تاریخ خبر: ۰۱ شهر ۱۳۹۵
هدفم این است در ۳۵ سالگی  بهترین کاریکاتوریست چهره دنیا باشم

هدفم این است در ۳۵ سالگی بهترین کاریکاتوریست چهره دنیا باشم

هدفم این است در ۳۵ سالگی بهترین کاریکاتوریست چهره دنیا باشم

آرش فروغی متولد ۱۳۶۷ خرم آباد وفارغ التحصیل رشته گرافیک با گرایش هنری کاریکاتور چهره است. شروع کارش درزمینه کاریکاتور ازسال ۸۳ بوده است.
بامداد لرستان توجه شما را به مطالعه مصاحبه با این هنرمند لرستانی دعوت می کند.
بامداد لرستان:
آقای فروغی چرا کاریکاتور؟ چرا هنر؟
آرش فروغی:
هنرانتخاب نشده بود. تا جایی که یاد دارم استارت کارهایی را که درفاز نقاشی وطراحی انجام داده ام با مستنداتی که پدرجمع آوری کرده اند در حدود سن ۴ الی ۵ سالگی بوده است. ازآن ایام هم علاقه وگرایش من به سمت هنربوده، می شود گفت که ذاتا به هنر علاقمند بوده ام. هرچند این هنرموروثی است و از پدر به من رسیده است.
ورود من به کاریکاتور کاملا اتفاقی بوده است. درجلسه ای که سال ۸۳ در هنرستان داشتیم یکی ازکارهایم به طرزاتفاقی شبیه کاریکاتوردرآمده بود. استادم کار را که دید گفت: می توانی در این وادی فعالیت کنی.
آن موقع با کاریکاتورآشنایی نداشتم و میانه ای هم با آن نداشتم، حتی دورا دور هم کاریکاتور را نمی شناختم اما، در موردش که تحقیق کردم و فضای کار دستم آمد با مطالعه پیش رفتم.

بامداد لرستان:
کاریکاتور چهره آدم را (بیشتر) زشت می کند؟
یعنی اکثرا ناراحت می شوند ازکار شما ؟
آرش فروغی:
نه! قبل ازشروع کارم دیدی که وجود داشت شاید این گونه بود. البته راجع به اصول وقواعدی که درکار دارم، خُب من وقتی دیدم که باید یک چهره را اغراق کنی و ازفرم خارج کنی، این چهره دفرمه شده سخت بود اما وقتی دیدم با یک چهره ای روحیات ودرونیات عمیق تری را می توان بیان کرد، کاری که دریک نقاشی بیان نمی شود، متوجه شدم که اینکار بارمفهومی قوی تری را به کارمی دهد. شاید زیبایی نداشته باشد اما، زیبایی درونی شخص را به تصویرمی کشد. ما برای طراحی کاریکاتور، چه شخص وچه موضوع کلی قبل ازکشیدن باید تحقیقات زیادی انجام دهیم، باید آشنایی کامل با زندگی فرد داشته باشیم، همچنین بازخورد وی درجامعه. البته باید چهره را برای خودت حلاجی کنی بعد شروع کنی به کشیدن آن. بحث اصلی این است که درونیات چهره را بیرون می کشی، صِرف این نیست که دفرمه کوچک یا بزرگ باشد.
هدف کاریکاتوراین است که یک موضوع را به شکل بازتری مطرح کنی تفاوتی که کاریکاتور نسبت به بقیه هنرها دارد بحث مفهومی آن است یعنی ما بیشترین غلورا در شخصیت فرد انجام می دهیم یعنی بیشترسعی می کنیم درون اغراق شود تا دیده شود شما با دیدن کاریکاتور یک شخص به المانها و درونیات شخص می توانی پی ببری اما از روی عکس براحتی نمی توان علایق وسلیقه هایی که شخص دارد تشخیص داد. در واقع یک پله جلوترازنقاشی وجلوتر ازکارتون است.
بامداد لرستان:
کاریکاتور هنر است یا یک فعالیت فرهنگی ؟
آرش فروغی:
کاریکاتور هنر، اما بیشتررسانه است. چون کاریکاتوردارد با محوریت سوژه اش عمل می کند. شما اگر سوژه را ازکاریکاتورجدا کنی چیزی از آن نمی ماند و می شود یک تصویر زجره شده ی زشت. ولی به خاطر بارمفهومی که دارد با خود می کشد بیشتر یک رسانه است تا هنرکاربردی.
بامداد لرستان:
گفتید رسانه آیا رسانه سیاسی است؟
آرش فروغی:
لزوما سیاسی می تواند باشد اما، انحصاری نیست که فقط چارچوب داشته باشد. اجتماعی هم هست. من ترجیحا کارهایم را سیاسی انجام می دهم. چون کاریکاتور هنری است که باید به روز باشد، با وقایع روزجلو برود وآن حرفی را که دلت می خواهد بزنی ما، درقالب کارمی گذاریم، ترجیحا مسائلی هم که امروزه با آن سروکار داریم مسائل سیاسی است وجزءِ دغدغه های ما نیزمی باشد.
بامداد لرستان:
پس یک مسئله سیاسی هم پشتِ کارهای شما هست؟
آرش فروغی:
بله ما باید پیگیراخبارسیاسی باشیم وبا باورکاریکاتوررا بکشیم. مسلما اگرشناخت نباشد حرفی را که می زنی تاثیرگذارنیست. چون نمی توانید اشراف کامل روی موضوع داشته باشید.
من زمانی که داشتم روی موضوع هلوکاست کارمی کردم متوجه بودم که بعدا ممکن است چه عواقبی داشته باشد، چون به ابعاد حساسیت های موضوعی که با آن برخورد داشتم آگاه بودم، از قبل می دانستم اما، با علم به این مسائل ترجیح دادم که حرفم را کتمان نکنم وبرای بیان حرفی که دراین زمینه می خواستم بزنم به یک رسانه نیازداشتم که آنرا درسطح بالاتری بازگو کند وموثر بود.
وقتی فراخوان جشنواره اعلام شد (جشنواره جهانی هلوکاست) در ابتدای سال ۹۴ آن زمان حتی با اعلام فراخوان فقط با موضوعیت جشنواره که هلو کاست بود نتانیاهو عکس العمل خیلی شدیدی نشان داد وظرف ۲۴ ساعت آمد وگفت جشنواره را محکوم می کنند، نامه ای هم به سازمان نوشتند که این حرکت ایران باید محکوم شود.
بامداد لرستان:
کشورهای دیگرچطور؟
آرش فروغی:
از آن زمان تهدیدهایی انجام دادندوگفتند کسانی را که دراین جشنواره شرکت داشته باشند تحریم شان می کنند و محدودیت هایی چه درکشورهای خودشان وچه دردیگر کشورها برای آنان اعمال می شود وسعی کردند با این اتفاقاتی که افتاد ازحضورخصوصا خارجی ها دراین جشنواره جلوگیری شود تا بازخورد موثربهتری نداشته باشد. اما، علیرغم همه تهدید های صهیونیسم از۵۰ کشور دنیا کاریکاتوریست های برجسته که می شناختیم درجشنواره حضورداشتند وکارهایشان را درجشنواره ارائه دادند که اکثرا مقام آورده اند.
بامداد لرستان:
از کشورهایی که سیاستشان موثربود
و خودشان همراه صهیو نیست ها هستند نیز
هنرمندان در جشنواره شرکت کرده بودند؟
آرش فروغی:
بله انگلستان شرکت کننده بود، آلمان با توجه به حساسیت ها شرکت کننده داشت اما، بیشترین شرکت کننده را خود فرانسه داشت، فرانسه قانون خیلی سختی دارد و دادگاه نظامی برگزارمی کنند که اگر راجع به این یعنی موضوع صحبت شود حداکثر ۶ ماه زندانی برای فرد درنظرمی گیرند. با این وجود شرکت کننده های زیادی داشت. حتی جایزه اول بخش موضوعی را نیزکاریکاتوریستی ازاین کشور به خود اختصاص داد.
بامداد لرستان:
شما در کدام بخش جایزه دریافت کرده اید؟
آرش فروغی:
دربخش کاریکاتورچهره جایزه اول را گرفتم.
بامداد لرستان:
چطور به این شناخت رسیدید؟
یعنی به اینکه سیاست های اسرائیل غاصب را به چالش بکشید؟
سیاسی ترین کارتان کدام است؟
آرش فروغی:
می شود گفت همین کاری است که دراین جشنواره جایزه آورد. البته قبل از این نیز کارهایی داشتم مثل جشنواره غزه که جایزه اول را بردم وشاه عربستان را کارکردم. دقیقا یادم هست یک ماه بعد از اینکه کاریکاتورش را کشیدم فوت کرد. این کارم هم خیلی باز خورد داشت. حتی زمانی که خبرجایزه ام را دراینستا گرام گذاشتم. صفحه مورد حمله اعراب قرارگرفت وکامنت های توهین آمیزمی گذاشتند.
کاریکاتورجان کری هم ازکارهایی است که بازخوردی مشابه این داشت وجایزه دوم جشنواره بین الملی مرگ برآمریکا را به خود اختصاص داد.
بامداد لرستان:
ناراحت نیستید که در کشورهای خارجی
برای تان محدودیت ایجاد کرده اند؟
آرش فروغی:
نه! روزی که این خبراعلام شد دبیرجشنواره که با ما صحبت می کرد، قبل ازآن صحبت هایی شده بود که این محدودیت ها وجود دارد واین علم را داشته باشید، می توانید کارهایتان را نفرستید، کما اینکه اکثرشرکت کننده ها با نام مستعارشرکت کردند اما، من خوشحال هم شدم چون اگرغیرازاین اتفاق می افتاد احساس می کردم حرفی که زده ام تاثیری نداشته است اما، بعدش عکس العمل وسیعی ایجاد شد ونشان داد که کار اثرخودش را گذاشته است.
بامداد لرستان:
می خواهید ادامه دهید و تا چه سطحی؟
ترجیح می دهم برای خودم یک مرزمشخص تعیین نکنم وهربار که به یک مرز می رسم سعی می کنم هدف بزرگی را برای خودم بگذارم وجا برای پیشرفت داشته باشم اما چیزی که هست من از زمان کودکی برای خودم مرزی تعیین کردم که در سن ۲۵ سالگی در ایران شناخته شده باشم. بعد درسن ۳۵ سالگی گفتم می خواهم بهترین کاریکاتوریست دنیا شوم که در این راه در ۳۵ جشنواره بین المللی ۳۵ جایزه اول را کسب کرده ام و تلاشم را می کنم که آن هدف اصلی ام برسم.
بامداد لرستان:
کسانی که می خواهند در کنار هنرشان
به عنوان تفنن از کاریکاتور بهره مند شوند چه باید کنند؟
آرش فروغی:
ما کلاسهایمان درحوزه هنری انشاالله دراوایل مردادماه شروع می شود وتدریس تخصص کاریکاتورچهره به عهده بنده است واین کلاس ها بطورجدی برگزارمی شود.
بامداد لرستان:
در کاریکاتور بازی با رنگها
چقدر می تواند پیام داشته باشد؟
آرش فروغی:
خیلی بیشترازنقاشی. ما وقتی وارد نقاشی می شویم یکسری چیزها را درقالب زیبایی می آوریم. یعنی با ترکیب رنگ ها درکنارهم به یک معنی می رسیم اما، درکاریکاتور نمی توان ترکیب رنگها را بکاربرد،یعنی وقتی یک چهره سیاسی را می کشی نمی توانی آسمان آبی را «بَک گِراند» آن قراردهی چون باعث افت کارمی شود. بطورکلی رنگی که در این راستا استفاده می شود محوریت موضوع را پرورش می دهد.
بامداد لرستان:
چه لذتی از کاریکاتور می برید؟
آرش فروغی:
ما وقتی می خواهیم فیلمی را ببینیم، هدف خاصی از دیدن آن داریم مثلا اینکه این فیلم در راستای علایق ماست وآن علایق شخصی است که باعث می شود آنرا دنبال کنی تا بتوانی خودت را ارضا کنی. درکاریکاتورهم آن انباشت ذهنی فرد ازسوژه مورد نظر باعث می شود که موضوع را بیان کنی. خود من دوست دارم افکاری را که در ذهنم می گذرد با کاریکاتوربیان کنم. البته دوست دارم سوژه آنقدربکرباشد که کسی که می بیند به اِلِمان های کارشده درآن پی ببرد.
بامداد لرستان:
کاریکاتور در ایران
از جایگاه نسبتا بالایی برخوردار است،
در لرستان هم کاریکاتوریست ها ی ما
خیلی خوب رشد می کنند
علت این موفقیت استان را در چه چیزی می بینید؟
آرش فروغی:
بیشترعلایق شخصی است. ما یک دوره ای ۱۵ سال پیش زمانی که آقای داود یاراحمدی بود وخانه کاریکاتور داشتیم کاریکاتورمان دراستان خوب بود اما، درچند سال گذشته یک افت کیفی داشته ایم چرا؟ چون خانه کاریکاتور تعطیل شد. هم اکنون شهرهایی مثل مشهد با اینکه کاریکاتوریست های زیادی ندارند اما خوب رشد می کنند.
بامداد لرستان:
وظیفه مسئولین در این زمینه چیست و چه باید کرد ؟
آرش فروغی:
کمترین کار این است که واحدی را تشکیل دهند تا عملا هفته ای یکبار همدیگر را ببینند. کاریکاتوریک بحث انتقادی است ومی تواند کمک کند به رشد جامعه. باعث می شود که مدیران عملکرد خودشان را بهتر ببینند چون زبان تصویری است ولازم نیست حتما درجلسه ای عیب ها بیان شود.
بامداد لرستان :
در بعضی جاها مدیران دوست دارند کاریکاتور شان کشیده شود
تا عیب هایش مشخص شود و یک باب نقد باز شود
در استان ما چگونه است؟ چطور برخورد می شود با این موضوع؟
آرش فروغی:
ما از آن طرف داشته ایم که رئیس جمهورآمریکا ( کلینتون) تمام کاریکاتورهایی را که دردنیا از اوکشیده اند جمع آوری کرده با اینکه اونقد شده است اما، کلکسیونی ازخودش درست کرده است واین نشان دهنده بازخورد خوب این هنر است. انتظار ما این است تا از این طرف بیشتر ازاین حمایت شود، یعنی خود مسئولین بیایند واستقبال کنند، چون کاریکاتورهنری نیست که قصد توهین داشته باشد.
بامداد لرستان:
سعی کرده اید برای حل مشکلات استان
از کاریکاتور استفاده کنید ؟
آرش فروغی:
سال های قبل تر چون با نشریات همکاری می کردم بازخوردهای شدید مرا دلسرد کرد تا جایی که یکی از مسئولین رده بالای استان برای من ایجاد مشکل کرد.
بامداد لرستان :
آیا در موضوعات سیاسی استان دخالت می کنی یا خیر ؟
آرش فروغی:
زیاد ورود پیدا نکرده ام به مسائل استانی. بیشتر روی مسائل بین المللی وموضوعات وسیعتر که موضوعیت جهانی دارند کار می کنم.
اگر بخواهی استان را در قالب یک تصویرکاریکاتور شده بیان کنی این بیان تو در قالب چه تصویری خواهد بود؟
بیشترین مشکل استان ما منزوی شدن آن است در این راستا اولین چیزی که به ذهنم می رسد این است که شخصی رامی کشم که درجزیره ای دورافتاده گیرافتاده وهرچه در خواست کمک می فرستد جوابی نمی گیرد. درست مانند استانمان که هیچ تحولی در آن دیده نمی شود.
بامداد لرستان:
چرا به این نتیجه رسیده ای؟
آرش فروغی:
قسمتی ازآن کوتاهی مسئولین در وادی هنر است چرا که عملا یک کارعمرانی دربحث فرهنگ وهنرچه دربحث حمایتی و فعالیتی انجام نگرفته است. درحالی که دراستان های دیگر رویدادهای وسیعی داریم اما، دراستان ما یک مسئله تخصصی هم نداریم واستان می ماند که چه چیزی به آن دیکته شود و آنرا انجام دهد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139402211623111965284924 hosinpor 1 img_20160918_073016

یک دیدگاه