تاریخ خبر: ۳۱ خرد ۱۳۹۵
نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

گاهی به این فکرمی کنم که شهدای ابتدای انقلاب چه روزگارخوبی را تجربه کرده اند چه در زمان ومکان مناسبی بوده اند.

خوش به حالشان یک وقت فهمیدم که قرار بوده سال ۴۷ آل احمد ودکتر شریعتی با هم به حج بروند یا اینکه شهید مطهری گفته بود بار اول که کتاب «ابوذر» شریعتی را دیدم تا صبح چند بارخواندم.

وچه آمد ورفت ها داشته اند.

روابط نیما با آل احمد، یا نیما وشهریار، چمران با شریعتی و….چه خوب که همه دریک زمان بوده اند و باهم… وچه حیف که دیگرنیستند.

چقدرخوب است انسان کسانی رابشناسد که عقاب آسمان پیمای قلبشان را زاغ لجن زار بازارتره فروشان نمی کنند.

چه خوب است انسان باکسانی هم عصر باشد که زندگی کردنشان، گوشت وخونشان همه عقیده و جهاد در راه عقیده باشد.

کسانی که آرزومی کنند ایمانشان برایشان نام و نان نیاورد و نانشان را و حتی نامشان را در خطر ایمانشان افکنند.

کسانی که دینشان را درپس وجهه دینی شان دفن نمی کنند و آنچه را حق می دانند بخاطر آنکه بد می دانند کتمان نمی کنند.

کسانی که حرفهایی برای نگفتن دارند.

ادامه در صفحه۲

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

تیمور احمدوند image ظ¾طھط±ظˆط´ظٹظ…ظٹ (16)

یک دیدگاه