تاریخ خبر: ۱۳ مهر ۱۳۹۶

جشنواره بین المللی فیلم سبز، سالن های خالی از تماشاچی درخرم آباد و بی مهری متولیان فرهنگ

جشنواره بین المللی فیلم سبز، سالن های خالی از تماشاچی درخرم آباد و بی مهری متولیان فرهنگ

اکبر بزرگمهر

اخیرا ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبزبدون یاری گرفتن ازرکن چهارم وپنجم دمکراسی که رسانه ملی ومطبوعات می باشند وبدون حضوربرگزارکنند گان درسینما استقلال افتتاح شد وبا پخش ونمایش فیلم های مستند کوتاه وبلند وآموزشی درخصوص حفظ ونگهداری منابع طبیع ومحیط زیست وحیات وحش شروع به کارکرد.
این جشنواره هیچ فرقی بامسابقات فوتبال بدون تماشاچی نداشت چراکه پخش ونمایش این فیلم ها رایگان وبرای عموم آزادبود.
جای گلایه ازمدیران دستگاهای دولتی واجرایی است که این عزیزان به جای اینکه ازخانواده های خودجهت دیدن این فیلم ها دعوت به عمل آورند ازبچه های تحت پوشش نهادهای حمایتی جهت سرپوش گذاشتن روی غفلت وبی مهری خود اقدام به دعوت می کردند.
راستی چرامسوولان استان لرستان بویژه مرکزاستان بخصوص مدیرکل محیط زیست استان که خود میزبان وبرگزارکننده این رویدادمهم وبی نظیراست باید اینقدربی اهمیت به این موضوع و دیگر موضوعات مهمتر ازقبیل پلمپ کردن محل کالبد شکافی و صدورجوازدفن درمحل مسکونی و کشاورزی وسیفی کاری گلدشت که هرلحظه احتمال آن می رود که انتشار ویروس های عفونی بوسیله حشرات وجوندگان به محصولات کشاورزی وصیفی کاری اتفاق بیفتد بی تفاوت هستند؟
پس دیگر چه انتظاری باید داشت که درجشنواره بدون افتتاح حضورداشته باشند؟
تاهمین حضورباعث تشویق واستقبال وآمدن مردم جهت دیدن این رویداد و رخداد مهم وارزشمند باشد. امیداست که سرنوشت این جشنواره ها، درآیند به سرنوشت سی وپنجمین جشواره بین المللی فیلم فجر ۹۵ گره نخورد که شاهدسالن ها و صندلی های خالی ازتماشاچی باشیم.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139504081114027368018494 2149772 3 (4) IMG_7848

یک دیدگاه