تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴

کارگروه های تخصصی برای پیگیری مطالبات جوانان لرستانی ایجاد شد

مشاوراستاندار لرستان درحوزه جوانان ازایجاد کارگروه های تخصصی برای پیگیری مطالبات جوانان این استان خبر داد.
محمود حکمت نیازدرحاشیه اولین جلسه مشاوران جوان استان لرستان درگفتگوبا خبرنگارمهراظهار داشت:خارج کردن مسائل جوانان ازتشریفات وبحث های نمادین هدف ما ازتشکیل این حوزه است.
وی اجرای منویات مقام معظم رهبری درحوزه جوانان را ازاهداف حوزه مشاوران جوان استانداری لرستان دانست وعنوان کرد: نباید بگذاریم منویات وفرمایشات مقام معظم رهبری روی زمین بمانند.
مشاور استاندار درحوزه جوانان و مسئول حوزه مشاوران جوان استانداری لرستان با اشاره به اینکه باید در مسائل جوانان ریشه یابی انجام شود، ادامه داد: تحقیق و پژوهش در حوزه جوانان و ارائه آن به استاندار، مدیران کل، فرمانداران و نمایندگان مجلس هدف ماست.
حکمت نیا تصریح کرد: ایجاد کارگروه های تخصصی حوزه مشاوران جوان درراستای شناسایی نخبگان استان و پیگیری مطالبات جوانان ازمدیران استانی مهمترین اقدام حوزه مشاوران جوان استانداری لرستان است.
وی به تاسیس ماهنامه حوزه مشاوران جوان اشاره کرد وافزود: انتخاب مشاوران جوان برای فرمانداران ومدیران کل با شرایط خاص، ایجاد اتاق فکر دراستان و شهرستان ها برای حل مشکلات و معضلات جوانان استان وامضای تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ورزش وجوانان و روسای دانشگاه های لرستان را از دیگر اقدامات حوزه مشاوران جوان استانداری دانست.
بنابراین گزارش در این جلسه کارگروه های تخصصی با عناوین ورزش، فرهنگی واجتماعی، سبک زندگی اسلامی، هنری، ادبی، سلامت ودرمان، تکنولوژی های نوین وفضاهای مجازی، توسعه و اموراقتصادی با انتخاب روسای کارگروه ها تشکیل شدند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image image image

یک دیدگاه