تاریخ خبر: ۰۸ بهم ۱۳۹۴

آنجا که حرمت انسانی برای چند صد تومن زیر پا له می شود؟

آنجا که حرمت انسانی برای چند صد تومن زیر پا له می شود؟
به قلم خاتون شیری

نزدیکی های ظهرروزچهارشنبه ازسمت بازارسوارتاکسی شدم. به سبزه میدان که رسیدیم مرد میانسالی به تاکسی گفت: بیمارستا
راننده گفت: بیا بالا ومرد سوارشد.
به بیمارستان که رسیدیم مرد میانسال گفت: آقا ممنون پیاده می شوم وکرایه اش را پرداخت کرد وپیاده شد.
راننده تاکسی داد زد: آقا کرایه سبزه میدان تا بیمارستان هزارتومان است.
مرد میانسال گفت: چرا؟ یک مسیراست من هر روز دارم این مسیر را می آیم.


مرد میانسال راه افتاد. راننده تاکسی بوق را یکسره کرد.
مرد برگشت راننده تاکسی با بی ادبی تمام پول داده شده را به طرف مرد میانسال پرت کرد و گفت: ماگدایی که نمی کنیم کرایه اش هزارتومان است به اضافه چهارفحش وبد وبیراه اضافی.
کمی جلوترپیاده شدم و ازآنجا که چشمان ضعیفی دارم نتوانستم کد(شماره) تاکسی را بخوانم و از آنجا که راننده بسیاربی ادب وبی حیا بود این جرات را به خود ندادم که بگویم ازکی تا حالا کرایه سبزه میدان تا بیمارستان هزارتومان است؟
اگرتاکسیرانی همانند بعضی استان های دیگرکرایه مسیر را به صورت برچسب جلوی تاکسی ها که به اصطلاح امین مردمند نصب کند، دیگر یک فرد زیرسی سال اجازه فحاشی وهتک حرمت به یک مرد میانسال را به خود نمی دهد؟
اینجا تاکسیرانی، مقصراعصاب خُردی راننده، مسافر و مردی می باشد که چندین سال را با آبروی تمام درسطح شهرزندگی کرده است حالا بایستی توسط یک بچه(ازنظرعقلی) مورد توهین قرارگیرد.
چند روزی است که این موضوع خوره ذهنم شده، که چرا باید یک ارگان با انجام ندادن وظایف خود باعث شود که همه اش ازصبح تا شب درتاکسی ها مردم وراننده ها درگیرشوند واعصابشان خُرد شود و هتک حرمت شوند.
چرا حرمت انسانی دراین شهر اینقدربی ارزش شده است که شخصیت فردی به خاطرچند صد تومن که حقش نیست زیرپا له شود؟
چه کسی بایستی به این مقوله ها رسیدگی کند؟
اگردرجایی دیگر و شهری دیگر دیدید ازاین اتفاق ها نمی افتد حتم بدانید که تاکسیرانی کار خود را به نحواحسن انجام داده است؟
نه اینکه تاکسی ها سرمسیر ایستاده اند و تاکسی های دیگر مسافرها را قاب می زنند؟.
——————-

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

سیل 3 بهزاد یاراحمدی image image

یک دیدگاه