تاریخ خبر: ۲۸ خرد ۱۳۹۵
امپراطوری تخصص

امپراطوری تخصص

امپراطوری تخصص

سالها از روزی که تیلور تئوری مدیریت علمی خود را مطرح کرد می گذرد. یک تئوری درخشان که در عمل تحول شگرفی را در عرصه ی مدیریت ، و به تبع آ ن صنعت، بوجود آورد. تقسیم وظیفه وافزایش مهارت کارکنان در جایگاه شغلیشان تاثیر عظیمی در افزایش کارایی به جای گذاشت به گونه ای که این تئوری علیرغم گذر زمان هنوز هم کارایی خود را از دست نداده است، اگرچه مانند هر تئوری دیگری نمی توان آن را کمال مطلق بدون نقص دانست.نقص هایی که در هر فکری از جنس افکار بشریت بواسطه ی نسبی بودن دانش یافت می شود و گونه ای دیگر ازضعف که به علت عدم اجرای صحیح وکامل تئوریها گریبانگیر نتایج حاصل ازآ نها می گردد.

در این مقاله به یکی از نقاط قوتی که متاسفانه امروزه به عنوان یک ضعف در سازمانها تغییر هویت داده است پرداخته می شود« امپراطوری تخصص »تقسیم کار به بخش های مختلف و سپردن هر بخش از کار به یک شخص قطعا نکته ی مثبت و

افزایش دهنده ی کارایی برای سازمان و مهارت برای انجام دهنده ی کار می گردد.امری که اجرای تئوری تیلور به گونه ای آنرا به اثبات رساند.اما این روال با گذشت زمان پیشروی مثبتی نداشته.قطعا تعدیل هایی که در تئوریهای پس از مدیریت مورد قبول کلاسیک ها رخ داد می توانست برطرف کننده ی این نقص گردد ولی اینگونه نشد.

بهتر است برای روشن شدن مطلب به سراغ یکی از ارگانهای شناخته شده برویم شهرداری ، ارگانی نیمه دولتی که سالهای زیادی است در زندگی شهرنشینی جایگاهی مهم را عهده دار شده است.

سازمانی در ارتباط مستقیم با مردم. این اهمیت حضور یک ارگان در جامعه قاعدتا باعث نمود

ضعف ها و قوتهای آن ، بسیار پررنگ تر از دیگر سازمانها ، خواهد بود.

در این مقاله از محسنات فراوان شهرداری چشم پوشی و جهت راهگشایی بیشتر به یکی از نقاط ضعف پرداخته می شود. ضعفی که من از آن به عنوان امپراطوری تخصص نام می برم . تخصص و مهارتی که به طبع می بایست گره از مشکلات فراوانی بگشاید اما با رویه ی جاری چه بسا گره بر گره زده و خود مشکل آفرین شده است.کسب تخص در شهرداری تا سالهای اخیر صرفا مبتنی بر تجربه وحاصل از زندگی کاری کارکنان بوده و شاید در بسیاری از موارد از پشتوانه ی تحصیلی مناسب ومرتبط برخوردار نبوده است.شاید همین امر موجب شده فرد خود را در قبال تخصصی که طی سالها کسب نموده است در جایگاهی دور از دسترس تصور کرده و این مهارت را دست مایه ی نوعی از سوءاستفاده از موقعیت نماید. تخصصی که همچون اسرار فراماسونهای فرانسوی بین عده ای خاص دست به دست شده و گاهی وقت ها حالتی رازآلود به خود می گیرد.از دیدگاه فرد متخصص این درجه ازمهارت حقی است که توسط خودش کسب شده و تصمیم گیری درباره ی حفظ یا نشر آن اختیار مطلقی است که فقط و فقط مختص اوست. اینجاست که امپراطوری با محوریت تخصص شکل گرفته و تمام تئوریها و اصول و قواعدش را در هم می ر یزد. تقسیم وظیفه و تخصص گرایی شمشیر برنده ای می شود که می تواند آسیب بزند.امپراطورتخصص درنقش یک قدرت تاثیرگزار ظاهر شده وحتی تصمیمات مدیریتی را تحت تاثیر قرار می دهد. تخصص امپراطور در هر صورت خریدار دارد و او می تواند با بلوکه کردن تخصصش به خواسته ها ی منطقی یا غیر منطقی اش دست یابد، نوعی مدیریت درسایه.اینجاست که زنگ خطر به صدا در می آید، وابستگی به تخصصی بدون جایگزین.

اعتقاد اشتباه ثبات در جایگاه کاری جهت ایجاد احساس امنیت شغلی برای کارکنان از جمله عللی است که بر گسترش عرصه ی امپراطوری افراد متخصص افزوده است، در حالیکه گردش شغلی نه تنها منافاتی با امنیت شغلی ندارد بلکه برای کارکنان تنوع آفرین و افزایش دهنده ی تسلط بر اکثریت وظایف شغلی می شود.با جابجایی کارکنان در شغل های مرتبط می توان به نوعی وزرایی تربیت کرد که در وقت لزوم قادر به اداره امپراطوری های موروثی خواهند بود.

راه حلی ساده که با چاشنی آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان درمانی ساده و بدون هزینه برای حل مشکل مطرح شده است.

. راه حلی ساده برای مشکلی ساده اما با تبعات پیچیده.روشی که ردپایش در همان تئوریهای ازتاریخ گذشته قابل مشاهده است.مدیران در این راه اصلی ترین وظیفه ،که سازماندهی گردش شغلی متناسب و اراده خدمات آ موزشی کاربردی برای کارکنان است، را عهده دار هستند. وظیفه ای که در سالهای اخیر با تغییر روش جذب نیرو در شهرداریها و استخدام بر پایه ی اصول علمی و طی مراحل مختلف سنجش آگاهی مستخدمین تسهیل شده و می توان با اندکی تلاش و هدایت درست نیرو های نخبه سطحی غنی از متخصصین با کارایی بالا ایجاد نمود.

امید است با تغییر کوچکی در رویه ی جاری نه تنها در شهرداری بلکه سایر ارگانها خون تازه ای در شریان جامعه ایجاد و ر ضایت بالاتری در آحاد جامعه به وجود آید.

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

5 (4) کاظمی+اشاره+یک 139504071529167808015394

یک دیدگاه