تاریخ خبر: ۱۹ آبا ۱۳۹۴

وعده ی تکمیل نهایی پل اهالی شرف چه شد؟

مهر علی شرفی
بهار ۹۳ بود که پل ارتباطی بین اهالی ساکن درمنطقه شرف وشوراب واقع دربخش ویسیان ازحوزه شهرستان چگنی مورد بهره برداری قرارگرفت .
شوروشوق عجیبی دربین مردم بود چرا که تمام پیگیریها، رنج نامه ها وحسن نیت مسئولینی که دراین راستا قدمی برداشته بودند تداعی می شد.
آن روز امام جمعه ، فرماندار، بخشدار، مهندسین پروژه ، مسئولین منطقه گروهی ازمردم و دهیاران حضورداشتند در مورد پل بحث وگفتگو می کردند اما، یکی ازکارکنان که در ابتدای ساخت تا زمان احداث نقش داشتندخاطره ای نقل کردند به گونه ای که اهمیت توجه بیشتر وجدی تر به مسائل و مشکلات مردمی را بیان می کرد.
وی گفت: درحین کار جوانی پیش ما آمد وگفت اگر چند سال پیش این پل ساخته می شد مادرشان قربانی سیل وموج های این رودخانه نمی شد وحالا زنده بود که خیلی تاسف بار بود.
اما، قصه این پل ازسال ۷۶ شروع شده است که خود جای سوال دارد. در همان تاریخ مهندسان اداره راه و شهرسازی وعده ی رفع نواقص موجود را در دو زمینه دادند.
۱ـ آسفالت جاده اطراف پل که انجام نگرفته وبه مرور زمان زیرسازی آن در اثر آب های مازاد وحاشیه ای از بین رفته و تخریب شده هر چند باید عرض جاده ها بیشتر و کانال های اطراف آن بازسازی شود.
۲ـ جاده آسفالت قدیمی ومشترک که مردم روزانه درآن تردد نموده و ازهمین پل عبورمی کنند که دارای نقاط حادثه خیزو پرخطر است ونیاز جدی به محافظ( گارد ریل) دارد.
براین اساس اگر چه احداث این پل گامی بزرگ دررشد وتوسعه منطقه محسوب می شود متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدام عملی برای رفع مشکلات موجود شکل نگرفته است. علاوه براین ضرورت دارد مسئولین امر درخصوص رعایت حریم جاده های محلی قانون را جدا ازبرخی اعمال سلیقه ها اجرا نمایند تا فعالیت های انجام گرفته کم رنگ و بیهوده تلقی نشود.
با قدردانی ازهمه ی دست اندرکاران که دراحداث این پل نقش داشتند وهمکاری نمودندام، آسفالت جاده اطراف پل و نصب گارد ریل در نقاط حادثه آفرین جاده عمومی و قدیمی است از دغدغه های مردم این منطقه است زیرا محور مهم، عبور از این پل است.
امید است که روند پربار مبتنی برخرد وتدبیر وتوجه جدی به مشکلات مردم افقی روشن درزمینه ماندگاری هرچه بیشتر ساکنین منطقه وعدم مهاجرت فراهم نماید تا رشد استعدادها، توانمندیهای نیروی جوان وتحصیل کرده را درپی داشته باشد اما مردم براین باورند که وعده های داده شده تحقق می نماید چرا که فصل زمستان وبارش باران را در پیش داریم و اگردراین مورد بی توجهی صورت گیرد مشکلات بیشترمی شود.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image 8 (6) image image

یک دیدگاه