تاریخ خبر: ۲۶ اسف ۱۳۹۴
دو نوشته از دکتر محمد جعفر محمد زاده (توفیق نامی ماندگار(۱)   بیت الغزل هفده(۲) )

دو نوشته از دکتر محمد جعفر محمد زاده (توفیق نامی ماندگار(۱) بیت الغزل هفده(۲) )

توفیق نامی ماندگار(۱)

دکتر محمد جعفر محمد زاده

اواخرسال گذشته، مقاله ای با عنوان «نامهای مانا، مطبوعات ماندگار» در روزنامه اطلاعات نوشتم، دراین مقاله چند نشریه معتبر کشور ازجمله توفیق را که نام گردانندگان آن با نام نشریه گره خورده است رامعرفی کردم.
چندی قبل هفته نامه ای ازآقای حسین توفیق که به همراه برادرانش حسن و عباس آخرین گردانندگان توفیق بودند بدستم رسید، فوراً از طریق شماره تلفنی که داده بودند تماس گرفتم، ازلطف و محبت شان بهره مند شدم و بی نهایت خوشحال. درضمن نامه نکته ای بر مقاله من اشکال کرده بودندکه، نوشته ام حسن، حسین وعباس توفیق نوه های عمه محمدعلی توفیق نامشان را از دوزنده به توفیق تغییرداده اند درست نیست، به استنادکپی شناسنامه هایی که برایم فرستاده بود و اعتمادی که به گفتار خود ایشان پیدا کردم وعده دادم دراولین فرصت تصحیح کنم ودرمقاله اصلی مدخل توفیق که درجلد دوم دانشنامه بزودی منتشر می شود، اصلاح کنم.
ازآن روز دوباردیگربا آقای حسین توفیق گفت وگوکردم وقراری که حضوراً از مراحمشان بهره مند باشم منعقد شد. امروزکه به دفتردانشنامه آمدم متوجه بسته ای شدم که روی میزکارم است،مجموعه ای ارزشمندازبرخی شماره های توفیق وکتابهای نشرتوفیق ، به سرعت تورق کردم و مرحمتی شان، اینک هدیه خانواده محترم و فرهنگ دوست توفیق به کتابخانه «دانشنامه مطبوعات ایران» محسوب می‌شود.
ونکته پایان، ما امروزخیلی نیازمند مجلاتی ازجنس توفیق هستیم که محتوای طنز به معنی واقعی داشته باشند.
بی تردید هرچه زمان بگذرد از ارزش توفیق نه تنها کاسته نمی شود بلکه افزون می شود.

(۲)
بیت الغزل هفده

خرقه زهد مرا آب خرابات بِبُرد
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت
۱ـ دربیت صنعت موازنه بین واژگان برقرار است.
۲ـ آب خرابات ،شراب است و خمخانه، اشاره به مکانی که در آنجا می فراوان و انبوه خم های پرازشراب یافت می شود. یا خُمستان؛ فیض مستی که انسان را از توجه به امور دنیا فارغ می کند از منشاء خمخانه است. چنانچه عراقی می گوید:
ازخمستان جرعه ای برخاک ریخت
جنبشی در آدم و حوّانهاد
۳ـ خانه عقل، بنیان عقل و یا مغز که مرکز فرماندهیِ اعمال انسان است.
چون مستی ازخمستان حاصل شود بینش ونگاه انسان را ازمرتبه عقل معاش بالاتر می برد. این سوختن از نوع سوختنی است که مولانا می گوید: خام بدم، پخته شدم ،سوختم . و یا در جایی دیگر:
بگشاد محمد درِ خمخانه غیبی
بسیار کسادی به می ناب در آمد
با اینکه می ناب درنگاه عرفانی میِ معرفت است ولی در مقابل می خمخانه دچار کسادی بازار می شود.
۴ـ در برخی نسخه ها به جای خمخانه، میخانه آمده امّا صورت اول ترجیح دارد، ضمن آنکه اگرمیخانه را در نظر بگیریم از عمق و لایه زیرین سخن خواجه غافل شده ایم.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139502081534009867591544 article 194391

یک دیدگاه