تاریخ خبر: ۰۳ ارد ۱۳۹۵
ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

بامداد لرستان شماره ۷۴۲

جواد سلیمانیبه قلم : جواد سلیمانی

درتمامی دنیا این ورزش است که کمک حال دولت ها وشهرداری هاست.
ورزش همگانی نماد توسعه وامنیت پایدارهرکشوری است و اصل درآمدزایی در ورزش یکی ازاصول ابتدایی برای رشد وتعالی ورزش درکل جهان محسوب می شود.
در آماری که ماه قبل اعلام شد حدود هفتاد درصد مردم ایران هیچ نوع ورزشی نمی کنند وتنها یک درصد به صورت حرفه ای وپنج درصد بصورت منظم ومابقی به صورت فصلی وگه گاه ورزش می کنند،این درحالی است که کشورهای توسعه یافته نزدیک به هفتاد درصد به طور میانگین افراد جامعه ورزش می کنند که مابقی هم نوزادان وکهنسالان هستند.
درنظربگیرید این هشتاد درصد به انواع پوشاک ورزشی ازقبیل: کفش ورزشی، البسه و…  وانواع وسایل ورزشی از قبیل: توپ، راکت، میز، تور، راکت و…. و انواع ورزشگاه ها و سالن های مسابقه و تمرین ونگهداری و تعمیرات آنها نیاز دارند و این امر چه میزان سرمایه درگردش در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
به همین علت است که غول های اقتصادی مانند شرکت آدیداس یا نایک ایجاد می شوند و این تنها در آمد از طریق ورزش نیست. اضافه کنید صرفه جویی که ازطریق ورزش بر سایرسازمانها اثر مستقیم دارد.
به طورمثال دربودجه امسال کشور حدود پانزده درصد از کل بودجه به وزارت درمان وآموزش پزشکی اختصاص یافته است. تصورکنید این برای کشوری است که هفتاد درصد جمعیت آن هیچگونه فعالیتی ندارند. اگر تمامی این جمعیت به مانند کشورهای پیشرفته به ورزش روی بیاورند چند درصد این رقم می تواند کم شود و به چرخه تولید و صنعت کشور کمک کند!
اگر ورزش همگانی شود، اگر ورزش همه گیر شود، جمعیت معتادین به مراتب پایین خواهد آمد و این خود به خود بر آمار طلاق اثر مطلوب می گذارد وبطور طبیعی برمقدار بزه و بزهکاری در جامعه تاثیر دارد. یک جامعه ورزشکار، مشکلات زناشویی به مراتب کمتری دارد.
یک جامعه ورزشکار استرس و بداخلاقی اجتماعی کمتری دارد .
پس بر امنیت روانی جامعه تاثیر مطلوب دارد و حل تمامی این مسا ئل برای دولت ها میلیاردها هزینه در بردارد که تنها بوسیله سرمایه گذاری در ورزش می توان به خوبی آنها را اداره کرد و به سرعت مقدار سرمایه گذاری را به سود رساند.
ورزش تنها کالایی است که درحین تولید به فروش می رسد.
یک مسابقه ورزشی را در نظر بگیرید که یا قبل ازمسابقه یا در هنگام آن از طریق بلیط فروشی وپخش تلویزیونی وسایر عوامل جانبی کسب درآمد می کند. به این خاطرو دلایل عمده دیگر است که باشگاه های بزرگ دنیا از بهترین وسودآورترین بنگاه های اقتصادی هستند که هواداران آنها سهامداران باشگاه ها نیز هستند. به همین خاطر است که هواداران از قِبَلِ پیروزی  های تیمشان سود می برند و از باخت آنها ضرر مالی می کنند و این باشگاه ها هستند که برای هوادارانشان سود می آورند نه مانند باشگاه های ما که محتاج هواداران ودولت هستند.
یکی دیگر ازراه های کسب درآمد از طریق ورزش بحث میزبانی هاست که باعث توسعه همه جانبه یک شهر یا کشور می شوند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

29151_928 namayande10 139502272230267207717884 1467734238

یک دیدگاه