تاریخ خبر: ۲۹ دی ۱۳۹۴

شعری در باب وقایع اخیر و شهادت آیت الله نمر

آیت الله شیخ نمر باقر النمر
اشاره به وقایع اخیر و شهادت آیت ا…نِمِر

سمیه امرایی

دستانم از چه بنگارد
چه تباهی گرفته جهان را؟!
*که خردادی نمی شوند این روزهای
جادو زده
صلح کو
روش پلاسیده ننگ یاوه گویان
وقصه حسین فهیده دراندیشه های مجلسی
پوتین برادر دیروزم را که گم کرد
که امروزمان را زالوبگیرد؟
درپهنه نام آدمیت
فریاد سنگرش چگونه به خماری نشست؟
که هوش امروزخواب گرفته درلای لاشه ها
دشمنی لایه لایه ام را
چه کسی نفس می دهد
که خاکسترمی کند
قدمهای مشتاق دیروز را.
نیرنگ رقاصان راچه کسی حاجت می دهد؟
که خواب می کند نورهای شبح زده را
فریاد نمرها وحلاج ها برکدامین دارجا مانده
چرا اندیشه ای نیست
جزسودایی به اندرون خزیده
که زارکند ابلیسان به جهان نشسته را
و پیرکند ذهن جنین مانده فردا را
کوست آئیینی که بشکند سکوت مومیایی قرنها
* انتظار فرج از نیمه خردادکشم

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

5 (2) 6 (06)

یک دیدگاه