تاریخ خبر: ۲۲ خرد ۱۳۹۵
خرم آباد (شهر چاله ها)

خرم آباد (شهر چاله ها)

خرم آباد (شهر چاله ها)

چند روز قبل به خاطرترکیدن لوله آب فشارقوی درخیابان شریعتی شهرخرم آباد درچند نقطه خیابان، چاه ها وچاله های عمیقی ظاهر شد. البته با پیگیری مسئولین مربوطه این مشکل جدی حل گردید، اما نکته قابل توجه رها کردن این فرو رفتگی ها و نشست ها به حال خود است. در واقع چند روزی است که دراین مسیر، شاهد چاله هایی چند ده متری درطول وعرض وباعمق تقریبی بین ده تا بیست سانتی متر هستیم. این پدیده برای خودروهای درحال تردد بسیارخطرناک است به ویژه درشب هنگام، چرا که نه علامت هشداری وجود دارد که جاده در دست تعمیر است و نه نوردهی مناسبی در منطقه وجود دارد.

اگرماشینی با۴۰کیلومترسرعت، شب هنگام با این نشست جاده روبروشود یا باید به طورکامل ترمز کند یا تغییرمسیر دهد که در هر دوصورت عملی بسیارخطرناک است. چندین مترجلوتر باز با چنین مشکلی روبرو می شویم که مربوط به حفاری هفته های قبل می باشد، در ورودی زیر گذر میدان بسیج ازسمت میدان امام حسین (ع) که در واقع به حال خود رها شده است.

درحاشیه میدان دانشجو(شمشیر آباد) پایین تر از هلال احمر استان نیز چاله هایی وجود دارد که تا بحال منجر به چندین تصادف شده است.

هرباراین چاله ها توسط عوامل اجرایی شهرداری اصلاح، ولی با اولین بارش باران مجدد ظاهر می شوند.

۷۵ متری کریم خان منبع چاله های عمیقی است که ازسالها قبل به جا مانده اند، خودروهایی که در این مسیر تردد می کنند گویی درحال شرکت درنوعی مسابقه مارپیچ کوتاه هستند.

برخی ازاین چاله ها آنچنان عمیق هستندکه دیگر به آنها چاله نمی گویند ودر واقع نام چاه برای شان مناسب تر است.

اگرماشینی با سرعت متوسط دریکی از این چاه هابیافتد حتما کمک فنر آن شکسته شده وجلوبندی آن ازبین می رود.

نکته جالب آنجاست که بسیاری ازمسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر هرروز از این مسیر ها عبور می کنند و گویی این مشکلات جدی وگاهی خطرناک را به چشم نمی بینند.

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

سیل 3 image image

یک دیدگاه