تاریخ خبر: ۰۲ تیر ۱۳۹۵
تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره برق لرستان

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره برق لرستان

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره برق لرستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این اداره با هدف تحقق برنامه های اجرایی اقتصادمقاومتی در پنج بخش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان فریدون خودنیا ، گفت: این کمیته در پنج بخش کاهش تلفات انرژی ، عملیات برق رسانی به روستاهای ۱۰ تا ۲۰ خانوار ، اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه ها ، نیروگاه های پراکنده و نصب کنتور های هوشمند بر روی چاههای کشاورزی فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: به منظور تحقق شعار سال اقداماتی در این اداره می بایست اجرایی شود که تأثیر آن کاملأ ملموس و قابل رویت باشد که ازجمله آنها می توان تکمیل پروژه های نیمه تمام ،جمع آوری لوازم و تجهیزات مازاد روی شبکه های توزیع بخصوص تیرهای اضافی موجود در شبکه ،اقتصادی نمودن پروژه ها و داشتن توجیه اقتصادی برای اجرای طرح ها و مدیریت مصرف انرژی برق اشاره نمود.
وی ضمن اشاره به این موضوع که مدیریت های توزیع شهرستان ها باید بیش از پیش به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه کنند گفت: توانمندسازی منابع انسانی در سطح استان نتایج اثربخشی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بر جای می گذارد.

منبع: ایرنا

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

82118101-70806598 139403231255157815480874 139507091203073368796914 2120347

یک دیدگاه