تاریخ خبر: ۱۰ اسف ۱۳۹۴
تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان  توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین/ بقلم اکبر لطیفی

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین/ بقلم اکبر لطیفی

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان

 توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین

مهندس اکبرلطیفی

امروزه در لرستان شاهد اتفاقاتی هستیم که ای کاش هرگز با آنها مواجه نمی شدیم. تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین که ناشی از بی مهری وکم لطفی مسئولین به میراث فرهنگی می باشد برای هر وجدانی که به علم ودانش گذشته احترام می گذارد بسیار دردناک است.
غار کوگان یکی از نادرترین شاهکارهای ساخت دست بشر می باشد .ساختار این غار به گونه ای است که گویی قبل از کنده کاری ها طراحی و با مشاوره شروع به کار نموده اند، چرا که نیاز های زندگی درساختمان های امروزی در آن مشاهده می گردد.
اتاقک های ساخته شده به موازات سینه یا دیواره کوه در طبقات غیر هم سطح چنان طراحی شده که امکان آن را داردکه اتاقک ها به صورت مجزا دارای سرویس بهداشتی(خروجی بیرون از غار)وروشنایی مناسب تنظیم دما وتهویه مناسب داشته باشد.
مصالح بکار رفته در غار ساروجی میباشد که دراتاقک های آخر درحال حاضر نیز نمایان است وبصورت طاقدیس اجرا گردیده در این اتاق در سطح کنده کاری با سطح طاقدیس یک فضای خلا جهت کنترل آب های سقف وهدایت آن از کناره به حوضچه ای دربیرون از اتاق جهت شرب واستحمام وجود دارد که امروزه به زبان مهندسی به این سیستم که آب های سقف در تونل هارا فیلتراسیون وبه کانیوا ها هدایت می کند ژئوممبرین می گویند.
واین واژه ایست که دانش غرب آنرا به یدک می کشاند اما غار کوگان مستندی عینی بر بومی بودن این دانش است .
دانشی که به دلیل بی اطلاعی و بی توجهی در حال تخریب می باشد.غارقوری قلعه کرمانشاه را می شناسیم غاری طبیعی که هیچ گونه نشانی از کنده کاری ومعماری بشر در آن نیست ، اما مدیران خوب استان آن را غاری با نام و نشان ودارای شناسنامه کرده اند. ازمرز لرستان به کرمانشاه که وارد شوید تابلوهای راهنمای غار قوری قلعه یکی پس از دیگری خبر از برنامه ، مدیریت و ارزش داشتن میراث فرهنگی واحترام به طبیعت را میدهد. دست مریزاد به این مسئولین که هم به داشتنی ها احترام می گذارند وهم با ایجاد بازاری از تجارت در آن مکان سبب خیر برای مردم خویش شده اند ، اما غار کوگان با این همه اثر هنری و دانش بومی نه تنها محروم از تابلوهای معرف و راهنما می باشد بلکه به لطف مسئولین در حال تخریب است . بنده مخاطبم را مسئولین استان و مسئولین میراث فرهنگی قرار نمی دهم ، چون می دانند ونمی خواهند، بلکه سخنم با فرزندان این مسئولین است که شاید برای رضای وجدان خویش هم که شده بروند و واقعیت ها را ببینند وآنگاه از پدران خود بخواهند شاید اثر بخش باشد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

82124457-70817987 5137_875 زولبیا

یک دیدگاه