تاریخ خبر: ۱۴ بهم ۱۳۹۴
عرش موسیقی را دریابیم

عرش موسیقی را دریابیم

عرش موسیقی را دریابیم

سجاد بهاروند

بقلم: سجاد بهاروند

کمترشنیده ایم که موسیقی چیزی جزتئوری تکنیک نواختن (پنجه ، گوش ونت باشد) اما، آیا بهترآن نیست که بیش وپیش ازهرچیز به یاد آوریم که موسیقی یک هنراست وبه تعبیربسیاری ازاهل قلم برترین آن است.

اگرگاه گاهی یک موسیقی دان ونوازنده هرچند چیره دست یا تازه کار،رفتاری دورازواقعیت این حرفه ارزشمند نشان می دهند بدرفتاری وکم صمیمیتی نشان می دهند دلیل آن نیست که موسیقی دربطن خود نیز دارای خوی بی توجهی به ارزشهای انسانی واخلاقی وصرفا آرایش از نت ها درایجاد صداهای گوناگون که براساس قوانین ونظم (هارمونیک) باشد ولا غیر …

هنرچیست؟ دهخدا می گوید علم ومعرفت و دانش وفضل وفضلیت وکمال و .. این کلمه درواقع به معنی آن درجه ازکمال آدمیت که هوشیاری وفراست وفضل وعقل ، معرفت، دانش وکمال چه کلمات اعجاب انگیزی هستند آیا به همه آنها توجه داریم .هنر درذات خود دارای همه این خصوصیات است وبنده به آن بیان ،تلاش برای دوستی بیشتر وخدمت به عشق را اضافه می کنم.

طبق این اصول هنرمند هرچه هست ابتدا باید بیاموزد خارج ازمواضع هنرگام برنداردو صرفا یک ماشین فعال درزمینه ی استفاده از هنرهای ساخته شده نباشد(دریغ است ازانسان که پیچ و مهره باشد وچه چیزبیش ازموسیقی در ازبین بردن ماشین به بشریت خدمت کرده است).

اگردرخیل موسیقی دانها هستیم و می خواهیم که باشیم هنر ومنطق آنرا فراموش نکنیم. استان ما همچنان که درطبیعت فارغ ازاغراق به کمال نزدیک است به راستی که جوانان هنرمند درحد کمال دارد وگویی همین طبیعت یاری دهنده وانعکاس پیشرفت مردان وزنان ودختران وپسران این استان بوده است. پس سپاس خدایی را که چنین برما لطف می کند وصاحب بهترینها . بیائید ازبیرون به موسیقی لرستان نگاه کنیم وه که چقدر باشکوه هستیم. تاریخ هم برافتخار ما افزوده چه که هیچ گوشی هرگز صدای آسمانی استاد رضا سقایی را اگر فقط یکبارشنیده باشد فراموش نخواهد کرد وهمچنین استاد ایرج رحمانپور ، استاد فرج علیپور ، استاد سیف الدین آشتیانی وصدای سازهای اساتیدی همچون شاه میرزا مرادی ، پیر ولی کریمی ، همت علی سالم ، حسین سالم . البته هنرمندان امروزپا جای پای آن بزرگان به فضل خدا می نهند وهمه انسانهای دیگر می دانند که لرستان چه اندازه درزمینه موسیقی در حال پیشرفت است با همه اینها حیف نیست وجای افسوس ندارد که این پیشرفت نوایی از کمال (هنر)تهی باشد.

به نظر می رسد که راه میانبری وجود دارد وبا آن می توان به آن درجه بالای موسیقی که لایق آن است رسید یعنی توجه به معنی ومفهوم هنر همان معنای نیکویی است که دهخدا می گفت تا ازاین پس موسیقی ما نپذیرد دورنگی، غرور چرا که کمال هنرآن دو را تبدیل به یکرنگی و فروتنی کند.

نمی پذیرد فروپاشی و ازهم گسیختگی را چرا که معرفت هنر این دورا به استحکام و همبستگی تبدیل نموده است، نمی پذیرد بخل وحسد را چرا که دانش وهنرآنرا تبدیل به گشاده دستی وخیر خواهی تبدیل کرده است، نمی پذیرد رکود و دشمنی را چرا که فضل هنراین دو را تبدیل به پیشرفت ودوستی می کند.

ودرپایان سخنم را با بیتی ازحضرت مولانا به پایان می رسانم :

پس هنر را نیز اگر چه شد نفیس

کم پرست و عبرتی گیر از ابلیس

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139505012021448198190634 82124457-70817987 1466054583 82128718-70826228

یک دیدگاه