تاریخ خبر: ۲۵ بهم ۱۳۹۴
پیاد ه روهای پلکانی و پارک های خاموش

پیاد ه روهای پلکانی و پارک های خاموش

پیاد ه روهای پلکانی و پارک های خاموش

صادق بیرانوند

با تشکروقدردانی ازمسئولین محترم شهرداری خرم آباد خصوصا ناحیه یک که شبانه روز با تلاش کارگران زحمتکش ومهندسین کاردان ودلسوزخود برای زیبا سازی وتنظیف شهرخرم آباد زحمات فراوانی را متحمل می شوند، خیابانها را سنگ فرش وپارکهای محلی را رونق بخشیده وشهر را سروسامانی داده اند ولی جای تاسف است که ناظرین پروژه ها با توجه به این همه هزینه سنگین نسبت به پیمانکارها بی توجهی نشان می دهند.
هنوزکارتمام نشده سنگها لق می شود. پارک ها قبل ازشروع که باید البته لوله کشی آب وکابل کشی جهت روشنایی شوند تکمیل می شوندکه گاهی مجبورند دوباره کنده کاری کرده و روز از نو وروزی ازنو … پیاده روهای پلکانی خیابانهای منتهی به خیابان انقلاب نمونه بارزی ازبی توجهی به شهرسازی می باشد وعابرین را به یاد اورامانات می اندازد که به علت ارتفاع پله ها مردم مجبورند از
داخل خیابان تردد نمایند .
ازآقای شهردار و سایرمسئولین خواهشمندم جهت پی بردن به صحت وسقم این عرایض حداقل به خود زحمت داده ویک بارهم که شده این محیط را بازدید نمایند تا هم عبورافراد مسنی را که توان بالا پایین کردن ازپلکانها را ندارند ببینند وهم پارکهای بدون روشنایی وصندلی،  وسایل سرگرمی بچه ها را.
پیشنهاد می شود شهردارمحترم ابتدا تعدادی ازکارشناسان خود را به کلان شهرها وحتی خارج ازکشور اعزام کنند تا مبلمان شهری  دیگر جاها را از نزدیک مشاهده وحتی آموزش دیده وبا الگو برداری و دستی پر برگردند تا قبل ازهزینه های هنگفت با آگاهی کامل پروژه های خود را که با بندهای نصب شده زمین تا آسمان فرق دارند اجرا نمایند
وبدانید که پس ازتقریبا نیم قرن هنوزاسم آقای ساکی به خاطر طرح هایش برسرزبانهاست، چرا شماها اسمتان ماندگارنماند.
به اطمینان با اجرای کارهای مردمی که شما نیزقصد اجرای آنها را دارید درردیف افراد ماندگار باقی خواهید ماند ومردم شهرما بخاطر این امکانات رفاهی، ورزشی وتفریحی ازشما ممنون خواهند بود وهرگز خدمات ارزنده شما را فراموش نخواهند نمود ونمونه ای بارز برای آیندگان خواهید شد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139412011038585567161224 5 (6) 13950429090815288164464 82133955-70836750

یک دیدگاه