تاریخ خبر: ۲۸ مهر ۱۳۹۴
برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان معرفی شدند

برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان معرفی شدند

مهرـ خرم آباد
مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان برگزار و از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.
هیئت داوران دیپلم افتخار وجایزه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال را در بخش بروشور به محمود حاجی وند بخاطر نمایش «دیدار آرزو» اهدا کرد.
در بخش موسیقی دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به آهنگساز نمایش «سایه هیچ» تعلق گرفت.
در بخش طراحی لباس دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به علی مرادجانی بخاطر نمایش «گره به گره» و همچنین در بخش طراحی صحنه دیپلم افتخار و مبلغ چهار میلیون ریال به محسن سرلک بخاطر نمایش «تقاطع» تعلق گرفت.
در بخش بازیگری مرد هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال از بازی کیوان آزادی بخاطر نمایش «همه چیز درباره آقای ف» و وحید اکبری برای نمایش «ما هم مردمی بودیم» تقدیر کرد.
جایزه سوم بازیگری مرد شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال مشترکا به یوسف لطفی زاده برای نمایش «دیدار آرزو» و دانش دولتشاهی برای نمایش «رقص قلم در ستون جراید» اهدا شد.
جایزه دوم بازیگری مرد شامل لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال به میلاد بیرانوند برای اجرا در نمایش «رقص قلم در ستون جراید» اهدا شد.
در بخش جایزه اول بازیگری مرد تندیس جشنواره و مبلغ نقدی پنج میلیون ریال به امین ابراهیمی برای بازی در نمایش «ما هم مردمی بودیم» اهدا شد.
در بخش بازیگری زن با اهدای لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال از بازی فاطمه گرایی برای اجرای نمایش «ما هم مردمی بودیم» و مهتاب زند برای بازی در نمایش «لیلا» تقدیر شد.
جایزه سوم بازیگری زن شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال مشترکا به سولماز نصرالهی برای بازی در نمایش «دیدار آرزو» و مریم برازنده تعلق گرفت.
جایزه دوم بازیگری زن شامل لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال به نسیم وفایی برای نمایش «متد» رسید.
در بخش جایزه اول بازیگری زن تندیس جشنواره و مبلغ نقدی پنج میلیون ریال به حدیث رشنو برای بازی در نمایش «ما هم مردمی بودیم» اهدا شد.
در بخش کارگردانی هیئت داوران هیچ انتخابی برای رتبه سوم نداشت و در رتبه دوم کارگردانی با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ شش میلیون ریال از کاوه نورمحمدی برای کارگردانی «رقص قلم در ستون جراید» تقدیر شد.
جایزه اول کارگردانی شامل دیپلم افتخار و مبلغ هشت میلیون ریال به امین ابراهیمی بخاطر کارگردانی «ما هم مردمی بودیم» تعلق گرفت.
در بخش نمایش نامه نویسی هیئت داوران با تقدیم لوح تقدیر و جایزه نقدی دو میلیون ریال از یوسف لطفی زاده برای خلق ایده نمایش نامه «دیدار آرزو» تقدیر کرد.
جایزه رتبه سوم نمایش نامه نویسی شامل لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال به میلاد صفرزاده بخاطر «رقص قلم در ستون جراید» تعلق گرفت.
جایزه رتبه دوم نمایش نامه نویسی شامل لوح تقدیر و مبلغ شش میلیون ریال به امین ابراهیمی برای نمایش «ما هم مردمی بودیم» رسید.
هیئت داوران در بخش رتبه اول نمایشنامه نویسی هیچ انتخابی نداشت.
در بخش اثر برگزیده هیئت داوران بدون هیچ اولویت بندی آثار «ما هم مردمی بودیم» و «رقص قلم در ستون جراید» را برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیرخانه این جشنواره معرفی می کند.گفتنی است مبلغ ۱۵ میلیون ریال از طرف اداره کل هنرهای نمایشی به هر یک از این آثار پرداخت می شود.
همچنین نمایش «متد» به کارگردانی ستار مهرشاد مشروط به پذیرش توسط اداره کل هنرهای نمایشی برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیرخانه این جشنواره معرفی می شود.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

IMG_1498س 13931225120716344930454 image image

یک دیدگاه