تاریخ خبر: ۲۶ فرو ۱۳۹۵
سه مطلب از محمد جعفر محمد زاده

سه مطلب از محمد جعفر محمد زاده

مطالب و مقالات  بامداد لرستان را در کانال تلگرام ما دنبال کنید:

@bamdadelorestan

@bamdadelorestan

محمد زاده (1)

سه مطلب از محمد جعفر محمد زاده

ضعف در اخلاق حرفه ایِ
روزنامه نگاری چرا؟
(۱)

ضعفِ اخلاقِ حرفه ای روزنامه نگاری معاصر، شاید به این دلیل است که آموزشهای ما کار ساز نیستند و به جای این که دنبال فضا، امکان و زمینه های بروز رفتار اخلاقی باشیم، انتظار داریم روزنامه نگار به تنهایی ضمن عمل به اخلاق حرفه ای، خود و جامعه را از این فضا نجات دهد.
در حقیقت مواجهه با سه مسأله و سیطره آنها بر ذهن و رفتار روزنامه نگار و فضای روزنامه نگاری، رسانه و روزنامه نگار را به سمت رفتار غیر اخلاقی وغیرحرفه ای سوق می دهد:
۱ـ سیطره منفعت ، اگر روزنامه نگار به حال خود رها شود و صرفا درفکر افزایش مخاطب وتیراژ باشد ودر این زمینه محرکهای مثبت هم داشته باشد، به سمت ژورنالیسم زرد وخبرسازی های کاذب حرکت می کند وچون هدف معهود هم به مرور فراهم می شود ، به رفتار غیر حرفه ای و حتی غیر اخلاقی اصرار می ورزد و تکرار می کند .
۲ـ سیطره غفلت، اگرجامعه به ویژه بخش نخبه آن دچار نوعی بی حسی نسبت به مسائل اجتماعی پیرامون خود و فقدان روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت شود ، و در امر نهادینه سازی اخلاق مشارکت نداشته باشد ، رفتار غیر اخلاقی و غیر حرفه ای بروز می کند و نهادینه می شود. جامعه همیشه مشارکت جو بوده و اگر مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد، اخلاق نیز در آن شکل و سامان خواهد گرفت.
۳ـ سیطره سیاست، سیاست زدگی نیزحقیقت را قربانی گرایش های سیاسی می کند وگاهی باعث می شود منفعت های زود گذر سیاسی حتی حق وباطل را با هم جابجا نمایند تا چه رسد به اخلاق حرفه ای که دوام و بقای آن نیاز مند ممارست وتمرین است.
بیت الغزل نوزده
(۲)
به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی
هواگرفت زمانی ولی به خاک نشست
۱ـ بال وپرمجازاً درمعنی قدرت وزور بازوست و کلاً در عبارات بیت، دو معنی حقیقی ومجازنهفته است. ۲ـ تیرپرتابی ، منظور تیری است که از چلّه کمان رها می شود و زمانی اوج می گیرد تا به انتهای بُرد خود برسد.این معنی مکرر درادبیات کاربرد دارد و گاهی این معنی در تمثیل فواره ای که اوج می گیرد و چون به انتهای صعود خود برسد زمان فرود و نزولش نیز فرا می رسد اشاره می شود.
هچنین کلامی است در ادبیات عرب که :
اِذاِنتَهتِ الشّده اِنْتَهتِ الْمُدَّه که متضمن همین معنی است.یعنی چون شدت به اوج خود برسد مدتش هم سر می رسد.
۳ـ درهوا گرفت ، ایهام زیبایی وجود دارد ؛ به هوا رفت و هوا برش داشت .همانگونه که در به خاک نشست هم همین ایهام هست.
۴ـ بیت ،نصیحتی اخلاقی دارد ومی گوید : مغرورتوان ظاهری خود مشو که زوال درذات آن نهفته است وشاید چاره را خود حافظ درجایی دیگر فرموده است:
امروز که بازارت پر جوش خریدار است
دریاب وبنه گنجی ازمایه نیکویی
سونامی اطلاعاتی در تلگرام
(۳)
محوریت رسانه درایرانِ امروزتلگرام است. گفته می شود که درحال حاضر ۲۲تا ۲۴ میلیون کاربر تلگرام در ایران وجود دارد. پر بازدید ترین کانال ایرانی هم که برخی شبکه های ماهواره ای آن را تبلیغ می کنند یک میلیون و سیصد هزار یوزر ایرانی دارد .کانالهایی اینگونه ، مرکزِ ملغمه،همهمه و شایعه هستند؛چرا که اصلاً نمی دانیم که این کانال و یا هر کانال دیگری از این دست برای چه کسی بوده و دسترسی به صاحب و یا ادمین آنها هم وجود ندارد.
هیچ اطلاعات جامعی نیز از این تعداد عضو وجود ندارد. گذشته از امکان رسانه ای و مغتنمی که شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام برای عموم مردم فراهم کرده و باعث شکستن انحصار ناعادلانه فضای خبری و رسانه ای شده اند، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در تلگرام ، ما با شبکه ای مواجهیم که هیچ چیز از آن نمی دانیم.
در مقابل صاحبان کانال ها و شبکه های مختلف به راحتی با بررسی تعداد بازدیدهاو باز نشر هر مطلب به ذائقه های خبری و رفتاری ما آگاه شده و می دانند که مردم ایران به چه چیز هایی اهمیت می دهند و از کنار چه چیزهایی به راحتی عبور می کنند. گاهی شاهد هستیم که صد نفر دریک گروه، هم زمان با هم بحث می کنند، درحالی که هیچ اتفاق مثبتی هم ، خروجی این بحث ها نیست و درنهایت ، افراد فکر می کنند که درمسائل پیرامون خود ، آگاهی های بسیارزیادی یافته و به روزشده اند، حال آنکه به روزبودن درهمه موضوعات، همیشه هم خوب نیست و قرارگرفتن ما ، درجریان تمامی اخباردنیا ، جای افتخار ندارد زیرا ذهن انسان دارای ظرفیت محدودی است که با انبوه اطلاعات ، آن را پر کرده و مانع آن می شویم که اطلاعات لازم و واقعی را دریافت و ثبت کند.

سه مطلب از محمد جعفر محمد زاده

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

2124432 2029226 139212012143516872175674 1761

یک دیدگاه