تاریخ خبر: ۲۸ مهر ۱۳۹۴
کولی شعری  از مارینو تسوتایوا ـ شاعر بزرگ روسی(۱۹۴۱ـ۱۸۹۲)

کولی شعری از مارینو تسوتایوا ـ شاعر بزرگ روسی(۱۹۴۱ـ۱۸۹۲)

ترجمه شعر از هوشنگ جودکی
شوقی کولی وار برجدایی!
همدیگر را سیرندیده جدا می شویم
پیشانی ام میان دستانم ، شبانه در فکرم
آنهایی که نامه هایمان را زیر و رو کرده اند
تنها نیمی از واقعیت ها را دیده اند
اینکه چقدر وفا داریم به هم
اینکه چقدر وفا داریم به خود…

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139504071057352458014064 6 (7) 139504081114027368018494 6 (10)

یک دیدگاه