تاریخ خبر: ۲۷ مرد ۱۳۹۵
نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟

نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟

نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟

اقتصادی استان لرستان در حالی از ۲۵ مردادماه جاری در تهران آغاز شده که تا ۲۹ مرداد ادامه دارد و به گفته معاون استاندار ۶ میلیارد ریال برای این برنامه هزینه شده است هرچند برخی معتقدند بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

هفته فرهنگی-اقتصادی استان لرستان در حالی از ۲۵ مردادماه جاری در تهران آغاز شده که تا ۲۹ مرداد ادامه دارد و به گفته معاون استاندار ۶ میلیارد ریال برای این برنامه هزینه شده است هرچند برخی معتقدند بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

حضور اکثر مدیران استان و کارکنان آنها و در عمل نیمه تعطیل شدن یک هفته ای استان هم موضوعی است که در رابطه با این همایش نیز مطرح است که عده ای معتقد هستند این همایش با صرف این هزینه هیچ ضرورتی نداشت و مردم استان از این همایش سودی نیردند و فقط برای تفریح تهرانی ها بوده است که این هزینه باید صرف اشتغالزایی در استان می شد و عده ای نیز معتقد هستند که این همایش سبب معرفی فرهنگ استان و جذب سرمایه گذار می شود.

حال از شما مردم شریف استان می خواهیم نظر خود را در مورد این همایش مطرح کنند

 

***نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟

***برگزاری این همایش و هزینه حدود ۶ میلیارد ریالی برای جوانان بیکار لرستان چه فایده ای دارد؟

نظرات شما در زیر منتشر می شود

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139408082117059406418474 139507091203073368796914 139406241648049276090524 jal

یک دیدگاه