تاریخ خبر: ۱۵ مرد ۱۳۹۶

ولی ا… رستمی نژاد: 

من رای پا برهنه ها را با -گنج قارون عوض نمی کنم

 

گزارش: بتول صادقی

بامدادلرستان:
به عنوان اولین سوال از خودتان بگوئید
رستمی نژاد: اگربخواهیم از گذشته های خیلی دور شروع کنیم از قدیم و ندیم اجداد ما کسانی بودند که همین جای شهرخرم آباد ملک شخصی اشان بوده است وانسان هایی بزرگ و اصیل و لرومسلمان به تمام معنا. کسانی که همیشه با متجاوزان داخلی وخارجی بدون اینکه اجازه از تهران بگیرند مقابله کرده اند حتی با روسیه تزاری ……
درطول تاریخ همیشه اجداد ما به کارکشاورزی ودامپروری در این منطقه که خرم آباد نام دارد مشغول بوده اند ومنزلشان درسراب «شوا» بوده که درشناسنامه همه ما ذکر شده نام شاه آباد خرم آباد. در زمان گذشته دوره سلحشورانی داشته اند که دوره نادر وزمانی که افغانها می آیند در زمان صفویه مملکت را نابود می کنند وبه دلیل بی عرضگی شاهان صفوی به کمک نادر اشرف افغان و محمود افغان آنها را تار و مارمی کنند تا می رسیم به قاجاریه که خیلی هاشون بی لیاقتند وفقط عباس میرزا وامیر کبیری داشتند. بقیه فقط خوشگذران اهل تفریح و تفنن وخوشگذرانی بودند و در زمان اینها مملکت هیچگونه سر وسامانی نداشت که معروف است درشهرقفقاز تقدیم خاک مملکت به روسیه با آن نگین نامه های ترکمان چای و گلستان و بعد از آنها به دوره پهلوی.
دودمان ما (لرها) دراین زمان یعنی زمان رضاشاه ۱۲ سال جنگیدند به حدی که مبارزات و دلاوری های آنها در دنیا ثبت و ضبط می شود. با از بین رفتن رضا شاه دوران احمدشاه شروع می شود که دیگر صحنه به صحنه جنگ نمی کنند، بلکه مبارزه سیاسی می کنند وخودمان هم از زمانی که دست چپ وراست خودمان را شناخته ایم در خدمت مردم و انقلاب و نظام و رهبر بوده ایم، در هر لباس وکسوتی سعی کرده ایم خدا و مردم و آبرو را درنظربگیریم. بطوری که حتی اگر شده از خودمان پول می گذاریم تا چهره شهر را زیبا کنیم.
بامدادلرستان:
بر می گردیم به حدود چهل و سه یا چار سال پیش که مرحوم محیی الدین صالحی مراواتی با شما داشته اند از آن روزها بگوئید؟
رستمی نژاد: آن زمان من دبیرستانی بودم و ایشان دبیرمن. می گفتند که من عاشق خرم آبادم و انگار خونم را از چشمه های زلال کیو، شوا ،گرداو و گلسو ، رباط، چنگایی و سراب یاس خلق کرده اند واستخوانهایم را درکوه های اسبیکوه، مخملکوه، اشترانکو وگرین و مابقی کوه های نزدیک خرم آباد ورگ و پی ام درخاک خرم آباد است و من آنقدر این شهر را اصیل و زیبا می بینم که وطن دومم است و اگر مجرد بودم درخرم آباد ازدواج می کردم چرا که دختران خرم آباد نجیبند. آن زمان من چون اهل ادبیات بودم وشعرمی گفتم، استاد به من خیلی علاقه داشت و یک روز بهاری دراردیبهشت ماه او را به دامان طبیعت خرم آباد دعوت کردم و درآنجا مشترکا یک بیت ساختیم
چه خوش باشد اگر همدم نگارنازنین باشد
نگار نازنینت دربهاران هم قرین باشد
طبیعت نقش اینجا را بسی زیبا رقم کرده
حقیقت بس دل انگیز و بس عشق آفرین باشد
اگر خواهی که خوش باشی به دشت و کوه و دشت و صحرا رو
به شرطی در لرستان منزلت خلد برین باشد
تو می گویی عروسی تاج زرین را به سر دارد
که در قلبش دو صد شعله ز عشق آتشین باشد
نوای سوسنت اندر کنار و نغمه مرغان
وجودت غمگین تر زین ناله های حزین باشد
بسان صالحی و رستمی با عشقی روحانی
مرادت ازخدا دنیا و دین باشد
ایشان می گفتند همانطورکه من کرمانشاهی هستم به مردم شما عشق می ورزم به وبا اینکه توانا و متخصص هستم ودارای تحصیلات عالیه وپیشنهاد ازاروپا وآمریکا داشته ام، اما عشق به شما باعث شده تا به قول سعدی: پای در زنجیر پیش دوستان باشم.
این هم غزل خودم در وصف خرم آباد
اومامه سیل بهار طرف جویبارخرموه
ها ودسم جوم می زلف نگارخرموه
ماه چارده شوهه می درخشه دشوتار
گل وسنبل او،لیل ونهارخرموه
شرق و غرب می شکنم با ضربه دولت عشق
چون که دسم ها ودس دلدارخرموه
کشتمه تیر چشش خینم حلالش
بویتو خاکم بکن اودِ دیارخرموه
خطش چی باغ بهشت بکرورنینه
خاک او کردمه بیمار زارخرموه
به خیالم چی خیاله دل عاشق خط وخاله
دل دهجرش هی می ناله چی هزارخرموه
مرغ دل شاهباز عشقه نی ودلش هر شکاری
صد هزار ره بریمه سی تک شکار خرموه
بامدادلرستان:
شما کسی فکر نمی کرد آقای رستمی وارد این قضایا شود. چه انگیزه ای باعث شد که برای شورای شهر جلو آمدید ؟
رستمی نژاد: من قبل از دبستان مُلا بوده ام (تحصیل کرده). در لری داریم که اسب خوشه و بیابو دونَه (یعنی رقیب نداشته است). نمی خواهم گزاف کنم ولی با وجود همه توانایی هایم به میدان نیامدم، تا اینکه یک دخترایلامی دریک جوی حقیر درشهرمان جان باخت. این شد انگیزه ای برایم چون برایم خیلی گران تمام شد. به خواهرم گفتم مدارکم را ببرفرمانداری چون می خواهم بروم شورا تا دستم باز باشد که جلوی چشمان خودم شهر ویران نشود وهموطنم جان خود را از دست ندهد و من هم دخالت کنم.
بامدادلرستان:
شما قبل از اینکه برای این سمت ( بالاترین جایگاه مدیریت شهری) انتخاب شوید یک شهروند معمولی بودید و زندگی کرده اید آن موقع چه توقعاتی ازمدیران شهری داشتید؟
رستمی نژاد:توقع داشتم که با هزینه های کمتری کارهای چشمگیری انجام دهند . مدیریت شهری اگرضعف مالی دارد و اعتبار برایش نمی آید می تواند شهروندان را مجاب کند تا هر کدام به اندازه ای که توانایی دارند عوارض پرداخت کنند تا آن مبلغ خرج شهر شود یعنی انگیزه دادن به شهروندان برای مشارکت در سرنوشت خودشان چون وقتی از شهروندان هزینه گرفته شود بیشتر احساس مسئولیت خواهند کرد.
بامدادلرستان:
آیا تاکنون مدیریت شهری نتوانسته است انگیزه های مردم را برای مشارکت ایجاد کند ؟ آیا این ضعف را مدیریت شهری داشته است ؟
رستمی نژاد: تا اندازه ای این ضعف وجود دارد. البته درکنارکارهای خوبی که انجام داده اند که نباید نادیده گرفته شود، اما ضعف بوده است وعلت ضعف هم حالت جدایی بین مدیران شهری ومردم (البته درلرستان) است. مردم و مسئولین هرکدام خودشان را نسبت به دیگری برترمی بینند. اگرهرکدام یک کم غرورمان را زیرپابگذاریم چه مسئول و چه شهروند با هم دوست باشیم می توانیم مسائلی را که به نفعمان است به نحو احسن حل وفصل کنیم.
بامدادلرستان:
امروز آن توقعی که شما سابق بر این از مدیریت شهری داشتید شهروندان از خودتان دارند که در بالاترین جایگاه مدیریت شهری قرار دارید. آیا در ذهنتان برنامه هایی دارید تا به آن توقعات جامعه عمل بپوشانید؟
رستمی نژاد: الان که وارد میدان شده ام مانند سفید کوه راست قامت و پا برجا ایستاده ام دراین سنگر وانشاالله به خاطر وصول مطالبات شهروندان که از من انتظار دارند به عنوان یک مسئول شورایی( مجلس محلی) حاضرم به خاطر احقاق حق با پای قطع شده ازاین سر دنیا تا آن سردنیا روی دشنه وخنجر ونیزه بدوم وپنجه درپنجه پلنگ بگذارم وشیرجه بروم درکام نهنگ، زبان دهان مارزهر آلود را ببوسم ویک میلیمتر عقب نشینی نکنم. اگر شده از جان مایه می گذارم تا به کمک شما ویاری خدا چهره زیبای شهرمان را زیباتر کنیم.
بامدادلرستان:
مردم خرم آباد بیشترین رای را به شما داده اند. در مقابل این رای ها چه باری را روی دوش خود حس می کنید ؟
رستمی نژاد: باری بسیار سنگین اما چون به یاری خدا و همکاری شما احساس این بار با وجود سنگینی اش کوچک است و برای به سر منزل مقصود رساندن این بار گران از اساتید دانشگاه که از محضرشان کسب فیض نموده ام در اتاق فکر به عنوان مشاور استفاده خواهم کرد وبار را به منزل خواهم رساند.
بامدادلرستان:
چقدر حس می کنید مدیون محله هایی مانند اسد آبادی وماهیگیران و پشت بازار و…. که دراین انتخابات صحنه های زیبایی برای حمایت از شما خلق کرده اند، هستید: آیا قول می دهید میان آنها بمانید ؟
آیا شهر خرم آباد برای رسیدن به ایده آل های مردم و شما توانایی های القوه را دارد؟
رستمی نژاد:تملق وچابلوسی خوراک ابلهان است. مطمئنم این شهر پتانسیل های زیادی دارد، همیشه کسی که چاپلوسی می کند دمل چرکین درمی آورد اما، نقد تیغ جراحی است که آن دمل چرکین را جراحی می کند. حال که وارد میدان شده ام. دمل های چرکینی که ازآنها بی خبرید وهنگام تبلیغ برای شرکت در انتخابات ضمن پیاده روی آنها را شناسایی کرده ام را جراحی خواهم کرد.
به عنوان مثال یک دمل دراین شهرپزشکی قانونی و غسالخانه است که هر کدام درنقطه ای از شهر قرار دارند که نیاز است این دو درکنار هم باشند تا سبب معطلی مردم در سرما وگرما نشوند. دمل بعدی فعال نبودن سواد آموزی درمحله های پشت بازار، درب دلاکان، اسد آبادی و…. است و یکی هم افتضاح بودن وضعیت بهداشت دراین مناطق است که باید روی آنها کارشود .
بامدادلرستان:
بعضی ها می گویند و این روزها شایعاتی هست که به آقای رستمی پیشنهادهای میلیاردی می شود که کنار برود، یا شنیده می شود که تهدیدهایی شده . از زبان خودتان می خواهیم بشنویم که این شایعات چقدر واقعیت دارند؟
رستمی نژاد: همیشه به وسوسه ها گفته ام
«برواین دام بر مرغ دگر نه
که عنقارا بلند است آشیانه
و من در اینجا می گویم این شایعات کذب محض است وهیچ گونه تهدید یا پیشنهادی در این زمینه نشده است.
بامدادلرستان:
حال که این حرفها شایعات بوده ما یک سوال طرح کنیم، آقای رستمی ممکن بود با چند میلیارد کنار برود؟
رستمی نژاد: اگر۷۲ ساعت یا هرماه یک قرص نان خشک جو کپک زده نداشته باشم، گنج قارون هم باشد ارزنی ازآن برنمی دارم. من کاندید پا برهنه هایی هستم که به من رای داده اند و ازاین تریبون به آنها می گویم دل قوی دارند وخاطر جمع باشند که رای هایی که به من امانت داده اند با گنج قارون عوض نمی کنم اگر ازگرسنگی بمیرم.
بامدادلرستان:
فکر می کنید مهمترین نیازهای شهر خرم آباد کدامند؟
رستمی نژاد: مهمترین نیازشهر ما، درمقایسه با دیگر شهرها رفع تبعیض است. شهرهای بزرگتر که برایشان اعتبار بیشترمی فرستند عزیز دردانه چه کسی هستند مگر؟
علاوه برآن فرهنگ سازی لازم است تا همه دست به دست هم دهیم برای آبادانی شهر وکسانی که می توانند عوارض را به شهرداری پرداخت کنند. انبوه سازان هم پنهان کاری نکنند. مسئولین هم هرکس می خواهد مخلصانه کار کند وارد میدان شود وهرکس نمی تواند وارد میدان مسئولیت شود نیاید.
بامدادلرستان:
به عنوان یک شهروند در پاسخ به شما می گویم حال که از من مالیات و عوارض غیره گرفته می شود شهرداری می خواهد درقبال اینها چه امکاناتی در اختیار من شهروند قرار دهد؟
رستمی نژاد: باید کسانی که نمی توانند خدمات شهری ارائه دهند مسئولیت قبول نکنند. متاسفانه به خاطر رفع تبعیض ما نتوانسته ایم موفق باشیم اما، همانطور که شهروندان دیگر شهرها ازخدمات برخوردارند، شهروندان قانع شهرمن هم از این امکانات بهره مندشوند ودرنظر است خدماتی همچون سیستم حمل ونقل روان، پارک سوار، احداث ساختمان های تجاری در نقاطی مانند ۶۰ متری، ساماندهی اوضاع نابسامان شهری، خدمات رسانی به شهرک ها ومناطق حاشیه ای بدون خدمات، پیاده سازی مناسب که متاسفانه درتمام مناطق شهرضعف آن دیده می شود، احداث مراکز خرید درسایر نقاط شهر، حضور پلیس درهمه مناطق شهر، فعال نمودن خطوط اتوبوس وخط تاکسی درهمه نقاط شهر، اجرای منوریل در شهرکه خرم آباد بهترین شرایط را در این زمینه دارد و دیگر خدماتی که نیاز است برای شهر انجام دهم.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139408181433242236480874 13950520081443738339264 IMG_7657 139501111402338947427594

یک دیدگاه