تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴
شعار درست مصرف کردن و صحیح مصرف کردن فقط برای مردم نیست

شعار درست مصرف کردن و صحیح مصرف کردن فقط برای مردم نیست

باید آموزش وکنترل در بخش کشاورزی وصنعت هم جدی گرفته شود

تیمور احمدوند
چندی پیش رفته بودم مقداری نخود و لوبیا بگیرم وقتی ازآقای مغازه دار که اتفاقا از دوستانم بود خواستم تا ازهرکدام سه کیلو برایم بکشد با شرمندگی گفت: ببخشید کمی گران شده اشکال ندارد؟
گفتم: یک کم یعنی چقدر؟
وقتی قیمت را گفت سرم سوت کشید درحدود کمتر ازشش ماه قیمت ها نزدیک به دو برابر شده بود.
اول تاسف خوردم که چرا نتوانسته بودم پیش بینی کنم و همان موقع مقدار بیشتری خرید کنم!؟ بعد یادم آمد خب پول کافی برای این کار نداشتم مثل همین حالا….
کمی که دقت کردم دیدم حبوباتش هم ساس زده وکهنه است.
گفتم: دوست عزیز این که تازه ته انباری هم هست.
گفت:نمی دانی امسال اوضاع حبوبات خوب نیست، قبول دارم ! نه جنسش مرغوب است نه قیمتش مناسب ، به خدا خودم هم خجالت می کشم این را دست مشتری بدهم ولی چه می شود کرد چاره چیست؟ کاسبی ماهم همین است فعلا جنس موجود در بازار هم جز این نیست می گویند امسال کشت نخود و… خوب نبوده است.
اول توهم توطئه بازاریها به سرم زد که شاید عده ای دارند محصول بازاررا مدیریت می کنند و می خواهند جنس مرغوب را توی انبارها نگه دارند تا جنس های بنجل شان را بفروشند.
بعد نمی دانم چطورشد که یادم آمد همین تابستانی که گذشت چقدرهندوانه جفتی پانصد تومان ازکنار جاده سیلاخورخریدیم وخوردیم بی آنکه بدانیم اینها همه حاصل سیاست گذاری غلط دراولویت بندی کشت محصولات یا درواقع بهتربگویم عدم سیاستگذاری صحیح است که باعث شد کشاورزان دور ازچشم ناظران وسیاستگذاران اقتصادی زمین ها را به قمی ها واصفهانیها کرایه بدهند تا آنها هندوانه وسیب زمینی وپیاز درزمین هایشان بکارند.
محصولاتی که درشرایط بی آبی منطقه بیشترین آب را به خود اختصاص می دهند، محصولاتی که قابلیت نگهداری شان خیلی کمتر ازحبوباتی است که شاید بتوان سالها آن را درانبار نگهداری کرد نه مثل هندوانه که نگهداری آن برای یک ماه هم محال است حتی قابلیت مربا شدن و ترشی شدن و خشک کردن هم ندارد.چقدردرسالهای گذشته پیازها وسیب زمینی ها درانبارها خراب و فاسد شدند.
راستی اسراف چیزی غیر از این است که ما نعمتهای خدادادی را مدیریت نکنیم!؟
که بوالهوسانه برای سود عده ای قلیل که مجوز صادرات هندوانه دارند منافع عده ای کثیر را به خطر بیندازیم ؟!
جواب خدا را چه می دهیم وقتی با ریختن گوگرد پای بوته های هندوانه محیط زیستمان را آلوده می کنیم.
واقعا دراین کشتی هرکسی خواست می تواند زیر پای خودش را سوراخ کند تا دسترسی سریعتری به آب داشته باشد پس سرنوشت بقیه مسافران کشتی چه می شود؟!
ما برای بررسی شرایط و اوضاع فرهنگی شورایی داریم متشکل ازمسئولان فرهنگی اعم از حقیقی و حقوقی
آیا واقعا شورایی نبود تا روزی که کشت برنج این محصول آب طلب کن در مزارع استان باب شد مقاومت کند چرا که ناخود آگاه سیر مصرف آبهای سطحی و زیر زمینی را تحت شعاع قرار می داد؟!
واقعا عزیزان محیط زیست بفرمایند آیا قبول ندارید وقتی گونه ای زنده به حلقه یک اکوسیستم اضافه شود بدون مطالعه قبلی چه هزینه های پیش بینی نشده محسوس و غیر محسوس روی دست انسانهای آن منطقه می گذارد.
دوستان همه در برابرهم مسئولیم واین اتفاقات تلخ کارامروز ودیروز نبوده، بعید هم می دانم فردا و فرداهای دیگر تکرار نشوند ولی فراموش نکنیم که شعار درست مصرف کردن و صحیح مصرف کردن فقط برای مردم مصرف کننده نیست. باید آموزش وکنترل در بخش کشاورزی وصنعت هم جدی گرفته شود ما با توسعه کشت محصولات غیراستراتژیک در مقابل محصولات سنتی ومورد نیازمنطقه ناخواسته هیزم به تنوروابستگی کشورمان ریخته ایم و اگرغیر از این بود امروز دراین کشور نباید بجای کشمش و مویز ملایر از چین می بودیم ، گردوی چینی، نخود چینی!!!!!
ای کاش نظارتی بیشتر برکیفیت و کمیت کشت محصولات مورد نیازمی شد.
ای کاش آینده نگری بیشتری لحاظ می کردیم و باورمی کردیم که سرمایه ما فقط نفت نیست و پول حاصل از فروش نفت خطاست که اگر صرف واردات محصولات بنجل شود که کشت کیفی تر و مرغوبترش صدها سال است که در منطقه مان صورت می گیرد.
ای کاش آینده نگری بیشتری لحاظ می کردیم و باورمی کردیم که سرمایه ما فقط نفت نیست و پول حاصل از فروش نفت خطاست اگر صرف واردات محصولات بنجولی شود که کشت کیفی تر و مرغوبترش صدها سال است که در منطقه مان صورت می گیرد

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image 82137017-70842791 image 6 (3)

یک دیدگاه