تاریخ خبر: ۲۸ مهر ۱۳۹۴
آنکه می رود و آنکه می آید  حکایت آزمون و خطاهای مکرر در استان

آنکه می رود و آنکه می آید حکایت آزمون و خطاهای مکرر در استان

بقلم محسن ثابت قدم

گفت: فلانی مشکل ما، درلرستان یک بخش برمی گردد به نداشتن سوژه آنهم سوژه های ناب
گفتم: به عکس به قول لری خودمان «چاورشه» مردحسابی یک چیز توی این استان فراوان است سوژه ، همینطور دور و برمان سوژه ریخته چنان که بیا و تماشا.
گفت: برای مثال؟
گفتم: برای مثال همین تغییر و تحول هایی که در حوزه مدیریت ها رخ می دهد و قرار گرفتن آن در ردیف حوادث غیر مترقبه که از آن حوادث هم غیر مترقبه ترشده است.
اقلش این است که بعضی از حوادث غیر مترقبه مانند سیل را، هواشناسی می تواند پیش بینی کند و… زلزله را هم که با روند روبه اوج یا افوال بودن پیش لرزه ها و پس لرزه ها می توان حدس های زد ، اما تغییر و تحول ها جوری شده است که نه پیش لرزه و نه پس لرزه دارد و نه امکان هشدار!
ناگهان نشسته ای خبر می رسد فلانی رفت و بهمانی آمد….
یا فلان مدیر درسفر است که نسخه اش پیچیده می شود و…
همین یکی دو ماه اخیر را یک رصدی بکنید می بینید همینطور ناگهانی و غیرمترقبه چه اتفاقاتی افتاده است.
گفت: یعنی شما می گویید آقایان اختیار حوزه خودشان را هم ندارند که یکی را بردارند و دیگری را بگذارند به جای او ، پس شایسته سالاری چطور تعریف می شود؟؟
گفتم: بر منکرش لعنت، ما که نخواستیم و نمی خواهیم منکراختیارات باشیم اما، برایمان جالب است که چطور می آیند وچطور می روند!!!
همان کسی که تا یکسال پیش ازاین مصداق شایسته سالاری بود حالا می شود….
بگذریم … یک مشکل دیگر این است که آمدن و رفتن ها به این سیاق ممکن است بعضی ها را خدای نکرده دلسرد کند…
گفت: کسی که با آمدن و رفتنی سرد شود بهتر که بشود!
گفتم: بازهم حرف خودت را می زنی، مرد حسابی تو توقع نداری اگر یکسال درجایی زحمت کشیدی لااقل یک دستت درد نکند به تو بگویند ؟ و یا ….
گفت: گرفتم ، حرفت قبول….
گفتم: ازاول هم قبول بود توزیر بار نمی رفتی … حالا انشاا… و صد البته امیدواریم اینکه امروز با صد تعریف می آید حکایت آنکه رفت نشود که او هم با صد وبیست تعریف آمد.
گفت: یعنی چه؟
گفتم : یعنی ملت تحمل آزمون وخطا ندارد ، وقتی می خواهند یکی را بگذارند ، قبلش یک وزن کشی دقیق تری از اوداشته باشند که مردم مجبورنباشند دریک حوزه، سالی یکبار مدیر عوض کنند … و معاون جابجا نمایند که همین عوض بدل کردن ها هزینه دارد.
گفت: اینهم قبول، البته قبول من تا قبول آنها خیلی تفاوت دارد!!!
گفتم: لااقل در این یک نکته مشترکیم!

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image بهزاد یاراحمدی

یک دیدگاه