تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴

مصالح عمومی کشور نباید به دلیل هواداری از یک حزب سیاسی تخریب شود

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: مصالح عمومی کشور نباید به دلیل هواداری از یک حزب یا باند سیاسی تخریب شود.
به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان جعفر بدری در مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات دادگستری لرستان با بیان اینکه رسالت اصلی مطبوعات نشر فرهنگ متعالی ایرانی و اسلامی است اظهار داشت: در این خصوص نظارت هیئت منصفه مطبوعات در ارشاد و یا برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان مطبوعاتی از جمله شرایط دستیابی به این هدف است.
وی با بیان اینکه هئیت منصفه مطبوعات به منزله نماینده خرد جمعی در محاکم قضایی می توانند یاری گر قضات شعب کیفری باشد گفت: اعضای هیئت منصفه مطبوعات در حالی که به دانش علوم ارتباطات اجتماعی خود می افزایند باید در تمامی جلسات حضور منظمی داشته تا بر روند رسیدگی های قضایی تأثیر مثبتی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان خطاب به اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات تاکید کرد: هیئت منصفه مطبوعات دو وظیفه اصلی تشخصیص مجرم بودن و همچنین استحقاق تخفیف و عفو برای متهم مطبوعاتی را بر عهده دارد.
بدری با بیان اینکه گاهی اتفاق می افتد که بر اثر آشنا نبودن با قوانین مطبوعاتی و سایر قوانین قضایی افراد مرتکب جرایمی می شوند که خود از آن بی خبر هستند گفت: جرایم دو جنبه دارد جنبه عمد و جنبه غیر عمد و در این راستا جرم عمدوغیرعمد نبایدبه یک سبک و میزان مجازات داشته باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه طبق ماده ۳۶ قانون هیئت منصفه مطبوعات مدت فعالیت اعضای هیئت منصفه مطبوعات دو سال است گفت: این مدت فرصت مناسبی برای این بوده که اعضای این شورا نظارت دقیقی برنشرمطبوعات کشور و به خصوص مطبوعات محلی داشته باشند.
بدری با بیان اینکه مطبوعات یکی از سبکهای مکتوب نشر فرهنگی محسوب می شود و دقت عمل در این حوزه به دلیل جنبه حقوق عمومی آن لازم و ضروری است گفت: مصالح عمومی کشور نباید به دلیل هواداری از یک حزب یا باند سیاسی تخریب شود.
وی تاکید کرد: انعکاس واقعیت های جامعه و مشکلات مردم هیچ منافاتی با اهداف سیاسی نداردو مطبوعات نماینده افکار عمومی محسوب می شوند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image image image

یک دیدگاه