تاریخ خبر: ۱۰ آبا ۱۳۹۴

پول لرستان سر مایه گذاری برای دیگران

امروزمهمترین دغدغه مردم لرستان، بیکاری لجام گسیخته ای است کهنیاز به کار آفرینی و اشتغالزایی را روز به روز بیشتر می کند.
دراظهار نظرهای مدیران و صاحب نظران اجتماعی هم می خوانیم که اگر آسیب ها و ناهنجاریها ی اجتماعی همچون اعتیاد ، سرقت ، طلاق و پرشدن زندانها لرستان را آزار می دهد ریشه ی خیلی از این آسیب ها در بیکاری است .
اگرآمار ازدواج نسبت به گذشته افول کرده باز هم بیکاری را موثر می داند.
پس کمک به سرمایه گذاری و اشتغال بخصوص درحوزه هایی که بخش خصوصی قدم به میدان می گذارد یک ضرورت عقلانی است و بانک ها در این مسیر در صف اول امید آفرینان هستند همچنان که امروز در صف اول متهمان قرار دارند و گناه عدم همکاری برای راه اندازی واحدهای بر زمین مانده به گردن آنها انداخته شده است .
باز هم امیدواریم آنچه که در گذشته بعنوان راهکار مشکل گشا از سوی این نشریه مورد اشاره قرار گرفته و امروز هم استاندار به آن تاکید کرده اند ، جامعه عمل بپوشد و بانک ها هم نقش مهم خود را دریابند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

1917866 محمدی image

یک دیدگاه