وجود دارد؟
آیا برای رسیدن به تسهیلات بانکی با بهانه ها و ایستگاه های مشکلات مانند آوردن ضامن و وثیقه و… فلان و بهمان روبرونمی شوند؟
آیا برای بازپرداخت وام، مشکلاتی که رفتگان این راه دراز داشته اند ایشان نیزخواهند داشت؟
و آیا…..
آنچه که مدیران محترم مربوطه می گویند ایده آل و آرمانی است که باید به آن برسیم لکن فاصله ایده آل و آرمان با واقعیت چقدر است؟
آیا این را محاسبه کرده ایم ؟
ما باید ایده آل ها و آرمانهای خط حرکت به سوی آینده را ترسیم کنیم .
هدفی که باید به آن برسیم را مشخص می نمائیم اما ، برای رسیدن به آن اهداف باید از جاده واقعیت های موجود عبور کنیم و واقعیت موجود استان ما بیکاری است که باید به دور از اظهار نظرهای شخصی و برداشت های ذهنی برای رفع آن اقدام کنیم.
اگراکنون نرخ بیکاری استان یک نرخ بالاست، بدلیل آن است که نیروهای جویای کار ما، کار را فقط در پشت میز جستجومی کنند؟
اما ؟ دراین سوی میز فرصت های اشتغال کدامند؟
ما هم امیدواریم تلاش های سالهای اخیر مدیریت استان در دعوت ازسرمایه گذاران بخش خصوصی، فعال سازی پروژه های نیمه تمام و راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی، همه و همه به ایجاد فرصت های این سوی میز بیانجامد و جوانان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.وامیدواریم درمجموع به اندازه ای عرصه برای کار دراستان باز شود که کسی به دنبال شغل اداری نرود.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

1771398 6 (2) 2106367

یک دیدگاه