تاریخ خبر: ۲۸ خرد ۱۳۹۵
تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان

معنای فراغت چیست؟

یعنی نازع شدن ازچیزی ویا اینکه چیزی را به میل خود انجام دادن. اوقات فراغت یعنی اوقات «خود بودن» اوقات فراغت می تواند به معنی یک سرگرمی و بازی نیزباشد. بازی که خود فرد بوجود می آورد و ازآن لذت می بَرَد اما این بازی با بازی های دیگر متفاوت است

اوقات فراغت مجموعه ای ازاشتغالات است که فرد کاملا به رضایت خاطریابرای استراحت یابرای تفریح یابه منظورتوسعه آگاهی هاویافراگیری غیرانتفاعی ومشارکت اجتماعی داوطلبانه، بعد از رهایی از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می پردازد.

اوقات فراغت دانش آموزان

غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان وبرنامه ريزي صحيح، اصولي وهدفمند براي هدايت رفتاري وشكوفا كردن استعدادهاي خدادادي اين عزيزان ازمهمترين اركان فلسفه وجودي نظام تعليم وتربيت است. فضاي مدرسه هرچند از امکانات پرورشی و مربيان کارآمد برخوردار باشد به تنهايي نمي تواند سکوي نيازهاي رواني و تربيتي کودکان، نوجوانان و جوانان باشد.

دانش آموزان ساعاتي رادرمدرسه به تحصيل علم مي پردازند وبخش ديگري ازاوقات خودرا درخانه وبا والدين مي گذرانند. زمان ديگري نيز وجود دارد که درسازندگي ويا بهم ريختن شخصيت آنان نقش چشمگيري دارد وآن زماني است که دانش آموزان نه درمدرسه ونه درخانه اند و به اصطلاح در اوقات فراغت خود بسر مي برند لذا درمقوله غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان هميشه سؤالاتي نظيرغني سازي اوقات درکجا، چگونه و زيرنظر چه کساني وبا استفاده از کدام امکانات وبراساس چه برنامه اي وچه مصالحي… به ذهن والدين گرامي وافراد مختلف جامعه خطورمي کند و يافتن پاسخ براي اينگونه سؤالات کارآساني نيست. لذا آموزش و پرورش وسازمان دانش آموزان به عنوان متوليان امرتعليم و تربيت مي توانند با ارائه فعاليت هاي متنوع، جذاب، با نشاط و هدفدار زمينه رشد وشکوفايي استعدادهاي درخشان دانش آموزان را درابعاد مختلف اعتقادي، اجتماعي، سياسي فرخندگي، تکنولوژي و… فرزندان کشور را بپرورانند.

شعار مدرسه تعطيل مي شود اما تربيت تعطيل نمي شود یک واقعیت است که با وجود اوقات فراغت درايام تابستان این دوران طلايي دانش آموزان را با برنامه ريزي نهايي مناسب وبا ارائه برنامه هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، مهارتي، اردويي، هنري، بهداشتي و غيره پربار نمود. در اين راستا همانگونه که اشاره شد، مي توان با برنامه هاي متنوع وانجام فعاليت هاي مختلف و با استفاده از توان فکري و اجرايي و امکانات آموزشي و تربيتي موجود در آموزش و پرورش و همچنین مساعدتهاي برون بخشي و جلب مشارکت هاي دانش آموزان و اوليای گرامي آنان به طور گسترده نسبت به تشکيل مراکز فعاليت هاي تابستاني درسطح مدارس و کانون ها اقدام نمود.

اوقات فراغت و اصلاح رفتارو تعالی شخصیت

یکی از با ارزش ترین ثمرات اوقات فراغت پرداختن به چگونگی رفتارشخصی واجتماعی خوداست.باید توجه داشت که انحرافات اخلاقی و رفتاری به صورت ناگهانی ظاهر نمی شود بلکه به تدریج پدیدارمی گردند. در واقع به دلیل همین طبیعت تدریجی بودن رفتارهای نامطلوب غالباً در صد قابل توجهی از مردم درطول سال فرصت ارزیابی دقیق رفتارخود ندارد اما دراوقات فراغت پرداختن به اصلاح عادات،‌ رفتارهای نامطلوب با سازش نایافته امری است فوق العاده حائز اهمیت.

به عبارت دیگرازاوقات فراغت می توان به عنوان مناسب ترین زمینه برای اصلاح بسیاری ازاختلافات رفتاری نظیر پرخاشگری،افسردگی،‌ اضطراب،‌ کمرویی و… بهره گرفت.

تذکر لازم این است که هررفتاری قابل اصلاح است وهر روشی و توسط هرکسی و درهرشرایطی ممکن است موثر واقع گردد.

اوقات فراغت به جهت اینکه عاری از تکالیف موظف، تنش ها و فشارهای ذهنی وروانی است از بهترین شرایط اصلاح عادات ناپسند ورفتارهای نامطلوب است.

راه هاي پر كردن اوقات فراغت

يكي ازبرنامه هايي كه مي توانداوقات فراغت راپركند ورزش است.دراسلام به ورزش به ويژه ورزش هايي كه هم بنيه فردي و هم روحيه اجتماعي يك ملت را تقويت مي كند مانند تير اندازي، اسب دواني، شكار وشنا توصيه شده است.

ازديگر برنامه ها اینکه مي توان باسفر وگشت و گذار درطبيعت و تماشای مناظر ديدني وتاريخي، سفالگري و نقاشي، افزون بر تقويت مهارتهاي حسي وحركتي و نيز پرورش قواي تخيلي فرد، زمينه ورود او را به صحنه اجتماع فراهم مي آورد.

تربيت بدني فرصت هاي زيادي براي كودك فراهم مي سازد تا او بتواند خود را نشان دهد درانجام كارها توفيق يابد، حس ابتكار دراوتقويت شود ودرمحدوده توانايي هاي ذهني، جسمي، عاطفي واجتماعي خود تجارب و پيشرفت هايي بدست آورد. كودكان و نوجوانان از طريق ورزش و تربيت بدني در برابر صفت هاي منفي ايستادگي پيدا خواهند كرد.

ورزش:

ورزش و بازى ازقدیم یكى ازشكل هاى مهم گذراندن اوقات فراغت بوده است و بسیارى از دانشمندان گرایش انسان به ورزش و بازى را ناشى ازیك نیاز فطرى و غریزى مى دانند.

هنر و فعالیت هاى مربوط به آن:

خلق وایجاد اصولا لذت بخش وتحریك كننده ذوق انسان است. لذتى كه ازپدید آمدن یك اثر هنرى و یا ازتهیه وتكمیل یا تعمیروسایل مورد نیاز زندگى با كوشش شخص به انسان دست مى دهد دراصل نوعى تغذیه روان وتقویت استعدادهاى نهفته انسانى را به همراه دارد.

سیر و سیاحت:

سیروسیاحت یكى ازبهترین برنامه هاى اوقات فراغت در سراسر جهان است. مهمترین فایده مسافرت شناخت ویژگى هاى انسانهاى دیگر شهرها وآشنایى با مذاهب و فرهنگ ها و سنن دیگر شهرهاست.

مطالعه:

مطالعه كتاب هاى گوناگون در زمینه هاى سیاسى، فرهنگى، رمان، ادبى شعر و … از جمله دیگر برنامه های مفید است.

نكته مهم درمورد مطالعه كتابهاى متنوع غیر درسى و مطالعه آزاد این است كه فرد از همه كتاب ها از هرفرهنگ و ملیت استفاده نماید و خود را مقید به یك نوع كتاب و در یك زمینه خاص نكند.

شركت در مسابقات و جشنواره ها:

مسابقات چون باتشویق و جایزه مادى وكسب مقام معنوى همراه است بهترین انگیزه براى گذران اوقات فراغت مى تواند باشد. انواع مسابقات عبارتند از:

مسابقات فرهنگى ـ مذهبى، مسابقات هنرى، مسابقات علمى، مسابقات ورزشى، مسابقات آموزشى وتربیتى

كار:

تشكیل اردوهاى كاردرزمینه هاى تولیدى اعم ازصنعتى، كشاورزى وخدماتى به طورى كه مقررى مشخصى نیزبراى نوجوانان و جوانان درنظرگرفته شود، نه تنها درپرنمودن بهینه اوقات فراغت آنان مؤثر خواهد بود بلكه باعث رشد اجتماعى آنان نیزمى شود.

بوستان هاى شهرى:

ازآنجا كه بوستان هاى شهرى نیز ازاماكن مناسب براى پر نمودن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به شمار مى آیند باید این مكانها اززمینه هاى گرایش به انحرافات پاكسازى شوند و بدین منظور نیروهاى متعهد آشنا به علوم رفتارى و آگاه به مسایل جوانان و نوجوانان براى اجراى فرضیه امر به معروف و نهى از منكر ضرورى است.

ضرورت برنامه ريزي اوقات فراغت:

در بسياري ازكشورهاي دنيا برنامه ريزي در خصوص اوقات فراغت، از جمله برنامه هاي اولويت دار آنها بشمار مي رود و مختص فصل خاصي نيست اين در حالي است كه در كشور ما مسئولان مدت كوتاهي مانده به فصل تابستان به فكر اوقات فراغت جوانان و برنامه ريزي براي آن مي افتند در حالي كه اين امر به طورحتم بي فايده خواهد بود.

اوقات فراغت هم می تواند جامعه را توسعه دهد اما مشروط به داشتن برنامه ریزی و تاکید برداشتن برنامه ریزی ازاین واقعیت سرچشمه می گیرد که اوقات فراغت به عنوان یکی ازنیازهای اساسی وعالی انسان کنونی بدل شده است.

لذا برنامه ریزی برای جوانان ونوجوانان جزئی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی است.

پس امید است بایک برنامه ریزی کامل بتوانیم اوقات فراغت دانش آموزان را به اوقات فراغتی دل نشین تبدیل کنیم .

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

2135508 2106367 3 (4)