تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴

سهم بانوان از مسجد

چندی پیش پای درد دل خانم مسنی نشستم که می گفت: ما خیلی دوست داریم به مسجد محله امان رفته و درنمازجماعت یا مراسم های مذهبی شرکت کنیم، اما چه کنیم که این پله های مسجد ازبردن ثواب شرکت درنماز جماعت ومراسم مذهبی محروممان کرده است. ما ناتوانیم و نمی توانیم از پله ها بالا برویم.
دوستی دیگرهم می گفت : جالب است که دراینجا هم بین زن ومرد تفاوت قایل شده اند، اکثرمساجد شهر فضای بسیار کوچکی در طبقه بالا به خانم ها اختصاص داده اند، در صورتی که بیشتر خانم ها از سن چهل سال به بالا به علت کار فرسایشی خانه دچار مشکلات مفصلی و آرتروز هستند و به این علت نمی توانند از پله بالا بروند.
به خانم مسن گفتم : هیچ اعتراضی کرده اید ، هیچوقت با خادم مسجد در این مورد سخن گفته اید؟
گفت : آری ولی هیچ نتیجه ای نگرفته ایم.
راستی چرا با اینکه اکثر مساجد شهر دارای فضاهای بسیار بزرگ و عالی هستند و می توانند با زدن پرده ای فضایی را برای نماز جماعت بانوان در هم کف فراهم نمایند همیشه بانوان را به بالا می فرستند؟
آیا فراموش نموده اند که بانوان مسن و سالمند اکنون ،همسران ومادرانی بودند که با روی باز همسران و مادرانشان را به جبهه می فرستادند.
آیا نباید به این عزیزان احترام گذاشت وتکریم شان کرد؟
به این بیاندیشیم که درقرآن هم کلمات مومنین ومومنات ، صالحین وصالحات ، قانتین و قانتات و… همیشه با هم آمده اند.
پس برای راحتی بانوان سالمند ومسن این جامعه بیندیشیم وآنها را به جای فرستادن به حاشیه تکریم نموده واحسان نمائیم چرا که نصف جامعه اسلامی را بانوان تشکیل می دهند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139502272230267207717884 مدیریت محمد زاده (1) 13941225131917057351934

یک دیدگاه