تاریخ خبر: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
قسمت اول گفتگوی محمد رضا ملکشاهی راد با بامداد لرستان

قسمت اول گفتگوی محمد رضا ملکشاهی راد با بامداد لرستان

روند منطقی در واگذاری اقتصاد به مردم لرستان طراحی نشده است

محمد رضا ملکشاهی راد:اقتصاد مقاومتی یک فرصت است

باید به این درک برسیم که استان به وسیله خودمان توسعه پیدا کند و نقشه راه را خودمان طراحی کنیم

اطلاع رسانی بامداد لرستان ـ بتول صادقی

حدود یکسال پیش، قبل از داغ شدن تب و تاب انتخابات درهفته نامه بامداد لرستان میزبان محمد رضا ملکشاهی راد بودیم که درآن نشست به نقد و برسی اوضاع موجود پرداختیم وازوی سوال شد اگراین چهره سیاسی بخواهد وارد صحنه انتخابات شود با چه هدفی خواهد آمد که در پاسخ گفتند خودم را قانع کرده ام برای خدمت به مردم بیایم ونمایندگان لرستان چیزی از نمایندگان دیگر استانها کم ندارند مشکل این است که تکرار نشده اند. حال فرصتی پیش آمد و باز هم ما میزبان وی بودیم و پرسیدیم که با توجه به اینکه شما تکرار شده اید طبق تجربه ای که دارید قرار است چه اتفاقاتی در استان بیافتد؟ که در پاسخ گفتند: بررسی ها نشان می دهد موفقیت نمایندگان چه درحوزه هیات رئیسه ، کمیسیون ها ورئیس کمیسیون ها تکرارآنهاست. ضمن اینکه می توانند درصحن مجلس اثرگذار باشند ولی آنهایی اثر گذارترند که درجایگاه های بالاترقراردارند.

تکرارهمراه با تجربه است وتجربه امروزکمتر ازعلم نیست درنتیجه تجربه ما هم روش ها و راهکارهایی است که به مقصد نرسیده اند.

شناخت ازمجلس، قانونگذاری، تعامل با وزرا ، شناخت مطالبات مردم ، ارتباط گیری با حوزه های مختلف حاصل تجربه ها یی است که این بارنسبت به گذشته موفقیت های بیشتری حاصل خواهد شد.

هرچند طی سالهای گذشته دربحث مطالبات مردم وخیلی مسائل به نقطه های خطرناک رسیده ایم .امروز کارکردن برای لرستان درقالب یک نماینده عادی نمی گنجد. باید زندگی را کنار گذاشت و کارکردن برای مردم را با روش های اثرگذار درراس امورقرار داد. چون به صرف نماینده بودن نمی توان کاری از پیش برد.

همانطورکه می دانید امروزچالش اصلی مردم استان بیکاری است ونباید هیچ اولویتی را قبل از این قرارداد حال این اولویت چطورمی تواند تحقق یابد ؟

یکی از این دلایل احیای کارخانجات است که دلیل تعطیلی کارخانجات خود یک مسئله پراهمیت است. زمانی کارخانجات دولتی بوده اند وهمانند دیگر کارخانجات دولتی که درکشورتعطیل شده اند تعطیلند واین نشان می دهد که دولتها درمدیریت حوزه اقتصاد وبنگاه های اقتصادی ناکارآمد بوده و دنیا پذیرفته است که بنگاه های اقتصادی را باید تحویل مردم که همان بخش خصوصی است داد منتهی معضلی که دراستان داریم این است که بخش خصوصی و بنگاه هایی که در دست مردم ما است ناکارآمدند چطور ناکارآمدند فعال بودن کمتر ازده درصد کارخانجات در شهرکهای صنعتی خود شاهدی بر این ادعاست. بخش عمده ای نیز گرفتار بانک اند . بخشی نیز گرفتار این است که سرمایه گذاراهلیت نداشته اگر اهلیت را هم کنار بگذاریم اصلا سرمایه ای برای این کار نداشته اند یعنی می خواهم بگویم روند منطقی و مثبت در واگذاری اقتصاد به مردم لرستان طراحی نشده است.

امروز بزرگترین چالشی که ما پیش رو داریم بیکاری و وضع اشتغال دراستان است که باید با کمک همان تجربه وتکراروتعاملات وارتباطات دراولویت قراردهیم و درعین حال هم ازظرفیت مجلس به خوبی باید استفاده کرد مثلا دربرنامه ششم که درآینده درمجلس مطرح می شود باید حداکثر استفاده را ببریم تا بتواند سرمایه گذاری و اشغال پایدار در لرستان را تسهیل کند و تحقق این امر تجربه را می طلبد .

امروز تصمیم همه نمایندگان استان این است که درکناراستانهای دیگر (زاگرس نشینان) که تقریبا مشکلات مشابه ای داریم بنشینیم وبرای حل آنها راهکار بیاندیشیم . هم اکنون نیز فراکسیون زاگرس نشینان تشکیل شده و نزدیک به ۱۰۳ نفر عضو دارد که اعضا می خواهند از این طریق از ظرفیت های قانونی استفاده کنند هر چند عرصه تنگ است و زمان کم و خیلی نمی توان به ظرفیت های قانونی دلخوش بود و باید کارهای دیگری انجام شود .

بخشی ازعقب ماندگی ما مربوط به بی توجهی های دولت های گذشته است

اگر مردم می خواهند اقتصاد را دردست بگیرند دروهله اول باید زیرساخت آماده باشد وچون لرستان زیرساخت هایش آماده نیست انگیزه ای برای سرمایه گذاری هم دراستان وجود ندارد چرا که سرمایه گذار هم دنبال ارزش افزوده سرمایه اش است . حال زیرساخت چیست زیرساخت همان راه، راه آهن ، برق ، گاز ، دانشگاه ، تربیت نیروی انسانی و امکانات رفاهی و شهری است چون این زیر ساخت ها در لرستان آماده نیست دولت باید تلاش کند تا زیر ساخت های لرستان را در سطح میانگین کشوری بیاورد، هر چند الان دولت ادعا می کند که نمی توانم بیمارستان و دبیرستان و … بسازم و باید واگذار کنیم به بخش خصوصی . حرف دولت متناسب با در آمدش است اما دولت باید جبران بی توجهی ها دولتهای گذشته را بکند چون بخشی ازعقب ماندگی ما مربوط به بی توجهی های دولت های گذشته است . باید این عقب ماندگی ها دراستان جبران شود تا سرمایه گذاران با انگیزه بیشتری بتوانند کارکنند. باید بپذیریم که اقتصاد را باید به دست مردم داد ولی دولت باید بپذیرد که ناظر قوی باشد .

وقتی می گوئیم کارخانجات در شهرکهای صنعتی تعطیل است یا غیر فعال و رها شده اند دلیلش عدم نظارت دولت است چون نظارت دولت قوی نبوده درانتخاب سرمایه گذار وهزینه کرد. سرمایه گذار وقتی با بانک شریک می شود وسرمایه را درجایی دیگر هزینه می کند وانگیزه اش سرمایه گذاری نبوده این نشان می دهد که نظارت دولت بسیار ضعیف است .

دولت اگر می خواهد نظارت قوی داشته باشد باید قانون بیاورد و لایحه در مجلس تصویب شود. ما کشوری هستیم که تجربه زیادی در رابطه با بخش خصوصی نداریم چون صنعت وتولیدمان تا این زمان دراختیار دولت بوده و کارخانجات که بازماندگان همان تفکردولتی است هنوز وجود دارد و روز به روز درحال تعطیل شدن هستند پس درنتیجه چالش های بزرگی را دراین رابطه داریم . مانند همین حقوق های نجومی که ازشرکت های دولتی سر درآورده اند.

ما باید دولت را موظف کنیم که انتقال مواد خام نفتی به استان را انجام دهد. اگر موارد نفتی در استان وجود داشته باشد سرمایه گذار می آید و پالایشگاه و پتروشیمی افتتاح می کند .

خطرتهدید انتقال مواد خام در لرستان است ولی هیچ استفاده ای از آن نمی شود. خطرش برای لرستان است وسودش برای استانهای دیگر مانند اراک ، قم و تهران و این یکی ازمطالبات ما از وزیر نفت است که باید از این خط لوله ای که از استان می گذرد سهم خودمان را بگیریم .

بامداد لرستان:

با توجه به اینکه لرستان به عنوان پایلوت برنامه های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است آیا تمهیداتی دارید که این طرح مبتلای به سرنوشت کارگروه های اقتصادی نشود؟ آیا تضمینی هست که مردم خیالشان آسوده باشد؟

ما یک اشکال عمده که داریم این است که فکر می کنیم توسعه استان با باز ماندن دهانمان واینکه دیگران لقمه را دردهانمان بگذارند اتفاق می افتد ضمن تشکر از دولت به خاطر برنامه های پایلوت اقتصادی اش در استان ولی متاسفانه باید گفت چشم ما آب نمی خورد که لرستان در برنامه هایی که متصدی آن دولت است به جایی برسد . فقط می توان گفت که این یک فرصت است و باید از آن استفاده کرد .اینکه وزیر کشوربه لرستان می آید باید مجموعه کسانی که مسئولند متعهد شوند و از فرصت ها بخوبی استفاده کنند ومسئولین دولتمردان ، استاندار ، مدیران ، نمایندگان مجلس و سرمایه گذاران و مردم هستیم که باید متعهد شویم و به این درک برسیم که استان باید به وسیله خودمان توسعه پیدا کند و نقشه راه به وسیله ما باید اتفاق بیافتد . در بحث اقتصاد مقاومتی اگر بخواهیم به غیر مقاومتی اش ورود پیدا کنیم می شود همان اصلاح ساختار.خود استاندار وقتی می گوید چنانچه بخواهیم به یک نقطه برسیم که این نقطه میانگین کشوری باشد درحوزه توانمندی های اقتصادی ما حداقل سالی ۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری می خواهیم پس خود شما باید شرایط این سرمایه گذاری را توسط مردم فراهم کنی .چه کسی باید فراهم کند استاندار، چه کسی نمایندگان ملت ، چه کسی فهم و درک سرمایه گذار در حوزه اقتصاد .

اقتصاد مقاومتی فرصتی است که باید از این ظرفیت استانی پیش آمده بهره برد .

ما باید این شرایط را فراهم کنیم که لرستان را تبدیل کنیم به جایی که سود بیشتری برای سرمایه گذاری حاصل شود چرا بانکهای ما ۸۰ درصد سرمایه اشان را می برند وخارج ازاستان سرمایه گذاری می کنند چون سرمایه گذارجایی سرمایه گذاری می کند که امنیت سرمایه گذاری داشته باشد و مطمئن باشد سود بیشتری حاصل می شود. ما باید برای اشتغال جوانان یک عِرق محلی ایجاد کنیم. من سرمایه گذارنباید تنها دنبال سود سرمایه ام باشم باید این عِرق را داشته باشم که برای چند نفر ازهم استانهایم اشتغال فراهم کنم امروز ما مشکل اساسی داریم فقط صرف سرمایه گذاری نیست

چرا سرمایه گذاران دراستان سرمایه گذاری نکرده اند؟باید ریشه درد را شناسایی کرد . خود من این بار دنبال یک نسخه شفا بخش هستم. همه افراد جامعه بخوبی می توانند مسائل و مشکلات را بیان کنند و هیچ نیازی به مهارت و دانشگاه و تحقیق نیست . امروز ما باید نسخه هایی که می پیچیم شفا بخش باشند.

متاسفانه مسئولین ما همه درگیر تکرارمشکلات شده اند . امروز مشکلات ما شناخته شده است و ما هیچ سختی برای شناسایی آنها نداریم و هیچ مشکل گم شده ای هم نیست و همه مشکلات مقابل چشمان مردم قرار دارد و جوانان ما توسط این مشکلات درحال پرپرشدن هستند.

باید راه حل ها را پیاده کنیم. روش ها وانجام کار را پیدا کنیم و همه کسانی که به لرستان متعهد هستند از نخبگان گرفته تا باسوادان دانشگاهیان باید نسخه شفا بخش بنویسند چرا که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

اینکه ما بمانیم که چه وقتی وزیرکشور ازتهران بیاید و چه کند ورئیس جمهور چه می کند استانمان از بین رفته است. پس بیائیم روی سرمایه انسانی خودمان فکروکارکنیم . توانمندی خودمان را باور کنیم و باور داشته باشیم که می توانیم لرستان را آبادکنیم. همتی لازم است که از این یاس بیرون بیائیم ودراین راه درکنار هم بودن بسیارمهم است همراه و همدل بودن ، همدیگر را حذف نکردن از ظرفیت های یکدیگر استفاده کردن امروز ضرورت دارد تا در لرستان در کنار هم به یک نتیجه خوب برسیم .

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image image سلیمانی

یک دیدگاه