تاریخ خبر: ۰۹ تیر ۱۳۹۵
شما می توانید بیماری آسم خود را کنترل کنید

شما می توانید بیماری آسم خود را کنترل کنید

شما می توانید بیماری آسم خود را کنترل کنید

سم یک معضل بهداشت جهانی درهمه جوامع اعم ازتوسعه یافته ودرحال توسعه است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بیش از ۳۰۰ میلیون نفر درسراسردنیا به آسم مبتلا هستند وجمعیت قابل توجهی ازآنان را کودکان ونوجوانان تشکیل می دهند.

درکشورما میانگین شیوع علائم آسم در افراد زیر ۱۸ سال ۱۴/۱۳درصد ودربزرگسالان در حدود ۵ درصد می باشد. البته این آمار درکلان شهرها دوچندان است. ۴/۳۵ در صد از کودکان و نوجوانان مورد مطالعه در کلان شهر تهران علائم و نشانه های آسم را از خود بروز می دهند که بسیار هشداردهنده است و ترافیک سنگین خودرو و آلودگی هوا می تواند یکی از علت های مهم آن باشد.

آسم تاثیر قابل ملاحظه ای برکاهش کیفیت زندگی بیماران و ایجاد ناتوانی دارد وهزینه های سنگینی را ازنظرهزینه های داروودرمان وزیان های اقتصادی به وی‍ژه درموارد شدید نیازمند بستری شدن دربیمارستان، به جامعه تحمیل می نماید.

شناخت عوامل خطر، پزشک درمانگر را قادرمی سازد که درافراد مستعد ازنظرژنتیک ، با کنترل عوامل خطرزای محیطی وعوامل اجتماعی موثربرآسم وآموزش وراهنمایی بیماران و خانواده های آنان ازپیشرفت بیماری، اختلال کار کرد ریه و بروزحمله آسم پیشگیری کند. نتایج پژوهش های جدید موید این نکته است که ۸۰ درصد موارد مرگ ومیر آسم با تشخیص و درمان به موقع و درست بیماری و آموزش مناسب به بیماران وخانواده او قابل پیشگیری است.

آسم واژه ای یونانی و بیانگرحالتی است که وجه مشخصه آن بروزحملات مکررسرفه، تنگی نفس همراه با خس خس سینه و احساس خفقان است. آسم بیماری التهابی مزمن راه های هوایی است که درافراد مستعد ازنظر ژنتیک ،تحت تاثیرعوامل محیطی ،ایجاد یا تشدید می گردد. باید توجه داشت آسم درواقع یک بیماری نیست بلکه سندرمی( نشانگان ) است که دستگاه های مختلف ایمنی، تنفسی، آندوکرین، عصبی و … در آن درگیر هستند.

نشانه های بالینی آسم عبارتند ازسرفه، خس خس مکرر، تنگی نفس، واحساس فشار در قفسه سینه که ممکن است دربرخی دیگر از بیماریهای ریوی نیز مشاهده شوند. نشانه ها و علائم بالینی آسم عموما متناوب ومتغییر است، یعنی دوره های عود و بهبودی دارد و اغلب در هنگام شب بدتر می شود. این علائم به ویژه در هنگام ورزش، برخورد با مواد حساسیت زا، دود سیگار، هوای سرد، عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی ونیز هیجان تشدید می شود. تشخیص قطعی آسم پس از بررسی ومعاینه و انجام آزمون های ضروری توسط پزشک متخصص خواهد بود .

جهت پیشگیری از آسم راهکارهایی در سه سطح به شرح زیر توصیه می شود :

پیشگیری نوع اول :

پیشگیری از حساس شدن فرد به عوامل محیطی

ـ پرهیز از سیگار کشیدن و مصرف هرگونه مواد دخانی و اعتیاد آور به ویژه در دوران بارداری و سنین خردسالی و نیزعدم تماس با دود آنها در محیط های شغلی و فضاهای سر بسته

ـ کاهش هر نوع آلاینده در محیط های مسکونی

ـ نگهداری رطوبت هوای خانه زیر ۵۰ درصد

ـ تغذیه انحصاری شیرخواران با شیرمادر تا پایان ۶ ماهگی و ادامه تغذیه با شیر مادر پس از شروع غذای کمکی

ـ کاهش تماس کودکان خردسال مستعد آلرژی وآسم با مواد حساسیت زای ( آلرژن ) استنشاقی مانند هیره ( مایت ) های گرد وغبار، سوسک و حیوان خانگی

ـ پرهیز از مواد حساسیت زا ومحرک درمحیط های شغلی با خارج کردن آنها از محیط زندگی و استفاده از وسایل و روش های کمکی با راهنمایی متخصصین آلرژی

پیشگیری نوع دوم :

پیشگیری از بروز علائم و نشانه های آلرژی

هر چند که فرد نسبت به عوامل محیطی حساس شده است

ـ درمان آلرژی پوستی (اگزمای حساسیتی ) در شیر خواران و کودکان به منظور پیشگیری از بروز آلرژی های تنفسی و کنترل آسم

ـ درمان آلرژی بینی وچشم به منظور کاهش خطر بروز آسم

ـ کاهش تماس با مایت( هیره)، سوسک و حیوانات خانگی در شیر خوارانی که قبلا” به این مواد حساس شده اند به منظور پیشگیری از بروز آسم و سایرآلرژی ها

ـ خارج کردن افراد شاغل ازمحیط های کار آلوده ،در صورت بروز نشانه ها و علائم حساسیت به آلاینده های محیط کار

پیشگیری نوع سوم :

پیشگیری از پیشرفت آلرژی در بیمار

ـ پرهیز از تغذیه با شیرگاو(شیر تازه و یا شیر خشک ) درشیرخواران مبتلا به حساسیت به شیرگاو وحتی الامکان استفاده از شیر های کم حساسیت زای جایگزین با نظر پزشک معالج

ـ کاهش تماس یا خارج کردن بیماران مبتلا به آسم، رینیت واگزما ازمحیط های آلوده به هیره ها ، سوسک ها وحیوانات خانگی به منظور کنترل بهترعلائم وپیشگیری از عود بیماری

ـ استفاده ازدارو درمانی متناسب با شدت آسم با راهنمایی وتحت نظارت پزشک معالج

ـ پرهیزازمصرف آسپرین یا سایرانواع مسکن ها وداروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAID ) در بیماران حساس به آنها

ـ پرهیز ازبرخی داروهای قلبی (پروپرانول) وضد فشارخون (کاپتو پریل) ومصرف دارو های جایگزین با نظر پزشک معالج

داروهای مورد استفاده در آسم به دو دسته تقسیم می شوند :

ـ کنترل کننده ها یا پیشگیری کننده های آسم : این گروه دارو ها به طور روزانه ومنظم و با هدف درمان درازمدت مورد استفاده قرار می گیرند. موثرترین داروی ضد التهابی برای کنترل آسم و نیز موثرترین درمان پیشگیری کننده این بیماری کورتون استنشاقی است.

ـ داروهای سریع الاثر (نجات بخش ) : این داروها مانند سالبوتامول در زمان حملات حاد آسم و یا بروزخس خس سینه وسرفه وتنگی نفس درمواجهه با مواد حساسیت زا و یا محرک و در زمان سرما خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد .

ـ سالبوتامول همچنین در بیمارانی که در هنگام ورزش دچار تنگی نفس ،خس خس و یا سرفه می شوند نیم ساعت قبل از ورزش مصرف می شوند .

توجه به نکات ذیل در کنترل بیماری آسم حائز اهمیت می باشد :

ـ ارتباط منظم و همکاری بیمار وخانواده او با پزشک معالج برای بهبود و کنترل آسم ضروری است .

ـ آموزش روش مصرف داروهای ضد آسم توسط پزشک معالج شرط لازم برای موفقیت برنامه درمانی است.

ـ استفاده ازوسایل کمکی( آسم یار،آسان نفس ، دم یار ….. ) در هنگام مصرف داروهای استنشاقی توصیه می شود .

ـ استفاده درست ازکورتون های استنشاقی عوارضی مانند کوتاهی قد یا وابستگی به دارو به دنبال ندارد.

ـ هربیمار مبتلا به آسم باید یک دستورالعمل مکتوب درمان آسم که شامل نحوه درمان روزانه و درازمدت ودرمان حملات حاد آسم است ازجانب پزشک معالج به همراه داشته باشد و به آن عمل نماید .

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image 13940510171449525794484 1466768719 2095830

یک دیدگاه