تاریخ خبر: ۰۸ بهم ۱۳۹۴
علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند

علم بهتر است یا سلامتی؟
ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند
ما با مهندسین و پزشکان دارای مشکلات قامتی
چه باید بکنیم؟

جواد سلیمانی
جواد سلیمانی

دردوران کهن افتخارملتها به جنگها بود وقهرمانان مردم، سربازان میدان جنگ واینک قهرمانان را باید درمیدان های ورزشی والمپیک ها جستجو کرد وغرورملت ها  دردست ورزشکاران و قهرمانان هرملتی است که ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند.
ازبدیهات روزگار اینکه جامعه سالم وشاداب در گروهمگانی کردن ورزش است اما این دو مقوله ورزش قهرمانی وهمگانی که بر وجوب آنها دلایل متعدد می توان ذکرکرد درجامعه بشدت نیازمند ما به حاشیه رفته ومی روند.
نونهالان ونوجوانان که شالوده آینده هرتمدنی را می سازند، اکنون به واسطه دیدگاه والدین که ناشی ازدرک آنها ازجایگاه امروزی قهرمانان ورزشی وعدم تامین زندگی آنها درتمامی جهات ومقایسه آن با زندگی تحصیلکردگان رشته هایی چون پزشکی ومهندسی و…  است برموفقیت تحصیلی این گروه سنی بیش از ورزش معتقدند و بی توجه وکم توجه به امر ورزش وتندرستی درصدد هر چه توانمند سازی تحصیلی فرزندانشان می باشند.
نونهال یا نوجوان دانش آموزی را درنظر بگیریم که صبح تا ظهر درمدرسه است و بعد از یک استراحت کوتاه باید به کلاس های فوق برنامه، تقویتی، زبان ،کنکور، انواع آزمونها و… برود.
آیا چنین جسم وروحی توانی برای ورزش ، چه قهرمانی چه حتی تنها برای سلامتی دارد؟!
ما با مهندسین وپزشکان دارای مشکلات قامتی چه باید بکنیم؟
یک تحصیلکرده معتاد چه دردی را ازخود یا جامعه می تواند دوا کند درحالی که یک کارگر سالم به مراتب درساخت جامعه ای روبه پیشرفت مفید تراست و این با در نظر گرفتن دیدگاه سنتی وصد درصد غلطی است که ورزش را مانعی برای تحصیل می داند درحالیکه به استناد موارد وتحقیقات علمی متعدد این موضوع روشن و مبرهن است و درموارد متعدد ثابت شده که ورزش در تقویت حافظه مفید است.
اگرمن وشما فرزندانمان را از هم اکنون برای کسب مدال درالمپیک آماده نکنیم فردا چه کسی بایستی پرچم ایران را در میادین بین المللی بردوش کشد؟!
اگر ورزش درنونهالی ونوجوانی دروجود شخص نهادینه نشود در بزرگسالی هرگز نخواهد شد!!!
بخود، برگردیم و بجای سوال کلیشه ای«علم بهتر است یا ثروت بپرسیم:
علم بهتر است یا سلامتی!!!
———————————

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

IMG17584489 شب قدر 13930326114338693010694 82125503-70819997

یک دیدگاه