تاریخ خبر: ۱۹ آبا ۱۳۹۴
تامین اعتبار صد در صدی پروژه های عمرانی سالجاری

تامین اعتبار صد در صدی پروژه های عمرانی سالجاری

معاون رییس جمهورورییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت: هرطرح عمرانی که بتواند تا بایان سال به بهره برداری برسد به صورت ۱۰۰ درصد تامین اعتبار می شود.
محمد باقرنوبخت درجلسه شورای اداری استان لرستان افزود:هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی تخصیص اعتبار شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته صد در صد اعتبارات عمرانی برداخت شده است ،تصریح کرد:در ماده ۱۸۰ مقرر شده است ۳ درصد ازسرجمع اعتبارات را برای توازن بخشی در استانهای محروم هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس شاخص های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استانهای محروم شناسایی می شوند،افزود: دراین راستا نسبت به عدم توازن استانها که نابرابری در نرخ متوسط دارند این شرایط ویژه برای استان لرستان لحاظ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طرهای نیمه تمام دولت قبلی قدرت کلنگ زنی طرح جدید را از ما گرفته است،اظهار داشت:ما محکوم به اجرای طرح های هستیم که بدون کارشناسی و اولویت بندی کلنگ زنی شده است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورودستیار ویژه رییس جمهورمهندس فریدون برای بررسی مسائل و مشکلات ناشی ازخسارت دیدگان سیل به استانهای ایلام و لرستان سفر کرده اند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image 82161727-70887759 image image

یک دیدگاه