تاریخ خبر: ۰۸ بهم ۱۳۹۴

شعر آه رفته به باد

آه رفته به باد

حمید ایزد پناه

حمید ایزد پناه

شکوفه های خیالت شکوه باغ مراد
کرشمه های نگاهت نمی رود ازیاد
گرت شبانه شبی بزم شاد نوشی بود
زنوش یاد لبت یاد ما مبر ازیاد
گهی به خاک بریزید یک دو جرعه ز می
به یاد همسفران ره خراب آباد
طنین موج نوایت به بام صبح امید
چو نغمه ایست برابریشم طرب آباد
گر بوسه های نسیم شبانه ات بینی
حکایت دل ما بود و آه رفته به باد
در اندرون غم آباد دل چه غوغا یست؟
چو موج خیز هوس برکرانه فریاد
به بیستون رها گشته درکرانه شب
مجوحکایت شیرینی از غم فرهاد
مرا به داد نخواندی و عهد نوشتی
« صفا » زکار توفریاد دارد، زین بیداد
پانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۴
——————

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

پارسایی شاعر photo_2016-02-07_15-17-41

یک دیدگاه