تاریخ خبر: ۰۵ اسف ۱۳۹۴
انتخابات باید بازگشت به امید باشد (به قلم مهر علی شرفی)

انتخابات باید بازگشت به امید باشد (به قلم مهر علی شرفی)

انتخابات باید بازگشت به امید باشد

شرفی
به قلم مهرعلی شرفی

چگونه دوست ندارم من این دیاران را
که هر شقایقش آیینه ای است یاران را
انتخابات حداقل دموکراسی و فرصتی است که در نظام های مردم باور برای مشارکت مردم در سرنوشت آنها پیش بینی شده است .
این روند هر چه باشد بستری است که در آن مروری بر رفتار و کارکرد دولت ها، ناگفته ها و عملکرد مسئولین است.
از طرفی از همه مهمتر ارزش رای و حرمت کسانی مطرح است که با امید به دست یافتن به راهکارهای مترقی و کار ساز در این آستانه دموکراتیک شرکت می نمایند که اگر کسی به عنوان کاندید وارد این عرصه می شود فاقد پیشینه ی مردمی بودن و بینش سیاسی و اجتماعی باشد، نه تنها کاری برای مردم انجام نمی دهد بلکه قبل از هر چیز وجدان او به عنوان محکمه ای عادل چنین فردی را از شرکت در این راه پر اهمیت باز می دارد.
براین اساس مردم هم با دقت و شناخت به کسانی رای می دهندکه در بند نام و شهرت و رانت و اقناع اطرافیان خودشان نباشند و با یک نگرش عمیق به گذشته و حال، آزمونی دشوار را آغاز نمایند . لذا افرادی باید ادعای وکالت داشته باشند که از منافع شخصی خود عبور کنند و شناخت نامه ی آنها از حیات  سیاسی ، اجتماعی این سرزمین راست گفتاری و اندیشه نیک باشد.
هر چند بیشتر اوقات در ادوار گذشته تاکنون سطح انتظارات برخی از مردم به گونه ای است که ممکن است جایگاه قانونی نداشته باشد، اما کار یک نماینده در زمینه های نظارت، قانونگذاری، کنترل و اجرا است.
پس باید براساس علم و تخصصی که دارد مدافع حقوق ملت باشد و امید آفرینی ها را در غبار روزگاران فرو نبرد.
با این حال مردم سوالات زیادی دارند که پاسخ آنها را دریافت نکرده اند و آنهم فقر و بیکاری و مشکلات زیر بنایی استان است. همان استانی که توانمندی ، استعدادها و موقعیت بی مانندی در عرصه های مختلف دارد . باورکنید دیگر زمان زبان بازی گذشته است و این به عملکرد برخی مسئولین بر می گردد که حتی نشریات محلی را هم به وعده ها و تصاویر خود اختصاص  دادند اما هنوز یادمان کلنگ هایشان درکمای تاریخ و دلتنگی ژرفی فرو مانده است و  اگر گامی به نیک ورزی برداشته اند آشکار است.
براین پایه مردم جنگ قدرت و حب ریاست و زراندوزی نمی خواهند بلکه دست پاکی ، بینش باز ، توانایی ، اعتماد ، دلسوزی و یک رنگی ، تلاش، خرد جمعی ، ثبات شخصیت ، وطن دوستی ، دین باوری ، عقلانیت و آرامش را جستجو می نمایند. از طرفی یک کاندید نباید با روش های مختلف از جمله شعار کذایی و تعصبات کور قبیله ای همچنین احساسات بی محتوا و عوام فریبی و بزرگ نمایی ذهن توده ی مردم را به بی راهه ببرد و آنها را اغفال نماید .
بی گمان اگر چنین باشد تاریخ ،مشت آنها را باز خواهد کرد چرا  که تاریخ زمانش که فرا برسد سنگدل و بی رحم است و آرامش درونی اش روشنی چشم مردم بدبخت و درمانده ای است که به خاطر چند قسط عقب افتاده روانه ی زندان می شوند. اما، بعضی نعمت خوارگان میلیاردی در روندی مبهم خود را حق به جانب و بلکه مدافع مردم می دانند. پس یک نماینده نسبت به سوگندی که یاد می نماید باید به رای و منافع مردم وفادار باشد و هرگز خون شهدایی که در سخت ترین شرایط برای وطن جان داده اند را فراموش نکند .   هر چند باید گفت این نوشتار مجال نقد و بررسی این مقوله مهم را ندارد بلکه به زبان ساده در پی آن است که به کاندیدها  بگوید  اگر می خواهید نامتان در تاریخ بماند یا باید واقعا شایستگی و توانایی وکالت را به معنای واقعی داشته و مدافع راستین حقوق مردم باشید و یا اینکه بجای رفتن در مجلس در میدان های دیگر اجتماع و در هر جایگاهی که قرار دارید با تلاش و دلسوزی و درست اندیشی در حد توانایی خود خدمت نمایید زیرا مردم در این صورت بطور عمیق تر شمارا به ذهن خود می سپارند.
امروزه دیگر عرصه سیاست داشتن تدبیر، عقلانیت و درست اندیشی ودرک واقعیت های موجود است چرا که در جامعه ای مثل ایران چه در هویت ملی و چه در باورها و آموزه های دینی وظیفه یک فرد مسئول به روشنی مشخص است  که فقط با یک نگاه باید متوجه باشیم که نماینده شدن نیاز به شجاعت و حقانیت دارد نکته دیگر اینکه هویت ملی و نبوغ سیاسی جامعه ما با فریب و بد اندیشی، تحجر و افراط سازگاری ندارد پس انتخابات باید بازگشت به امید باشد. همچنین دانش و آگاهی مردم با گذشته تفاوت دارد. اگر چه در بعضی موارد نارسایی و مشکلاتی موجود است و نسل جوان امروزی در پاره ای از موضوعات با هویت خود دچار گسست شده است و گاهی پیوندهای اجتماعی تخریب و نادیده انگاشته می شود. اما، مردم به هرکسی که رای دهند انبوهی از سوال دارند که اگر نماینده آنها پاسخگو نباشد مردم اورا نقد می نمایند و گذشت زمان پاسخ او را به سختی خواهد داد.
براین باور هر نامزد انتخاباتی لازم است دیدگاه ها و برنامه های عملی خود را بیان نماید چرا که کلی گویی علاوه بر اینکه ریزش نیروهای منتسب به هر جناح را در پی دارد، بلکه خود بیانگر بی اطلاعی از وضعیت موجود جامعه محسوب می شود و ابهام در فهم و پرسمانی که باید وجود داشته باشد ایجاد می کند.
در پی بیان این موارد افراد نزدیک به هرکاندیداتور در همین گام اول باید زمینه پرسش گری و روان بودن رابطه مردم را با کاندید خود فراهم نمایند با این حال انتخابات مهمترین فرصت  برای  پرداختن به مشکلات موجود و بیان دردهاست تا از انباشت ذهنیت های منتقد کمتر شود و به تدریج علاوه بر اینکه خاستگاه آگاهی افزایش می یابد بلوغ سیاسی و میزان مشارکت به سطح بالایی ارتقا یابد چون به نظر می رسد یکی از مهمترین کارکردهای فکری یک کاندید که باید ثابت و پایدار باشد از همین حالا  شروع می شود و این بیانگر اعتقاد کاندیدها به خرد جمعی است و رای آگاهانه را به  دنبال دارد . اما، در این روزهای پر از هیجان افق های فکری روشن مردم گویای وجود یک هم اندیشی عمیق است که بیش از هر چیز باید نفی منفعت طلبی و هرگونه فامیل بازی با زبانی راستین بیان شود.
براین اساس ما می خواهیم آینده ای روشن داشته باشیم پس مردم به نماینده ای رای می دهند که فریادی رسا برای نقد نا بسامانی های استان باشد. همان نماینده ای که از هم اکنون به نقطه نظرات و پرسش های مردم پاسخگو است و سیر منطقی و قانونمند جریان فکری خود را دنبال می نماید تا با  روشی منطقی در جهت توسعه  زیر ساخت های استان و احقاق حقوق مردم و پایگاه اجتماعی و فکری خود برای دستیابی به وضعیت مطلوب گام بردارد. بی گمان در این عرصه نماینده ای موفق است که مهمترین ویژگی های او اخلاق مداری، اعتقاد به خرد جمعی و شنوایی از نخبگان باشد.
در پایان باید گفت یک نماینده باید با نابرابری مقابله نماید و تأمین منافع ملی را در جهت بهبود خواهی و تحول مبتنی بر روحیه ی آزاد اندیشی، انتقاد پذیری و اندیشه پردازی را پیش گیرد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139302100918241292642444 139412231240483807331974 82125614-70820188 یزدگردی

یک دیدگاه