تاریخ خبر: ۱۵ بهم ۱۳۹۴
پروژه سد مخزنی حوضیان لرستان و تاسیسات وابسته دریک نگاه

پروژه سد مخزنی حوضیان لرستان و تاسیسات وابسته دریک نگاه

پروژه سد مخزنی حوضیان لرستان و تاسیسات وابسته دریک نگاه

بامداد لرستان

سد مخزنی حوضیان درجنوب غربی ایران مرکزی و در حد فاصل مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه و ۱۲ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی واقع شده است. این محدوده که در جنوب شرقی شهرستان الیگودرز قرار گرفته به استان لرستان تعلق دارد.

راه دسترسی به محل احداث این سد از شهر الیگودرز و ازطریق جاده ای به طول تقریبی یک کیلومتر انجام می پذیرد. این جاده از کیلومتر ۳ جاده اصلی الیگودرزـ اصفهان منشعب می گردد.

سد حوضیان به منظور تامین آب مورد نیاز اراضی زراعی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی دشت های واقع در غرب شهرستان الیگودرز درجنوب شرق این شهرستان طراحی گردیده است.

این سدازنوع سنگریزه ای طبقه بندی شده (Zoned Rockfill Dam) و به ارتفاع ۷۳ متر ازسنگ بستر و ۵/۵۱ متر از بستر رودخانه می باشد. سد مخزنی حوضیان شامل دایکی به ارتفاع حداکثر ۵/۳۰ متر در ساحل راست آن بوده که وظیفه این دایک حفاظت جاده اصلی ارتباطی الیگودرزـ اصفهان و مستحدثات حاشیه آن در زمان وقوع سیلاب می باشد.

سرریز سد از نوع آزاد و به صورت شوت بوده که درمقطع زین اسبی جناح راست احداث خواهد گردید.

سیستم انحراف شامل فرازبند (که جزئی از بدنه سد اصلی است) و کالورت انحراف بتنی دوبل در تکیه گاه چپ سد می باشد. تاسیسات انتقال آب و تخلیه کننده تحتانی سد ،درخاتمه عملیات اجرایی در داخل کالورت انحراف نصب خواهد شد. سیستم آب بندی پی سد شامل دیوار آب بند بتن پلاستیک به عمق حداکثر ۱۷ متر ازبستر رودخانه و پرده تزریق درسنگ بستر می باشد.

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

82136868-70842102 724996 کوهنوردی ورزش

یک دیدگاه