تاریخ خبر: ۰۳ آذر ۱۳۹۴

کارگاه های کوچک خانگی حرف یا عمل

بحث ماست بندی ها وکارگاه های لبنیات خانگی وپراکنده درسطح استان یکبار دیگرمطرح می شود.
درخبرها بود که مدیرجهاد سازندگی شهرستان خرم آباد باگلایه ازاین ماست بندی ها ازآنها به عنوان یکی ازمشکلات استان اسم برده بود، البته باترسی که ازگسترش بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان وبخصوص دام وجود دارد و بویژه درموضوع تب مالت، شایدنگرانی مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد ازیک زاویه بی ربط نباشدوصدبرابرآن بایددغدغه همه جامعه باشد.اما، درجهتی باید هم به مدیرمحترمی که این حرف را زده اند وهم به مدیریت کلان استان یاد آورشویم، امروزه مشاغل خُردِآزاد، کارگاه های زود بازده ومشاغل خانگی ازراهکارهایی است که جوامع مختلف درجهت کاهش فشاربیکاری و فرار ازچنبره این غول اجتماعی که گلوی جامعه را می فشارد، به آن روی می آورند.
تجربه موفق کشورهایی که باهمین مشاغل خانگی وکارگاه های تولیدکوچک توانسته اند سطح ونرخ بیکاری راکاهش دهند می تواند برای ما هم مفید باشد. بد نیست با ذکریک مثال قضیه را بازترکنیم: برنامه آدینه با تاثرتا همین چند ماه پیش، روزهای جمعه ازشبکه فرهنگ رادیوی سراسری پخش می شد.
دریکی از این برنامه ها یکی ازکارگردانان تئاترکشور که مهمان برنامه بود خاطره یکی ازسفرهایشان را تعریف می کرد ومی گفت: ما، درسطح کشورانتخاب شده بودیم تا ازطرف ایران برای اجرای تئاتر به کشورهایی دراروپا ازجمله هلند (اگراشتباه نکنم) برویم وبه شهرکوچکی درآن کشور رفتیم.
( درتوصیفی که می کرد مکانی همچون دوره چگنی خودمان درذهن بنده نگارنده نقش می بست) درآن شهرکوچک مردمی زندگی می کردند که از نظراقتصادی خود کفا بودند.
وقتی درفرصت هایی که بود درشهر قدم می زدیم، متوجه می شدیم هرخانواده ای کارگاه کوچکی دارد که درآن محصولات لبنی چون ماست وپنیر(بیشتر پنیر) تولید می کند و ازآن راه اقتصاد خانواده خود را می چرخاند وهیچ نیازی هم به دولت ندارد.
البته شب که شد با یک پدیده جالب مواجه شدیم وآن اینکه درسالن کوچک آنجا جا برای نشستن و تماشای تئاترنبود وتا آن یک هفته وضع به همان منوال بود!..
بهرحال مقصود ما ازاین مثال همان قطعه ای بود که درآن به خانواده هایی اشاره می کردند که هریک برای خود کارگاه تولید پنیردارند.
آن وضع وفکرایجاد اشتغال را مقایسه کنید با نوع نگاهی که درخبرمربوطه به کارگاه های تولید لبنیات وماست بندی های لرستان ابراز می شود؟!
خوب مگرچه عیبی داردکه نه در هرمحله، بلکه درهرخانه یک کارگاه تولیدی باشد که خودش درآمد زایی کند وباراشتغال را ازدوش دولت بردارد؟ یکی دو نفر را هم بیمه کند و .. راستی از این بهتر هم می شود .
با عرض پوزش به خدمت مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد باید عرض کنیم اگرتب مالت دوباره درحال اوج گرفتن است باید مشکل را درنظارت وکنترل ارگان های مسئول جستجو کرد واگر بناست کسی در این رابطه به چوب وفلک بسته شود سازمان هایی است که در امربازرسی و کنترل و نظارت کم می آورند.
برویم مطالعه کنیم مگر درفلان کشور اروپایی چکار می کنند؟
شما می توانید این کارگاه ها را شناسایی ولیست برداری کنید وپس ازشناسایی به آنها کد داده و در زیرکلید قراردهید.
از طریق مرکز آموزش های فنی وحرفه ای، آموزش لازم را به آنها برسانید وآنها را ملزم کنید که جوازکسب داشته وکلیه استانداردهای لازم را رعایت کنند.
اصلا چه عیبی دارد که تولید کنندگان آزاد لبنیات یا به قول شما ماست بندی ها اتحادیه ای داشته باشند که در چارچوب آن کارکنند. چرا ما همیشه ساز را ازسرگشاد آن می نوازیم؟
چرا تا به مشکل می رسیم به یاد پاک کردن صورت مسئله می افتیم به جای حل مسئله. حل مسئله سختی هایی دارد، اما همیشه کارگشا تر است .
مگر می شود ، ما همه ی تولید کنندگان محلی را وادار کنیم که الزاما کالای خود را به کارخانجات شیربدهند؟
کارخانجاتی که با گران کردن محصولات لبنی آنهم سالی چند باراصل مشتری مداری را چقدر هم رعایت می کنند؟
راستی کارخانجات شیر و لبنیات قدرت اشتغالزایی برای چند نفر را دارند؟
آیا توان لبنیات استان با بیش از ۶ میلیون راس دام سبک وسنگین همین اندازه است وما با داشتن چنان توانایی بالقوه ای باید در شکل بالفعل اینقدر کار آفرینی داشته باشیم؟
درحالی که اگراین توان را آزاد بگذاریم و به بخش خصوصی خُرد هم امکان و مجال کار بدهیم والبته به شرط نظارت و رعایت استانداردها، آنگاه خواهیم دید که قدرت درآمدزایی و اشتغالزایی این توان چقدرخواهد بود.
توصیه می کنیم جهادکشاورزی، دامپزشکی وسایردست اندرکاران دخیل، بجای هرکار دیگری قدرت نظارت کنترل و استاندارد سازی را درخود افزایش دهند که دراقتصاد مقاومتی به تصور ما دولت باید در این بخش قوی شود. وراه را برای مردم باز کنیم که مردم همیشه بهترین راه حل را برمی گزینند

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

حمید ایزد پناه 1785403

یک دیدگاه