تاریخ خبر: ۰۲ تیر ۱۳۹۵
۴۴ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان اختصاص یافت

۴۴ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان اختصاص یافت

۴۴ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان اختصاص یافت

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از اختصاص ۴۴ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی این استان خبر داد.

با اشاره به اینکه در سال ۹۴ بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات طرح مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد، اظهار داشت: امسال این میزان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به ۴۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در لرستان ۱.۱ است، تصریح کرد: با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ضریب مکانیزاسیون استان به ۱.۶ ارتقاء می یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در ادامه به برنامه های حوزه توسعه کشت کلزا در استان اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال ۹۵ باید ۵ هزار و ۶۰۰ تن کلزا در استان تولید شود.

بازدار یادآور شد: در سال ۹۶ نیز باید ۸ هزار و ۸۰۰ تن محصول کلزا در استان تولید شود.

وی همچنین به برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه کشت ذرت در استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۹۵ بالغ بر ۲۱ هزار تن و در سال ۹۶ نیز بالغ بر ۲۲ هزار تن ذرت در استان تولید می شود.

منبع: مهر

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139303251918073053006244 13931103141418274575104 بابا رکن الدین 5 (4)

یک دیدگاه