تاریخ خبر: ۱۲ آبا ۱۳۹۴
هر سال دریغ از پارسال

هر سال دریغ از پارسال

محسن خیرالهی
دولت تدبیروامیدکه سکان دارشد امیدهای بسیاری جان گرفت، امید بهبودکاستی ها، تغییر ناراستی ها، آبادی دیاروسرزمینها، رونق کسب وکارها، رفع درد ازدردمندان، فقرازفقیران ، همان امیدی هایی که دولت مهرورز با بی تدبیری هرچه تمام تردردل مردم ایران از بین برده بود، اولین کورسوهای امید ازسمت استانداری درخشیدن گرفت، نغمه بومی بودن استاندارخوش ترین نغمه بود، بعد ازسالها غریبه پروری، غریبه هموطن هست ولی همدرد نیست، لرستان آشنایی دردآشنا می خواست، چه خوش ایامی بود زمزمه های بومی بودن استانداروچه خوش ایام تر زمانی که پرانرژی، این هم ولایتی ، هم شهری ، هم استانی و هم وطن پا درمیدان پرازدرد استان گذاشت ونغمه آبادی سرداد ، نغمه روزگاران پررونق ، شهر بی درد، بی غم ، زیبا، حتی درختهای کهن بلوط هم که سالها بود نظاره گر روز به روز به تاراج رفتن سنگ وخاک وآب و آبادانی و بودجه و سمت و نماینده و…. لرستان بودن هم به خود بالیدند که حق به حق دار رسید ، شعار اول ، جذب سرمایه بود ، آدمها آمدند، رفتند، همایش ها برپا شد، کنگره ها برگزار شد اما سرمایه نیامد، نیامدکه نیامد ، روزروزگارمان درحال گذربود کماکان در پی سرمایه خارجی از استان بودیم، هم ولایتیمان انگارفراموش کرده رونق اقتصادی منوط به سرمایه خارج استان نیست، منوط به خواستن است، هم ولایتی! اقتصاد هنوز بیماراست، کار هنوز نایاب است ، جوان هنوز سردرگم ودراین وادی سردرگمی دردام اعتیاد و خودکشی اسیر، بی باور از هرخودباوری ، شهر هنوزنازیباست ، کشاورز هنوز بی آب است و آب و آبادانی در خواب ، دوستی می گفت وقتی در استانم من هم در خوابم و خدا نکند کاری پای مرا به بیرون از استانم ببرد ، آنوقت است که ازخواب خرگوشی ام بیدارمی شوم و می بینم چه تفاوت فاحشی است بین استان وخرم آبادم با استانهای همجوار و بر خلاف نام زیبایش خرم آباد نه خرمی به دلیل از بین رفتن نشاط و شادی و شوق به زندگی و از بین رفتن جنگل و درختان بلوط زاگرسش از آن مانده ونه آبادی به واسطه ی بیکاری و فقر واعتیاد جوانانش و ازکار وجوش وخروش صنعتش خبری نیست، سرمایه طبیعت بکروزیبای استان است ، سرمایه هنام وکهمان و بیشه ونوژیان ، ……است ، سرمایه من جوانم که انرژی ام بیهوده تلف می شود ، سرمایه بلوطهای بیمار ناظر تاریخ این آب و خاکند ، سرمایه معادن سنگ است ، سرمایه آبهای روان گوشه گوشه استان است که سرگشته تر وحیران ترروبه سوی شورزاران قم و….کرده اند، سرمایه آن کشاورز بی سرمایه است که خشکسالی زمینش را ترک انداخت ، سرمایه دامدار گرگ زده است، سرمایه تجربه ماشته باف است که دورانش سرآمد وازجهاز نوعروسان رخت بربست ، سرمایه صنعت مفرغ لرستانم بود که گرد فراموشی برآن نشست، سرمایه بازارچه های بروجرد وخرم آباد است که هنرمندان قلم زن ومسگرش بی رمق تر ازدیروزها چکش می زنند ، سرمایه قلم به دستان نقاد بی غرضند که قلمشان فرصت است برای آگاهی ، سرمایه فکرهای بکراست که بکرودست نخورده ماندنشان خرمی را ازاستان گرفته است ، سرمایه فرصتهای به یغما رفته است ، فرصتی برای رشد و شکوفایی ، فرصتی برای اشتغال زایی.
هم ولایتی شما هم دراین استان زندگی می کنید، آرمان شهرشما همین جاست ، با درد این مردم آشنایید چون دردهایش دیرزمانیست که دیگر زیر پوست شهرش نیستندبلکه همچون تاول خود نمایی می کنند، پس مرحمی باشید برآبله های مانده ازاستانداران گذشته، تدبیری باشید بربی تدبیری های گذشته ،کارگشا وکارآفرین باشید برای جوانان جویای کارش ، تا رتبه ی اول بیکاری کشور را تبدیل کنند به رتبه اول نوآوری ، لرستان پتانسیل بالقوه رتبه اول صنعت گردشگری را دارد ،آن را بالفعل کنید.
استاندارمحترم!هم ولایتی عزیز! همدرد و درد آشنایم! این قلم جوان لرستان است که شما را مخاطب قرارداده، جوانی که همچون دیگرجوانان ومردان و زنان لرستان چون فلک الافلاک سر به آسمان می ساید و به خود می بالد از لر زاده شدن ولک زبان بودنش، نام و نشان لرستان را دریابید، نگذارید که یک ذره امیدی که دردل جوانان دلسوخته وبیکار استانم به واسطه ی حضورشما به وجود آمده جای خود را به یاس و ناامیدی بدهد اجازه ندهید که هر روزیاد استانداران قدیم را درذهنمان مرورکنیم و با خودمان تکرارکنیم هرسال دریغ ازپارسال…

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

IMG17584489 محمد زاده (1) 1 82136987-70842309

یک دیدگاه