تاریخ خبر: ۱۱ آبا ۱۳۹۴
مردم استان تریبون می خواهند نه نماینده مجلس

مردم استان تریبون می خواهند نه نماینده مجلس

بهرام رمضانی
سهم خواهی،پارتی بازی،خلاء عدالت
گفته می شود اولین قانون ضد پارتی بازی درایران درروز۱۷شهریورسال ۱۳۱۲ماده ۲۳۸ با یک تبصره و دوبندبرقوانین کیفری ایران اضافه گردید که درآن زمان یک انقلاب اداری به شمارآمد.طبق این قانون که در نیمه دوم شهریورهمان سال به اجرا در آمد هر کس که از نفوذ خود و دیگران واقعی یا کاذب درادارات یا سازمانهای دولتی سوءاستفاده کند به مجازات حبس تادیبی ازشش ماه تا دوسال و جریمه نقدی از صد تا هزار تومان محکوم خواهد شد
با این مقدمه باید اذعان داشت که یکی ازدغدغه های ایرانیان چه درگذشته و چه در حال مبارزه با پارتی بازی وپارتی بازان بوده است.
چنین قوانینی به عنوان قوانین بازدارنده برای افراد سودجو وموقعیت طلب که توسط دولت منصوب می گردند بسیار مطلوب و در راستای اهداف مردم و باعث آرامش خاطر جامعه می گردد.
چرا بعد ازاین همه سال نزدیک به یک قرن مجلس شورای اسلامی که برگرفته ازجان و دل جامعه می باشد گامی در راستای مبارزه با پارتی بازی برنداشته و دراین خصوص قانونی رامصوب ننموده است؟ویا شایداگرقانونی هم مصوب گردیده است مابی اطلاع هستیم، الله اعلم. موضوعی که بیشتر خاطررا نگران می کند بحث مدیریت در ادارات می باشد و اعمال نفوذ برخی نمایندگان در ارگانهای دولتی و اجرایی که حتی افسار را از دست مدیران استان گسسته است. مثلا دیده شده که فلان نماینده به جای اینکه به کار های مهم و کلان استان و کشور بیندیشد و به آرای مردم که سوگند یادنموده، لبیک گوید متاسفانه خود عامل پارتی می شود ودائما با اعمال زور و فشار مدیریت ها را تسلیم درخواست های غیر منطقی و نا معقول خود می نماید که این خود ساختار اداری را متحمل تبعات منفی می گرداند.
آری آینگونه عزل ونصب های اداری باعث ایجاد ساختاراستبدادی واندیشه های منفی در نظام اداری استان می گردد. زمانی که یک مدیر برخلاف میل خودش با اعمال نفوذ و قدرت و زورنظام اداری را دراستان به چالش بکشاند نه تنها باعث اصلاح ساختار نظام اداری نمی شود بلکه بنیان آنرا هم زیر سوال خواهد کشاند.
متاسفانه برخی نمایندگان استان درهمان ابتدای ورود به مجلس با عزل ونصب ها که حتی در بین کارکنان رده دوم وسوم ادارات نیزنمودپیدا می کند باعث بروزمشکلاتی درسیستم اداری استان می گردند. درمجموع امیدواریم که نمایندگان جهت پیشبرداهداف استان و نظام جمهوری اسلامی ایران درراستای خدمت به استان وشهرخودشان با خدمت صادقانه وخالصانه وبی منت، همراه با نگاه جامع کلان کشوری و منطقه ای بتوانند به رسالت خود جامه عمل بپوشانند.به عنوان مثال پیگیری دریافت اعتبارات وصرف صحیح اعتبارات برای پروژه های زیر بنایی درحوزه انتخابیه، اگربتواند سهم خود را درعمران و بادانی حوزه خود ایفا کند درکل کشورهم به احتمال زیاد خواهد توانست برای مسائل کلی نظام نیز برنامه ریزی نماید زیرا مردم بهترین قضاوت کننده هستند و نمایندگان شان را دائما رصد می نمایند .
آری مردم این استان تریبون می خواهند نه کرسی مجلس. چراکه مجلس خوب مجلسی است که ساختار اجتماعی واقتصادی وسیاسی رابهبود بخشد. مردم باید توجه داشته باشند درانتخابات آتی انشاالله این باربه دور ازطایفه گرایی وبا شناخت ازتوانایی شایستگی وشجاعت کاندیدا وی را انتخاب کنند چراکه کاندیدایی که جهت جمع آوری رای مردم از اهرم های انتخاباتی منفی استفاده می کند مثلا از بزرگان یک طایفه(پیرزن یا پیرمرد) جهت جمع آوری آرا استفاده می نماید و با قسم دادن مردم به اصطلاح به گدایی رای می پردازد به هیچ عنوان لیاقت نمایندگی ونشستن بر کرسی مجلس را ندارد وحتی آبروی استان را به نمایش می گذارد. آری بیاییم با این تعصبات قومی وقبیله ای که سرمنشا بسیاری از انحرافات و مفاسد اداری است دست بر داریم و فقط و فقط ملاک انسان بودن تخصص و شایسته سالاری و شجاعت باشد تا انشاا… با ورود و انتخاب نمایندگان شجاع که در آستانه اتخابات آن قرار داریم شاهد اصلاح برخی از قوانین ویاتصویب قوانین اینچنینی باشیم.
امیدمی رود نمایندگان بتوانند درمجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نمایندکه ابتدادر خصوص نمایندگان خاطی لازم اجراباشد و سایر مسولان را نیزشامل گردد و مانند قانون ۱۷ شهریور ۱۳۱۲ با افرادی که مخل نظام اداری می باشند و با اعمال قدرت موجبات تاثیرات منفی در دستگاه های اجرایی و دولتی و اداری می شوند با شدید ترین وجه برخورد و مجازات نمایند تا هیچ کس نتواند از مقام های دولتی سوءاستفاده نموده و حق و حقوق دیگران را پایمال و خود عامل پارتی بازی گردد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image 82170729-70904769

یک دیدگاه