تاریخ خبر: ۱۰ آبا ۱۳۹۴

پول از لرستان سر مایه گذاری برای دیگران

بالاخره داد آقای استاندارهم درآمد و انگشت برموضوعی گذاشت که تابحال حداقل درسه یا چهار مورد دریادداشت های مدیرمسئول بامداد لرستان و بارها و بارها طی مطالب ستونها در مورد آن سخن گفته ایم اما، متاسفانه گوش شنوایی دراستان نبود تا امروزکه استاندارخود پیشقدم شده و اعلام می کند: سرمایه های مردم لرستان دربانک ها نباید دردیگراستانها سرمایه گذاری شود.
ما، درگذشته بسیارگفته ایم هرچند استانی هستیم با چرخش مالی کمتر از استانهای دیگر، هر چند صاحبان سرمایه های کلان نداریم وهرچند دراستان ما شرکت های عظیم وجود ندارند. هر چند می گوئیم سرانه درآمد مردم لرستان از نصف سرانه درآمد میانگین کشور کمتر است اما با همین بضاعت اندک هم پولهای کممان نزد بانک های همین استان است واگرهمین سرمایه های موجود دریک اقدام منطقی به مصرف سرمایه گذاری و اشتغال درلرستان برسد و به این سمت سوق پیدا کند بدون شک گره گشا خواهد بود .
البته اینکه دراین مسیرگیرهای قانونی باشد یا نه ما نمی دانیم، لکن معتقدیم چنانچه بانک های استان گیرداشته باشند شورای بانک های استان باید یخه ی تهران را بچسبد و این را بخواهد. بطورطبیعی امروز که حرف استاندارهم همین است اقدام دراین مسیرآسانتر خواهد بود.
امیدواریم این اتفاق دراستان بیفتد. امیدواریم بانک ها درحرکتی انقلابی ومفیدبه کمک واحدهای تولیدی بیایند. امیدواریم که بانک ها درآینده ی سعادتمند استان لرستان ایفای نقش نمایند ومارا به سمت آن آینده ببرند که خواهند توانست اگر آنها هم این مهم را دریابند.
امروزمهمترین دغدغه مردم لرستان، بیکاری لجام گسیخته ای است کهنیاز به کار آفرینی و اشتغالزایی را روز به روز بیشتر می کند.
دراظهار نظرهای مدیران و صاحب نظران اجتماعی هم می خوانیم که اگر آسیب ها و ناهنجاریها ی اجتماعی همچون اعتیاد ، سرقت ، طلاق و پرشدن زندانها لرستان را آزار می دهد ریشه ی خیلی از این آسیب ها در بیکاری است .
اگرآمار ازدواج نسبت به گذشته افول کرده باز هم بیکاری را موثر می داند.
پس کمک به سرمایه گذاری و اشتغال بخصوص درحوزه هایی که بخش خصوصی قدم به میدان می گذارد یک ضرورت عقلانی است و بانک ها در این مسیر در صف اول امید آفرینان هستند همچنان که امروز در صف اول متهمان قرار دارند و گناه عدم همکاری برای راه اندازی واحدهای بر زمین مانده به گردن آنها انداخته شده است .
باز هم امیدواریم آنچه که در گذشته بعنوان راهکار مشکل گشا از سوی این نشریه مورد اشاره قرار گرفته و امروز هم استاندار به آن تاکید کرده اند ، جامعه عمل بپوشد و بانک ها هم نقش مهم خود را دریابند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

2141633 82110083-70791651 image بحرینی

یک دیدگاه