تاریخ خبر: ۱۲ آبا ۱۳۹۴

شرایط انتخاب دوست

هایده گودرزی
انسان در هر محیطی که زندگی می کند خواه ناخواه به واسطه احتیاجی که به طبقات مختلف مردم پیدا می کند با مردم تماس می گیردمعاشرت می کند وگاهی در اثر آشنایی بیشتر ، با آنها رفت وآمد برقرار می کند . این ارتباط سبب می شود که عده ای با او دوست شوند ، به او اظهار علاقه و محبت کنند و احیاناً دم از اتحاد و صمیمیت بزنند امّا کسانی که این ادعا را می کنند واقعاً همه آنها دوست نیستند . بلکه مانند بسیاری از الفاظ و عناوین ، فقط صورت ظاهری به خود گرفته اند . زیرا دوستی ، رشته ای معنوی است که میان دو یا چند نفر ایجاد می شودوقلبهای آنها را به یکدیگر نزدیک می کند واین رشته دوستی ، هنگامی محکم و ناگسستنی است که از مرحله لفظ و تظاهر گذشته و حقیقت داشته باشد و موقعی حقیقی است که در موارد بخصوصی آثار آن هویدا و جلوه گر شود .مانند اینکه در گرفتاری و پریشانی به دوست خود کمک نماید . به عبارت دیگر انسان ، همانطوری که در امر ازدواج برای انتخاب همسر خویش جستجوی فراوان می کند و همانطور که برای انتخاب شریک ، مطالعه و تحقیق بسیار می نماید ، باید برای انتخاب دوست و رفیق ، نیز دقت زیاد نماید تا دوستانی شایسته پیدا کرده و از مصاحبت آنان بهره مند شده و کسب کمال نماید. و لذا اگر بدون احتیاط و بررسی کامل ، دوستانی انتخاب کند و بدون در نظر گرفتن مصلحت ، باهر کس که پیش آمد طرح دوستی و رفاقت افکند . گذشته از آن که از آن رفاقت ، فضیلتی عاید او نمی شود، زیانهای مادی و معنوی نیز به او رسیده و ممکن است آن خوی و عادات پسندیده ای هم که در او هست به واسطه مصاحبت با رفقای ناصالح از بین بروند. بدیهی است که بهترین و بزرگترین دوستی ها ، دوستی و موّدت اهل بیت پیامبر(ص) می باشد که دراین روزگار که عصرغیبت ولیعصر (عج) است می تواند مایه رستگاری و روشنگری انسان باشد چرا که وقتی انسان دوستی و محبت اهل بیت (ع) را در دل خود جای بدهد و با آنها اُنس و الفت پیدا کند ، به تدریج سعی می کند که از سخنان ، توصیه ها و فکر و اندیشه ی آنان استفاده کند و سود ببرد تا بتواند یک زندگی سالم و سعادتمند برای خود تشکیل بدهد و دوستانی موافق ومناسب نیز برای خود پیدا کند . به عنوان مثال به چند نمونه از سخنان و اندیشه های پاک حضرت علی بن ابیطالب (ع) در ارتباط با شرایط انتخاب دوست اشاره می کنیم از جمله :
«حضرت علی (ع) به فرزند ارجمندش حضرت امام حسن (ع) می فرماید:
ای فرزند! از دوستی با احمق برحذر باش ، چه، او می خواهد که نفعی به تو برساند امّا زیان می رساند ؛ از دوستی با بخیل بر کنار باش ، زیرا در هنگامی که احتیاج تو به او زیاد تراست از کمک به تو دریغ می نماید . از دوستی با بد کار به دور باش که تورا به بهای اندکی می فروشد . از دوستی با دروغگو حذر کن که او مانند سراب ، دور را برای تو نزدیک و نزدیک را در نظر تو دور وانمود می کند.»
چنانکه می بینیم حضرت علی (ع) در این سخن گرانبهای خود ، صفات و نشانه های یک رفیق ناصالح را از جمله احمق ، بخیل ، بدکار ، و دروغگو می داند که توصیه فرموده از رفیقی با این صفات بر حذر باشیم و هم چنین این پیشوای متقّیان در سخنی دیگر در این زمینه می فرماید :
« دوست ، دوست نیست ، مگر آنکه دوست خود را در سه موقع نگهداری کند :۱-در گرفتاری و پریشانی به او کمک نماید.۲- اورا غیبت نکند وازغیبت و بدگویی دیگران هم جلو گیری کند.۳- بعد از مرگ او ، از خدا برای او طلب آمرزش نماید ، وبازمانگان او را تسلّی دهد و در صورت احتیاج به آنها کمک نماید . و بر این اساس پیدا کردن یک دوست شایسته و دارای خصایص مثبت انسانی امری دشوار و حتی مستلزم تحقیق و بررسی است . پس می بینیم که سرلوحه ی تمام دوستی های دنیوی باید دوستی با ائّمه اطهار و اهل بیت آنان باشد تا بتوانیم در این دنیای فانی که مورد تهاجم افکارو فرهنگهای شیطانی و ضد اخلاقی بسیاری است ، با الهام و بهره گیری از دستورات و اندیشه های خالص آن برگزیدگان بر حقّ خدا ، دوستانی شایسته ، دلسوز ، آگاه و پاک ضمیر برای خود پیدا کنیم .
زیرا چه بسا دوستی که می تواند دوست خود را با استفاده از علم وآگاهی و دلسوزی خود از دامهای مختلفی که شیطان برای انسان می گسترد نجات بدهد و بدین وسیله موجب آزادی او از بند شیطان و رستگاری اُخروی او خواهد شد و بر عکس دوستانی نیز هستند که قلبی و معنوی نیستند و با اندیشه های فریبنده و تزویر و دورویی می توانند دوستان خود را به دام های مختلف شیطان مانند: اعتیاد ، لاابالیگری ، جنایت ، دزدی ، سردر گمی و عدم اعتماد به نفس گرفتار سازند. بنابر این با توجه به اینکه موضوع انتخاب دوست و شرایط صحیح دوست یابی مورد توجه خاص دین اسلام و افکار عمومی مردم می باشد در کشورما نیز که یک کشور اسلامی است طبعاً بایستی با توجه ویژه مسئولین ، معلمان ، استادان و علما و همچنین حمایت مستقیم مردم ، همه ی نو جوانان وجوانان به موضوع انتخاب دوست توجه بیشتری داشته باشند به خصوص که دشمنان اسلام با سلاح جدید و بزرگتری یعنی تهاجم فرهنگی وارد نبرد شده اند، امید است که تمامی جوانان و نوجوانان وجوانان سرزمین ما در این جهاد فرهنگی سربلند و پیروز بیرون آیند و تحت تأثیر افراد غربزده و دارای فکرو اندیشه غلط قرار نگیرند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

1466322982 13941225131917057351934 139405061024354325767414 82124457-70817987

یک دیدگاه