تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴
وصول مطالبات حق آبه لرستان  در انتظار عزم ملی ومدیریت جهادی مسوولان!

وصول مطالبات حق آبه لرستان در انتظار عزم ملی ومدیریت جهادی مسوولان!

اشاره:
مدت یک سال است که از نگارش وانتشارمقاله نگارنده تحت عنوان وصول مطالبات حق آبه لرستان درانتظارعزم ملی ومدیریت جهادی مسئولان در نشریات محلی می گذرد ( ۱۷ مهر ۱۳۹۳) ولی تاکنون خبری ازمطالبه این حق ازدست رفته توسط مسئولین ونمایندگان و حقوقدانان و وکلای استان نشده وگویا وظیفه وتکلیفی برآنان نیست. ازآنجائی که شاهد اختصاص دودرصدی درآمد حاصل ازاستخراج نفت به استانهای نفت خیزمانند بوشهر، خوزستان وکرمانشاه هستیم واستان لرستان ازاین حق نیز که ازچاه های بابازید و پلدختراستخراج می گردد محروم و ازحق آبه انتقال آب ازسرشاخه های ازنا ـ الیگودزبه قم رود استان قم واراک و دیگر نقاط آن استانها و سرشاخه های دزبه استانهای خوزستان و اصفهان ودیگررودخانه ها مانند سیمره، زال، گاماسیاب وکشکان خرم آباد (گلال) به کرخه و خوزستان وسدسیمره ایلام هم بی بهره می باشد و هیچگونه عایدی برای مردم استان منظور نگردیده لذا بار دیگر برخود فرض ولازم دانستم که مقاله مذکور را درهفته نامه بامداد لرستان به چاپ رسانده تا شاید وجدانهای بیدار با پیگیری واختصاص حق آبه و درآمد های حاصله از چاه های نفت لرستان مربوط به سالهای قبل وحال وآینده، بخشی ازتوسعه نیافتگی و بیکاری این استان را جبران نمایند.
بدیهی است بی توجهی به حق الناس عقوبت سختی را برای مسئولین ونمایندگان ملت خواهد داشت چرا که بخش عمده ای ازبیکاری، فقر، اعتیاد، طلاق و دیگرجرائم در استان حاصل و نتیجه همین بی توجهی و سهل انگاری هاست.

معادن وگنجینه های طبیعی، سرمایه های خدادادی هستند که در هرمکانی واقع شوند، منشا پیشرفت و رفاه مردم پیرامون خود وسپس دیگر جوامع می گردند. اما این موضوع دراستان لرستان معادله ای است معکوس.
عالی ترین سرمایه طبیعی درلرستان آب های شیرینی است که دیگر استان ها را آباد می کند و مردم این خطه جزحسرت چیزی از این سرمایه عظیم نصیب شان نمی شود.
سد دز که ده ها سال میلیاردها مترمکعب آبرا هرساله به استان خوزستان تزریق می کند و نیزسد کرخه که خوزستان را به قطب کشاورزی تبدیل کرده است و همچنین دیگراستان ها که از منابع آبی لرستان برای آب شرب استفاده می کنند همه گویای این واقعیت است وصدق گفتار نگارنده را تایید می کند.
جای بسی تاسف است که تاکنون تعریفی برای جایگاه قانونی حق آبه لرستان نه ازجانب دولت و نه مجلس شورای اسلامی ارائه نشده ومصوب نگردیده و گویا اگر کسی از مردم این خطه ی نجیب دم برنیاورد، مسوولین مملکتی نیزاز این حق قانونی مردم لرستان کلامی بر زبان جاری ننموده وقلمی بر کاغذ نمی جنبانند و وکلا وحقوقدانان هم دراحقاق این حق از دست رفته، دین خود را به ولی نعمتان شان ادا نمی کنند. اگر مطالب بیان شده در مورد حق آبه از نظر حقوقی موضوعیت و جایگاهی داشته باشد، به طبع بایستی درآمدهای حاصله از پرداخت حق ابه کشاورزان استان های بهره مند ازسرچشمه های لرستان و نیز درآمدهای حاصله ازآب شرب استان های بهره مند، به این استان اختصاص داده شود تا درهمین استان درامرمکانیزه کردن سیستم آبیاری کشاورزی وزراعت، آبخیزداری، ایجاد زمینه اشتغال و اموررفاهی مردم لرستان هزینه گردد.
اگرسود حاصله ازبرق تولیدی سدهای لرستان را نیز به حساب بیاوریم ، به قطع حق مردم این استان است که درصدی از درآمد مذکور نیز به حساب همین استان واریز تا صرف نیازهای زیرساختی و اشتغالزایی جوانان شان گردد. به یقین رفع بخش عمده ی محرومیت استان ولایتمدار و کفرستیز لرستان درگرو همین حقوق از دست رفته است.
به امید روزی که با پرداخت مطالبات چندین ساله این استان، همگان شاهد شکوفایی در همه زمینه ها دراستان بوده وبا بهره گیری ازاختراعات متعدد جوانان این خطه که اکثراً تاییدیه ومدال های جهانی را هم کسب نموده اند، گَرد محرومیت از رخ لرستان برای همیشه زدوده شود. انشاء ا…
مولا علی(ع) می فرمایند: حق گرفتنی است نه دادنی، لذا بر این اساس اگر تمام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، وکلا وحقوقدانان و مسوولین استان دراقدامی هماهنگ مطالبات چندین ساله ی گذشته و فعلی حق آبه را پیگیری نمایند، به طور قطع در زمانی کوتاه به نتیجه مطلوب خواهند رسید و برگ زرینی به افتخارات خدمتی خود خواهند افزود.
ازآنجایی که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مردمی بوده و پایه و اساس آن ، حضور فعال مردم و عامل اصلی ایجاد، حفظ و تثبیت نظام اسلامی می باشد ، عدم توجه مسوولین مملکتی به تحقق عدالت وتوسعه استان های محروم ، موجب از دست رفتن حمایت و پشتیبانی خیل عظیم حامیان واقعی وجان برکف نظام مقدس اسلامی گردیده و تضعیف پایه های مستحکم نظام را به دنبال خواهد داشت که غفلت ازاین موضوع مهم بایستی همه مسوولین را به یاد این آیه شریفه قرآن کریم بیاندازد که می فرماید: وَقِفوهُم اِنّهُم مَسئولوُن…
درخاتمه خطاب به دکتر روحانی رییس جمهور محترم دولت تدبیر و امید عرضه می داریم، ما مردم لرستان ازآغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به سقوط رژیم ستم شاهی گردید، در مبارزه موثر و مستمر با ضد انقلاب داخلی وخارجی ، در هشت سال دفاع مقدس( با تقدیم ۶۴۰۰ شهید ) و هم اکنون نیز در تمام صحنه های حمایتی و همچنین در تامین امنیت کلی کشور نقش محوری داشته و داریم، لذا با افتخار به این حضورمستمر، چشم امید به رسیدگی جدی و تدبیر شما داریم ، بنا به این ضرب المثل معروف که:
ما همه کردیم کار خویش را
ای به قربانت بجنبان ریش را

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image 1868462 image

یک دیدگاه