تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴
الو بامداد

الو بامداد

شهرداری کوچه های گلدشت غربی پشت صدا وسیما را کنده تا آسفالت کند اما، بیشتر از دو ماه است که آنها را رها کرده است! ؟
***
پل انقلاب نه خط کشی دارد و نه چراغ های روشنایی برای شب،به گونه ای که رانندگی در شب برروی این پل خیلی سخت است و همیشه آنجا تصادف می شود.
***
سقف زیرگذر پل دارایی زاده به طرف کیو یک ماه است چکه می کند وباعث کثیف شدن ماشین ها می شود. لطفا بررسی کنید که علت این چکه چیست شاید لوله ای شکسته شده باشد.
***
روستای گیلوران که بین شهروروستا قرار گرفته چرا گازکشی نمی شود؟ ازمدیران شرکت گاز واستانداربپرسید اگر شما جای ما بودید می توانستید در اینجا زندگی کنید؟
***
مدرسه معارف دخترانه ازآغازسال تحصیلی تاکنون دبیر ریاضی ندارد وقتی هم به مسئولین مدرسه مراجعه می گویند ریاضی درسی است که می شود در منزل خواند آیا این جواب منطقی است؟؟
***
خیابان نسترن ۵ شرقی، ۵ سال است که آسفالت نیست. هم اکنون گلدشت تبدیل به مرکز شهرشده است چرا هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
***
چرا آب و فاضلاب استان برای پروژه های عمرانی خود آسفالت روستای پاپی خالدار را کنده و همانطور رها کرده است؟ لطفا بنویسید چرا همانطور که برای کندن این مناطق می آیند برای آسفالت آن نمی آیند؟ آیا این درست است؟

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

54012dc24880f.image 54012dc24880f.image 54012dc24880f.image 54012dc24880f.image

یک دیدگاه