تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴
سپاس خداوندگار  خالق اشترانکوه را

سپاس خداوندگار خالق اشترانکوه را

محمد خیر الهی
خداوند قادری که قلل سربه فلک کشیده کولورید، گل گهر، کوله لایو، سن بران ، میرزایی ، مینال سون، مهرجام، پیارو ، از نودر و کول جنون عزیز را از شمال به جنوب همانند دانه های زنجیرکنار هم قرار داده تا کوهستان هم با آن همه عظمت احساس تنهایی نکند. کوه های پر ازبرف اشترانکوه و ابهتی که با غیرت تمام ازیخچال همیشه سفید پوش چال کبود ودریاچه گهربه عنوان نگین اشترانکوه محافظت می کنند.
سن بران بلند، قد برافراشته وبا چشمان همیشه غرق درمه و ابرخود به پهن، وسعت وعظمت قلل همجوارخود می نگرد وهمگی به سان یک خانواده میزبان وپذیرای میهمانان وکوهنوردانی با روحی به زلالی آسمان سن بران و آب گهر هستند.
سپاس خداوندی راکه هرقطعه سنگی از اشترانکوه را همانند دستی قرار داده تا دست فاتحان و عاشقانش را بگیرد ودلشان را به صعود قرص ومحکم کند تا با هر قدم به خالق خود نزدیکتر شوند.
و این چنین به ما می گوید: رسیدن به نوک قله های اشترانکوه تنها فتح یک قلعه نیست بلکه فتح عشق است که پاداش آن وصال به خداوندیست که خالق زیبایی هاست.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image قلیان 2 6 (07)

یک دیدگاه