تاریخ خبر: ۱۹ آبا ۱۳۹۴

چه کسانی در کوهدشت به وظیفه عمل نکردند

امسال هم بارش بارانهای سیلابی استان را فرا گرفت اما نه چون سال گذشته که با اندکی غافلگیری همراه بود، بلکه این بارهم هشدارها داده شده بود.
شاید یکی ازدلایلی که باعث می شود ما پس ازهشدارها هم دربلایای طبیعی با مشکل مواجه شویم ، تجربه گرا بودنمان است و باید همه چیز را به چشم خودمان ببینیم تا باور کنیم. اگرچنین نبود شاید می توانستیم ازسال قبل تا امسال درهرحوزه ای نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنیم و برای هزینه های بسیارکمتر ازآنچه که امروزبرای جبران لطمات سیل می کنیم جلوی این پدیده را بگیریم.
این واقعیتی است که حوادث واتفاقات طبیعی حتی درخطرناکترین شکل خود ، درذات وجودیشان مضرنیستند . بارش باران لطف الهی است و هرچه بیشتر بهتر.
آنچه که این حوادث را با مصیبت وهزینه همراه می کند آماده نبودن ماست چرا ما نباید در طراحی شهرهایمان برای وقوع سیلاب پیش بینی لازم را داشته باشیم؟چرا درساخت خانه هایمان به حداقل های ایمنی اکتفا می کنیم؟
و چرا نباید خیابانها و معابر و جاده ها از حداقل طراحی ایمنی برخوردار باشند؟!
به هرروی آماده نبودن ما موجب می شود تا با مشکلات ومصیبت هایی که درنتیجه حوادث بوجود می آید طعم خوش نعمتی چون باران را نچشیم!
امیدوارم برای آینده به فکر باشیم زیرا با تغییرات اقلیمی پیش آمده ممکن است که درآینده شیوه های بارش درکشور واستان ما متفاوت با گذشته باشد .
یعنی ناچارباشیم همه ی حجم بارش یک ساله استان را در دو یا سه روزتجربه کنیم.
واما آقای استاندار که درهمان روزاول حادثه به شهرستان کوهدشت رفته و به بازدید از اماکن خسارت دیده پرداختند در همان حین ضمن اشاره به کارهای انجام شده نکته قابل تاملی را بیان کردند و آن اینکه عملکرد بعضی از دستگاه ها راضی کننده نبوده است.
چرا نباید عملکرد دستگاهها راضی کننده باشد؟ واین دستگاه ها کدام ها هستند؟.
سال قبل درجریان سیل منطقه شوراب ویسیان پیگیری برای شناسایی مقصرین حاشیه ای حادثه خیلی عالی بود اما در نهایت مشخص نشد که با مقصرین چه برخوردی شد.
انتظارمی رود دستگاه هایی که عملکرد آنها راضی کننده نبوده هرکدام به تناسب تقصیردرانجام امورمورد مواخذه قرار بگیرند، پذیرش مسئولیت باید با مسئولیت پاسخ دهی همراه باشد.جامعه باید بداند چه کسانی هستند که خوب به وظیفه عمل نمی کنند تا درمقابل، ازآنان بخواهد ومطالبه کند.اگریکبار وبرای همیشه آنان که خوب به وظیفه عمل نمی کنند واداربه استعفا یا ازکاربر کنار شوند هشداری می شود برای همه تا پس از آن خوب به وظیفه عمل کنند.
گفتیم وبازمی گوئیم؛ سیل پائیزسال قبل منطقه شوراب را داشتیم. باتغییرات اقلیم! بعید نیست که سال وسالهای آینده هم همین قضیه تکرارشود پس لازم است یکبار برای همیشه به این «خوب به وظیفه عمل نکردن ها»خاتمه داده شود.
لذا باید مطالبه امروزجامعه ورسانه ها ازاستاندارمحترم معرفی بی رو دربایستی این مدیران واقدام درجهت برکناری یا استعفای آنان باشد تا همگان بدانند که با مقصرین چگونه برخورد خواهد شد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image 139410251542278526908744 image image

یک دیدگاه