تاریخ خبر: ۲۲ خرد ۱۳۹۵
اگر از خانواده‌ ها و کودکان زندانیان حمایت نشود درآینده به معضلی بزرگ تبدیل خواهند شد

اگر از خانواده‌ ها و کودکان زندانیان حمایت نشود درآینده به معضلی بزرگ تبدیل خواهند شد

جشن حمایت از خانواده زندانیان استان لرستان تحت عنوان (همایش نسیم مهر) برگزارشد

دادستان خرم‌آباد مطرح کرد :

اگر از خانواده‌ ها و کودکان زندانیان حمایت نشود درآینده به معضلی

بزرگ تبدیل خواهند شد

چهارشنبه گذشته جشن حمایت ازخانواده زندانیان استان لرستان تحت عنوان همایش (نسیم مهر) با حضور فرماندارخرم آباد، دادستان مرکزاستان، مدیرکل زندانهای لرستان و جمعی از خیرین و خانواده های زندانیان درمحل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان لرستان برگزار شد.

دراین مراسم دادستان خرم‌آباد درسخنانی گفت: ما دربحث مسائل اجتماعی ناچاریم برای حفظ نظم وامنیت اعمال مجازات ومرتکبان جرم را حبس محکوم کنیم و از طرف دیگر ناچاریم تبعات آن اعم از هزینه‌های زندان و مشکلات خانواده‌های آنها را نیز تحمل‌کنیم.

سعید رازانی بابیان اینکه با زندانی کردن یک فرد یک نیروی فعال درتولید از بین می‌رود، افزود: اگر از خانواده‌های زندانیان به‌ عنوان اقشارآسیب‌پذیرحمایت نشود مشکلات بعدی به وجود آمده و ممکن است دچار ارتکاب جرم شوند.

دادستان خرم‌آباد عنوان داشت: گاهی بین مردم این تفکر اشتباه جاافتاده و حمایت ازخانواده زندانیان را حمایت از ارتکاب جرم می‌دانند اما واقعیت این است که اگر از خانواده‌ها و کودکان آنها حمایت نشود در آینده به معضلی برای جامعه تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مرتکبان جرم منافع آنی ولحظه‌ای خود را در نظردارند، بیان داشت: این افراد می‌خواهند بدون قناعت و زحمت همه‌چیز را به دست آورند که این باید درجامعه نهادینه شود که مرتکبان جرم به دنبال منفعت زودرس نبوده و به خانواده و آینده خود بیندیشند.

رازانی گفت: علاوه برنهادهای حمایتی مانند بهزیستی وکمیته امداد امام خمینی(ره) مردم هم به‌عنوان کمک به هم نوع در این امرخداپسندانه مشارکت کنند تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم.

دادستان خرم‌آباد با بیان اینکه برخی ازمجرمین به دلیل کوتاه نظری تنها منافع مادی خود را مدنظرداشته وبه دلیل منافع آنی که به دست آورده سرنوشت یک خانواده را نابود می کنند، گفت: اکثرمجرمانی که درزندانها هستند به دلیل مشکلات مادی گرفتارجرم می شوندو به خاطرنداشتن قناعت کافی خود دچارحرص وطمع شده وبه خود وخانوادهایشان ظلم می کنند.

فرماندار خرم‌آباد:

امروزه در جامعه ما شخص مجرم

به خوبی تنبیه نمی شود

درادامه این مراسم فرماندارخرم‌آباد هم طی سخنانی گفت: اقشارآسیب‌پذیرجامعه آنقدرتعداد بالایی دارندکه دولت به‌ تنهایی نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند وهم‌اکنون چند هزار نفر درنوبت تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد خمینی(ره) و بهزیستی هستند.

دکترحبیب اله خجسته پور بابیان اینکه رسیدگی به اقشارآسیب‌پذیر نیازمند کمک همه مردم است تصریح کرد: بنده به‌عنوان متولی صدورمجوزسازمان‌های مردم‌نهاد پیشنهاد می‌کنم کسانی که توانایی دارند سمن‌هایی را مختص رسیدگی به خانواده‌های زندانیان تأسیس کنند تا ازظرفیت همه جامعه استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: هدف از تأسیس زندان درمملکت ما یکی تنبیه مجرمین و دیگری اصلاح و تربیت آنها بر اساس آموزه‌های دینی است.فرماندار خرم‌آباد بابیان اینکه میزان موفقیت دراصلاح و تربیت زندانیان جای بررسی دارد، افزود: گاهی بسیار موفق بودیم و زندانیان به بطن جامعه بازگشته و افراد موفقی بودند و در برخی موارد نیز تکرر حضور زندانیان در زندان نشان‌دهنده این است که در اصلاح و تربیت موفق عمل‌نکرده‌ایم.

خجسته پوربه تغییرنام زندان به ندامتگاه اشاره نمود وعنوان داشت : ندامتگاه جایی است که درآن مجرم از کار خود پشیمان شود و اگر مجرم دوباره به زندان برود نشانه این است که از کار خود پشیمان نشده است و امروزه در جامعه ما شخص مجرم به خوبی تنبیه نمی شود و چه بسا در زندانها زندگی خوبی را هم سپری می کنند. وی با اشاره به اینکه باید کاری کنیم که خانواده‌های زندانیان به چرخه مرتکبان جرم وارد نشوند، بیان کرد: باید نگاه ودیدگاهمان رانسبت به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها تغییر دهیم چراکه گاهی شخص زندانی اصلاح‌شده و پس ازبازگشت به جامعه به دلیل سوءسابقه به هیچ کاری راه داده نمی‌شود یا خانواده‌های آن‌ها نیز دچار همین مشکل می‌شوند.

فرماندارخرم‌آباد عنوان کرد: امروزه به برکت رحمت ورأفت اسلامی شرایط زندان‌ها به‌گونه‌ای شده که زندانیان خیلی تنبیه نمی‌شوند و خانواده‌های آن‌ها تنبیه می‌شوند که در ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشته‌اند.

خجسته پوربه کمک انجمن خیریه آبشارعاطفه ها اشاره کرد و گفت: سازمان آبشارعاطفه ها سازمانی مردم نهاد بوده که در زمینه حمایت اززندانیان وخانواده هایشان تلاش های بسیارزیادی انجام داده است.

چهارشنبه گذشته جشن حمایت ازخانواده زندانیان استان لرستان تحت عنوان همایش (نسیم مهر) با حضور فرماندارخرم آباد، دادستان مرکزاستان، مدیرکل زندانهای لرستان و جمعی از خیرین و خانواده های زندانیان درمحل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان لرستان برگزار شد.

دراین مراسم دادستان خرم‌آباد درسخنانی گفت: ما دربحث مسائل اجتماعی ناچاریم برای حفظ نظم وامنیت اعمال مجازات ومرتکبان جرم را حبس محکوم کنیم و از طرف دیگر ناچاریم تبعات آن اعم از هزینه‌های زندان و مشکلات خانواده‌های آنها را نیز تحمل‌کنیم.

سعید رازانی بابیان اینکه با زندانی کردن یک فرد یک نیروی فعال درتولید از بین می‌رود، افزود: اگر از خانواده‌های زندانیان به‌ عنوان اقشارآسیب‌پذیرحمایت نشود مشکلات بعدی به وجود آمده و ممکن است دچار ارتکاب جرم شوند.

دادستان خرم‌آباد عنوان داشت: گاهی بین مردم این تفکر اشتباه جاافتاده و حمایت ازخانواده زندانیان را حمایت از ارتکاب جرم می‌دانند اما واقعیت این است که اگر از خانواده‌ها و کودکان آنها حمایت نشود در آینده به معضلی برای جامعه تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مرتکبان جرم منافع آنی ولحظه‌ای خود را در نظردارند، بیان داشت: این افراد می‌خواهند بدون قناعت و زحمت همه‌چیز را به دست آورند که این باید درجامعه نهادینه شود که مرتکبان جرم به دنبال منفعت زودرس نبوده و به خانواده و آینده خود بیندیشند.

رازانی گفت: علاوه برنهادهای حمایتی مانند بهزیستی وکمیته امداد امام خمینی(ره) مردم هم به‌عنوان کمک به هم نوع در این امرخداپسندانه مشارکت کنند تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم.

دادستان خرم‌آباد با بیان اینکه برخی ازمجرمین به دلیل کوتاه نظری تنها منافع مادی خود را مدنظرداشته وبه دلیل منافع آنی که به دست آورده سرنوشت یک خانواده را نابود می کنند، گفت: اکثرمجرمانی که درزندانها هستند به دلیل مشکلات مادی گرفتارجرم می شوندو به خاطرنداشتن قناعت کافی خود دچارحرص وطمع شده وبه خود وخانوادهایشان ظلم می کنند.

فرماندار خرم‌آباد:

امروزه در جامعه ما شخص مجرم

به خوبی تنبیه نمی شود

درادامه این مراسم فرماندارخرم‌آباد هم طی سخنانی گفت: اقشارآسیب‌پذیرجامعه آنقدرتعداد بالایی دارندکه دولت به‌ تنهایی نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند وهم‌اکنون چند هزار نفر درنوبت تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد خمینی(ره) و بهزیستی هستند.

دکترحبیب اله خجسته پور بابیان اینکه رسیدگی به اقشارآسیب‌پذیر نیازمند کمک همه مردم است تصریح کرد: بنده به‌عنوان متولی صدورمجوزسازمان‌های مردم‌نهاد پیشنهاد می‌کنم کسانی که توانایی دارند سمن‌هایی را مختص رسیدگی به خانواده‌های زندانیان تأسیس کنند تا ازظرفیت همه جامعه استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: هدف از تأسیس زندان درمملکت ما یکی تنبیه مجرمین و دیگری اصلاح و تربیت آنها بر اساس آموزه‌های دینی است.فرماندار خرم‌آباد بابیان اینکه میزان موفقیت دراصلاح و تربیت زندانیان جای بررسی دارد، افزود: گاهی بسیار موفق بودیم و زندانیان به بطن جامعه بازگشته و افراد موفقی بودند و در برخی موارد نیز تکرر حضور زندانیان در زندان نشان‌دهنده این است که در اصلاح و تربیت موفق عمل‌نکرده‌ایم.

خجسته پوربه تغییرنام زندان به ندامتگاه اشاره نمود وعنوان داشت : ندامتگاه جایی است که درآن مجرم از کار خود پشیمان شود و اگر مجرم دوباره به زندان برود نشانه این است که از کار خود پشیمان نشده است و امروزه در جامعه ما شخص مجرم به خوبی تنبیه نمی شود و چه بسا در زندانها زندگی خوبی را هم سپری می کنند. وی با اشاره به اینکه باید کاری کنیم که خانواده‌های زندانیان به چرخه مرتکبان جرم وارد نشوند، بیان کرد: باید نگاه ودیدگاهمان رانسبت به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها تغییر دهیم چراکه گاهی شخص زندانی اصلاح‌شده و پس ازبازگشت به جامعه به دلیل سوءسابقه به هیچ کاری راه داده نمی‌شود یا خانواده‌های آن‌ها نیز دچار همین مشکل می‌شوند.

فرماندارخرم‌آباد عنوان کرد: امروزه به برکت رحمت ورأفت اسلامی شرایط زندان‌ها به‌گونه‌ای شده که زندانیان خیلی تنبیه نمی‌شوند و خانواده‌های آن‌ها تنبیه می‌شوند که در ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشته‌اند.

خجسته پوربه کمک انجمن خیریه آبشارعاطفه ها اشاره کرد و گفت: سازمان آبشارعاطفه ها سازمانی مردم نهاد بوده که در زمینه حمایت اززندانیان وخانواده هایشان تلاش های بسیارزیادی انجام داده است.

مدیرکل زندان های لرستان :

خانواده زندانیان ناخواسته دچار تغییراتی

در زندگی می شوند

دراین مراسم مدیرکل زندانهای لرستان هم درسخنانی گفت: توجه نظام جمهوری اسلامی به قشرهای آسیب پذیر ازسفارشات حضرت امام خمینی(ره)است وبحث حمایت ازاقشارآسیب پذیر کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه جرم و ارتکاب جرم دو پدیده هستند که درهمه جای دنیا در حال اتفاق افتادن است افزود: توجه نظام جمهوری اسلامی به کرامت وتکریم شخصیت انسان بر اساس برنامه های دینی بوده و کسی که به زندان می افتد باید کرامتش حفظ شود.

مدیر کل زندان های لرستان عنوا ن داشت : فضای تربیتی در زندان ها باید به نحوی برنامه ریزی شود که موجب اصلاح زندانی برای خروج از زندان شود.

وی با اشاره به اینکه خانواده مجرمان هیچ نقشی در ارتکاب جرم متولی ندارندونباید آنهارا طردکرد تصریح نمود: خانواده زندانیان ناخواسته دچار تغییراتی در زندگی می شوند و زندانی شدن سرپرست خانواده زندگی آنها را به شدت دچار چالش کرده است به‌طوری که با مشکلاتی مادی، معنوی و … مواجه می شوند لذا نظام جمهوری اسلامی به فرزندان زندانیان توجه داشته و در ابعاد مختلف فرهنگی و تربیتی از آنها حمایت می کند.

محمدی مشکلات زندانیان وخانواده های آنها را نیازمند عزمی ملی دانست وگفت: برخلاف تصور عموم، کسانی که مرتکب جرم می شوند همیشه سابقه دار نیستند و برخی از آنها افراد عادی بوده که نا خواسته دست به ارتکاب جرم زده اند.

مدیرکل زندانهای لرستان با بیان اینکه برخی از فرزندان زندانیان دارای استعدادهای زیادی هستند،افزود: باید به نبوغ واستعداد های فرزندان مجرمان توجه شود که با آموزش و به کار گیری ظرفیت آنها می توان زمینه حضوراثربخش آنها را در جامعه فراهم کرد.

وی به برنامه ریزی های فرهنگی سازمان زندانها برای خانواده زندانیان در حوزه اشتغال، سواد آموزی، تحصیلات و … اشاره کرد و ادامه داد: برای حمایت از خانواده زندانیان باید اعتباراتی در خصوص ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و … تخصیص داده شود وهمه نهاد ها و بخشها باید در این خصوص همکاری کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دستگاه ها و ادارات استان حضور خوبی در رابطه با کمک به زندانیان و خانواده های آنها داشته وفعالیت های بسیار مفیدی دراین راستا صورت گرفته است، بیان داشت: امیدواریم فرهنگ حضور مردمی در عرصه کمک به زندانیان و خانواده آنها توسعه یافته و از سوی همه مردم و نهاد ها در این راستا کمک های مفیدی صورت گیرد.

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان خرم‌آباد:

درانتظارمساعدت خیرین ومسئولین به خانواده‌های زندانیان هستیم

درادامه این مراسم مدیرعامل انجمن حمایت ازخانواده‌های زندانیان خرم‌آباد هم طی سخنانی ضمن عنوان این مطلب که در طی سال گذشته این انجمن ۱۲ میلیون تومان کمک‌های مردمی را جذب کرده است گزارشی از اعم فعالیتهای انجمن حمایت ازخانواده های زندانیان را ارائه داد.

ابراهیم علی‌پور به معرفی سه پرونده بزه دیده و بازگشایی حساب شبا برای مساعدت خانواده های زندانیان اشاره کرد و افزود: مبلغ ۲۵ میلیون تومان به‌صورت کارت هدیه از طریق بنیاد بین خانواده‌های زندانیان توزیع‌ شده است.

وی با بیان اینکه چهار میلیون تومان بابت هزینه‌های آب، برق، گازو معاش خانواده‌های زندانیان پرداخت ‌شده است گفت: اهدای بن کالا ازطریق کمیته امداد امام خمینی(ره) به ۱۰ خانواده، ملاقات حضوری با ۱۹۰ خانواده، معرفی هفت نفر ازخانواده زندانیان به مراکز درمانی برای درمان رایگان و ۴۵۰ مورد مصاحبه وراهنمایی حضوری با خانواده زندانیان از دیگر اقدامات انجمن در سال گذشته است.

مدیرعامل انجمن حمایت ازخانواده‌های زندانیان خرم‌آباد با اشاره به اینکه سه هزار مورد به دفتر انجمن مراجعه شده است، بیان داشت: توزیع رایگان سبد کالا بین ۲۵۰ خانواده به مناسبت ماه رمضان، توزیع رایگان ۶۰ پرس غذا برای افطارالمومنین، خرید بخشی ازجهیزیه یکی از فرزندان زندانیان، توزیع رایگان برای ۲۰۰ نفر لوازم‌التحریردرزمان بازگشایی مدارس و پنج میلیون تومان کمک به برنامه‌های فرهنگی کانون اصلاح و تربیت، بازدید ازمنازل خانواده زندانیان توسط مددکار زن ۱۲۵ مورد بوده ،پرداخت سنوات همکاران درانجمن به مبلغ حدود ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ، پرداخت مبلغ ۱۵۸ میلیون ریال بابت بدهی سنوات گذشته ، توزیع رایگان سبد کالا شامل برنج، روغن، قند درایام نوروز به تعداد ۲۵۰ خانواده که به ارزش حدود۱۱ میلیون تومان بوده است ،عقد قرار داد با اداره کل زندانها جهت توزیع متادون درمانی درزندان مرکزی خرم آباد و اردوگاه خرم آباد. توزیع رایگان لباس بین خانواده زندانیان به تعداد ۸۰ دست، معرفی تعدادی از خانواده های زندانیان به مطب پزشک به صورت رایگان ازجمله دکتر اکباتان و این روند همچنان ادامه دارد، مساعدت احدی از خیرین به منظور اهدای لوازم تحریر به صورت رایگان به مبلغ ۴۲۰ میلیون ریال ، پرداخت مرخصی و سنوات پرسنل انجمن تا پایان سال ۹۲ ، مساعدت برنامه های فرهنگی تربیتی زندانهای مرکزی و مجتمع حرفه آموزی ۱۸۵ میلیون ریال ،درآمد حاصل از خدمات ۲۲۶ میلیون تومان ،درآمد حاصل از سود مشارکتی ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان ،کمک ها و اشخاص حقوقی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ،سایر درآمد ها ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان از دیگر اقدامات انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان خرم‌آباد طی سال گذشته بوده است.

علی‌پوردرخاتمه ضمن درخواست کمک ازخیرین ومدیران دستگاههای اجرایی استان افزود: بدون کمک خیرین و مدیران ومسئولین بلند پایه استان کارها پیش نخواهد رفت که امیدواریم با مشارکت این عزیزان بتوانیم برنامه های این انجمن را به نحو احسن پیش ببریم.

خاطرنشان می سازد درپایان این مراسم از یک عضو بازنشسته انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان خرم‌آباد و تعدادی از خیرین این عرصه با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

خدمات هیئت تکواندوی لرستان

به خانواده های زندانیان

درحاشیه این مراسم جافر وفایی عضوشورای اسلامی شهرخرم آباد و رئیس هیئت تکواندوی لرستان که مهمان ویژه این مراسم بود اعلام کرد: از این پس ازفرزندان زندانیان ثبت‌نام رایگان در کلاس‌های آموزش تکواندو بعمل خواهد بود وهمچنین این هیات تهیه لباس ورزشی آنها را هم تقبل خواهدکرد.

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139503120910051747813254 1764195 139303121729047802896174 139206181423159441127664

یک دیدگاه